Napísať správu Naspäť

Zmenky a podnikové dlhopisy sú často využívané finančné produkty. Na jednej strane tieto cenné papiere pomáhajú emitentom-podnikom financovať ich projekty a činnosť, na strane druhej ponúkajú investorom zaujímavú možnosť ako zhodnotiť ich vklady.

Dlhopis a podobne aj zmenka ako cenný papier predstavuje záväzok emitenta, že vám v čase splatnosti vyplatí dohodnutú sumu. Výnos zmenky alebo dlhopisu je síce fixný, ale garantovaný je len dovtedy, dokedy má emitent prostriedky na to, aby svoj dlh v čase splatnosti riadne uhradil.

A preto je pri investovaní do podnikových dlhopisov a zmeniek nesmierne dôležité, aby ste dokonale poznali finančný stav a cash-flow emitenta a vedeli tak odhadnúť riziko, ktoré so sebou investícia prináša.