Cena

Koľko stoja služby finančného sprostredkovateľa?

Naša odmena pozostáva z provízie, ktorou nás odmení finančná inštitúcia, ktorej produkt zazmluvníme. To znamená, že za služby neplatíte nič navyše a neúčtujeme si ani hodinovú sadzbu.

Vysvetlenie: Podľa zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a poradenstve sme finanční sprostredkovatelia. Finančný sprostredkovateľ je platený vo forme provízie od finančnej inštitúcie za sprostredkovaný produkt.

Transparentnosť

Sprostredkovanie finančných produktov robíme plne transparentne. Dobre rozumieme, že vaše rozhodnutie závisí od kvality poskytnutých informácií od nás. Preto poskytnuté informácie o finančných produktoch neskresľujeme.

Dbáme na odbornosť

Každý z finančných sprostredkovateľov publikujúcich odborné články na financievpohode.sk ma absolvované odborné vzdelávanie ako aj oprávnenie na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti.

Vzdelanie našich finančných sprostredkovateľov nekončí splnením povinných noriem. V našich radoch nájdete odborníkov s vysokoškolským vzdelaním z oblasti ekonómie, podnikového hospodárstva, účtovníctva či daňového poradenstva.