Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca

Zamestnanec v pracovnom pomere zodpovedá svojmu zamestnávateľovi za škodu, ktorú pri výkone svojej práce spôsobí. Zamestnávateľ má právo vymáhať si od zamestnanca škody, ktoré mu zamestnanec spôsobil zavineným porušením pracovných povinností, a to až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Čítať viac

Krátkodobé investovanie

Krátkodobé investovanie ani nie je investovaním v pravom slova zmysle. Ak sa bavíme o horizonte niekoľkých rokov, ide skôr o krátkodobé uloženie voľných peňazí, prípadne dočasné sporenie napríklad na kúpu vlastného bývania. Pri investovaní v horizonte do 5 rokov je najdôležitejšie

Čítať viac

Výhody a nevýhody investovania v EIC

European Investment Centre je obchodníkom s cennými papiermi, ktorý umožňuje investovanie do viac ako 1000 podielových fondov rôznych správcovských spoločností. V European Investment Centre je možné investovať do zahraničných podielových fondov distribuovaných na našom území. EIC a výber fondov European Investment Centre (o.c.p.)

Čítať viac