test
  • testZhodnotenie
  • testPravidelná investícia
  • testJednorázová investícia
  • 0
test
test

Čo je investičná kalkulačka a na čo slúži?

Investičná kalkulačka slúži na prepočet budúcej hodnoty vašej investície. Pomocou investičnej kalkulačky si môžete vytvoriť prognózy vývoja vašej investície a to pri rôznej miere zhodnotenia, dobe, sume vkladov, či výške vstupného poplatku.

Naša investičná kalkulačka je matematický nástroj, ktorý vizualizuje a sprehľadňuje priebeh investície pri konštantnom ročnom zhodnotení. Jednoducho využíva reč čísel na to, aby investorovi predstavila čo najreálnejší budúci stav jeho investície za určitých a nemenných predpokladov.

Ako používať investičnú kalkulačku?

Napríklad: Investujete sumu 100 eur mesačne po dobu 15 rokov. Vaše portfólio by v takomto prípade mohli (a mali) tvoriť akcie alebo akciové fondy. Priemerná výkonnosť vášho akciového portfólia by sa vzhľadom na historické štatistiky mala pohybovať zhruba na úrovni 5-9% ročne. Môžete si teda vytvoriť 3 modelové portfólia:

  • Optimistické akciové portfólio: Výkonnosť 9% p.a.
  • Realistické akciové portfólio: Výkonnosť 7% p.a.
  • Pesimistické akciové portfólio: Výkonnosť 5% p.a.

Rozhodne nespravíte zle, ak do kalkulačky nadefinujete aj vstupný poplatok vo výške 3%. Zhruba takýto vstupný poplatok sa používa pri investovaní do akciových podielových fondov. Vaša kalkulácia sa tak bude viac podobať reálnym a bežne dostupným investičným produktom.


Dôležité: Najkratšia odporúčaná doba pri investovaní do podielových fondov je 5 rokov. Investovanie je dlhodobý proces a vyžaduje čas a vašu trpezlivosť. 


S čím vám pri investovaní pomôžeme?

Spraviť kalkuláciu je jednoduché, no vybrať reálne riešenie pre investovanie či nastavenie investičnej stratégie je už zložitý proces. Pomôžeme vám vybrať vhodný investičný produkt plne vyhovujúci vaším potrebám.

Vytvoríme vám investičné portfólio na mieru alebo sa vám možno zapáčia už nami vytvorené investičné portfólia:

Naše ukážkové portfólia nie sú investičným poradenstvom, odporúčaním alebo radou. Bez hĺbkovej konzultácie, vyhodnotenia rizikového profilu investora žiaľ nie je možné vybrať správny investičný nástroj. Investovanie v prvom rade vyžaduje, aby ste ako investori pochopili základné princípy investovania.

Výber investičného produktu a nastavenie investičnej stratégie vždy konzultujte s ľuďmi zdatnými v danom odbore.

Chcete sa poradiť v oblasti investovania? Kontaktujte nás.

PORADIŤ SA O INVESTOVANÍ