test
  • testZhodnotenie
  • testPravidelná investícia
  • testJednorázová investícia
  • 0
test
test

Čo je investičná kalkulačka a na čo slúži?

Investičná kalkulačka slúži na prepočet budúcej hodnoty vašej investície. Pomocou investičnej kalkulačky si môžete vytvoriť prognózy vývoja vašej investície a to pri rôznej miere zhodnotenia, dobe, sume vkladov, či výške vstupného poplatku.

Naša investičná kalkulačka je matematický nástroj, ktorý vizualizuje a sprehľadňuje priebeh investície pri konštantnom ročnom zhodnotení. Jednoducho využíva reč čísel na to, aby investorovi predstavila čo najreálnejší budúci stav jeho investície za určitých a nemenných predpokladov.

Ako používať investičnú kalkulačku?

Napríklad: Investujete sumu 50 eur mesačne po dobu 20 rokov. Celkový vklad počas celého obdobia investície je 12.000 €. Vaše investičné portfólio by v takomto prípade mohli (a mali) tvoriť akcie či akciové ETF fondy. Priemerná výkonnosť vášho akciového portfólia by sa vzhľadom na historické štatistiky mala pohybovať zhruba na úrovni 6-10% ročne. Môžete si teda vytvoriť 3 prognózy vývoja budúcej hodnoty vašej investície:

Prognóza Ročný výnos Kapitál Zhodnotenie
Pesimistická 6% 22 521 € 10 521 €
Realistická 8% 28 758 € 16 758 €
Optimistická 10% 37 136 € 25 136 €

Nespravíte zle, ak do kalkulačky nadefinujete aj vstupný poplatok vo výške 3,0 %. Zhruba takýto vstupný poplatok sa používa pri investovaní do akciových portfólií. Vaše prognózy sa tak budú viac podobať reálnym a bežne dostupným investičným produktom na slovenskom trhu.


Dôležité: Najkratšia odporúčaná doba pri investovaní do fondov je 5 rokov. Investovanie je dlhodobý proces a vyžaduje čas a vašu trpezlivosť. 


S čím vám pri investovaní pomôžeme?

Urobiť kalkuláciu je jednoduché, no vybrať reálne riešenie pre investovanie či nastavenie investičnej stratégie je už zložitý proces. Pomôžeme vám vybrať vhodný investičný produkt plne vyhovujúci vaším potrebám.

Vytvoríme vám investičné portfólio na mieru alebo sa vám možno zapáčia už nami vytvorené šablónovité investičné portfólia Profi Sporenia ETF. Ako sa im darilo v jednotlivých rokoch od roku 2016 znázorňuje tabuľka nižšie:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Balanced ETF +4,7% +15,3% -6,8% +17,5% +10,1% +8,8% -15,8% +12,3%
ETF Klasik +7,9% +17,9% -8,3% +29,2% +10,4% +24,8% -15,1% +24,2%
ETF Dynamik +7,0% +26,3% -8,2% +29,3% +22,7% +18,5% -20,3% +27,7%
Optimal ETF +26,5% +13,4% +20,3% -16,1% +19,1%

Naše ukážkové portfólia nie sú investičným poradenstvom, odporúčaním alebo radou. Bez hĺbkovej konzultácie, vyhodnotenia rizikového profilu investora žiaľ nie je možné vybrať správny investičný nástroj. Investovanie v prvom rade vyžaduje, aby ste ako investori pochopili základné princípy investovania. Výber investičného produktu a nastavenie investičnej stratégie vždy konzultujte s ľuďmi zdatnými v danom odbore.

Chcete sa poradiť v oblasti investovania?

PORADIŤ SA O INVESTOVANÍ