Životné poistenie bez pripoistenia invalidity nie je poistením II.

Kúpili by ste si auto bez motora? Nie? Tak potom prečo si kupujete životné poistenie bez najdôležitejšieho pripoistenia? Bez pripoistenia invalidity?

Podľa štatistík takmer 8/10 zmlúv životného poistenia nemá poistenú invaliditu dôsledkom choroby. Schválne, skúste oprášiť svoje zapatrošené zmluvy životnej poistky a hľadajte tam pripoistenie invalidity. Ak ho tam nenájdete, tak vášmu „autu chýba motor“.

Poistenie invalidity je jedno z najdôležitejších pripoistení na celej zmluve životného poistenia. Má vyššiu prioritu ako poistenie rizika smrti. Smrťou sa všetko končí, zatiaľ čo invaliditou sa všetko ešte len začína.

Každá vážna choroba a ťažký úraz ak nekončí smrťou, tak začína invaliditou. Invalidita nie je príčina, invalidita je dôsledok príčiny. No a keď sa človek stáva invalidom, nečaká ho nič dobré – jeho schopnosť samostatne fungovať sa výrazne zníži, pretože sa mu rapídne znížia šance nájsť uplatnenie na pracovnom trhu a aby toho nebolo málo, tak sa môže ešte aj stať závislým na svojej rodine. A to nie len z hľadiska fyzickej pomoci, ale najmä z hľadiska pomoci finančnej.

Sociálna poisťovňa vypláca v priemere pri čiastočnej invalidite 200 eur a pri plnej invalidite 361 eur. Na to, aby ste pochopili, že fungovať s takýmito invalidnými príspevkami nebude med lízať, nemusíte mať bujarú fantáziu. :/

Podľa štatistík Sociálnej poisťovne sa invalidmi ľudia stávajú najčastejšie dôsledkom choroby (až 97%), no len malý počet invalidov utrpelo predtým úraz (3%). Nič neukáže túto štatistiku jasnejšie ako koláčový graf:

Najčastejšou príčinou plnej invalidity je onkologické ochorenie. Vznik onkologického ochorenia je možné na zmluvách životného poistenia kryť v pripoistení kritických chorôb, ale tiež môžete kryť dôsledok tohto ochorenia prostredníctvom poistenia invalidity.

Aké poistenia invalidity na trhu nájdeme?

Tak, ako klasifikuje invaliditu Sociálna poisťovňa, tak ju klasifikujú aj komerčné životné poisťovne.

  • Čiastočná invalidita – zníženie pracovnej schopnosti o viac ako 40%
  • Plná invalidita – zníženie pracovnej schopnosti o viac ako 70%

Invaliditu spôsobenú výlučne úrazom je možné kryť pripoistením trvalých následkov úrazu. Invaliditu spôsobenú úrazom alebo chorobou je možné kryť pripoistením invalidity.

V prípade plnenia pri vzniku invalidity majú komerčné životné poisťovne na výber z týchto možností:

  • Jednorázové vyplatenie sumy
  • Pravidelné vyplácanie renty mesačne alebo ročne

A v prípade, ak máte hypotekárny úver, tak je rozumnou a lacnou voľbou, ako poistiť riziko invalidity, tarifa invalidity s klesajúcou poistnou sumou. Toto poistenie funguje analogicky ako poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou.

Facebook Comments