Výhody a nevýhody investovania v Conseq Investment Management

Česká spoločnosť Conseq Investment Management, a.s. v rámci voľného cezhraničného pôsobenia poskytuje investičné služby aj na Slovensku. Conseq patrí medzí lídrov v správe dôchodkov a investícií na českom trhu a svoje služby už poskytuje vyše štvrťstoročie.

Conseq je známy na Slovensku predovšetkým fondovou platformou, ktorá poskytuje klientom investovanie do vyše 500 rôznych podielových fondov najmä známych zahraničných správcov ale aj vlastnej dcérskej spoločnosti Conseq Funds.

Správcovia fondov v ponuke Consequ:

 • Allianz Global Investors Luxembourg
 • Amundi
 • AXA Investiční společnost
 • BlackRock
 • BNP Paribas
 • Broker Consulting
 • Conseq Funds
 • C-Quadrat
 • Fidelity
 • Franklin Templeton
 • Generali
 • NN Investments Partners
 • Orbit
 • Reiffeisen Kapitalange-Gesellschaft

Poznámka: Podobnú fondovú platformu má na Slovensku spoločnosť European Investment Centre. Tá ponúka nie len investovanie do aktívne manažovaných podielových fondov ale aj pasívne ETF fondy. Svojim spôsobom je spoločnosť EIC priamym konkurentom Consequ. EIC okrem širšej palety fondov ponúka tiež aj vyspelejšie online rozhranie s omnoho pružnejším zadávaním pokynov na nákup a odpredaj fondov.


Investičné produkty Conseq

Vo svojej ponuke má Conseq tri typy investičných produktov:

 • Conseq 3D Invest – typický predstaviteľ „life cycle“ investičného produktu. Investuje sa formou pravidelných mesačných vkladov a s pribúdajúcimi rokmi sa investičné portfólio automaticky presúva do konzervatívnejších fondov.
 • Conseq Classic Invest – umožňuje obstarať jednorázový alebo pravidelný nákup fondov z ponuky.
 • Conseq Easy Invest – jednorázová investícia je umiestnená do 2-3 konkrétnych podielových fondov podľa stratégie. Jednu z troch Investičných stratégií určuje dĺžka investičného horizontu.

Všetky produkty majú rovnaké limity pre minimálny možný vklad. Investovať jednorazovo je možné už od 400 eur a investovať pravidelne je možné už od 20 eur mesačne.

Conseq 3D Invest

3D invest od Consequ umožňuje pravidelne investovať v jednej z 3 rôznych stratégií: dynamická, rastová a vyvážená. V akumulačnej fáze sporenia je hlavným akciovým fondom Conseq Active Invest Dynamický. Fond patrí do kategória fondy fondov a teda jeho investičná stratégia spočíva v umiestňovaní majetku klientov najmä do cenných papierov vydávaných fondmi kolektívneho investovania alebo porovnateľnými zahraničnými investičnými fondmi, ktoré sa zameriavajú na investície do akcií.

Fond výkonnostne zaostáva za svojim benchmarkom. Benchmark fondu je tvorený indexom svetových akcií MSCI World (MXWO Index) s váhou 55,3%, indexom akcií rozvíjajúcich sa trhov MSCI Emerging Markets (MXEF Index) s váhou 19,3% a tiež aj iných indexov.

Conseq Active Invest – poplatky a historická výkonnosť fondu (zdroj: www.conseq.sk)

Conseq Active Invest Dynamický s priebežným poplatkom 2,6% ročnevýkonnostným poplatkom 12% rozhodne nepatrí medzi lacné formy investovania. Výkonnostný poplatok si fond celkom poctivo účtuje až vtedy, ak dosiahne výkonnosť nad benchmark. Bohužiaľ sa mu to za posledných 5 rokov podarilo len raz.

Defenzívnu zložku life cycle stratégie logicky tvoria dlhopisové fondy a fondy peňažného trhu. V portfóliu sa môžu ocitnúť podiely týchto fondov: Parvest Short Term, Pioneer Euro Bond, Fidelity Funds Euro Corporate, Templeton Global Bond

Počet rokov do konca programu

Dynamická stratégia Rastová stratégia

Vyvážená stratégia

Akcie

Dlhopisy Akcie Dlhopisy Akcie

Dlhopisy

10+ r.

100 % 0 % 70 % 30 % 50 % 50 %

10 r.

90 % 10 %
9 r. 80 %

20 %

8 r.

70 % 30 %

7 r.

60 % 40 % 60 % 40 %

6 r.

50 % 50 % 50 % 50 %

5 r.

40 % 60 % 40 % 60 % 40 %

60 %

4 r. 30 % 70 % 30 % 70 % 30 %

70 %

3 r. 20 % 80 % 20 % 80 % 20 %

80 %

2 r. 10 % 90 % 10 % 90 % 10 %

90 %

1 r. 0 % 100 % 0 % 100 % 0 %

100 %

Conseq Classic Invest

Tento investičný produkt je distribuovaný klientom asi najčastejšie. Classic Invest umožňuje nakupovať fondy svetových zahraničných správcov a to ako formou jednorazových investícií, tak formou pravidelného investovania so zakúpením si cieľovej sumy. Cieľová suma je spravidla celková suma budúcich vkladov.

Od výšky investície alebo cieľovej sumy sa odvíja aj vstupný poplatok. Ten sa pohybuje v štandardnom rozmedzí od 0,3% až do 5% podľa kategórie fondu a výšky vkladu alebo mesačných vkladov:

Cenník vstupných poplatkov Conseq (zdroj: www.conseq.sk)

Conseq Easy Invest

Je triviálnym produktom pre jednorázové investície. Keď sa zainvestovaná suma v závislosti od dĺžky investičného horizontu zainvestuje do dvoch alebo troch vybraných podielových fondov v nasledujúcom pomere:

Investičná stratégia 

BlackRock BGF Euro Bond  Conseq Active Invest Progressive  BNP Paribas Sustainable Active
Allocation 

 3 – 4 roky

 75 %  25 %  –
 5 – 6 rokov  30 %  25 %

 45 %

 7 a viac rokov  20 %  60 %

 20 %

Nosným fondom pri dlhodobom investovaní v horizonte nad 7 rokov je podobne ako pri produkte 3D Invest opäť fond Conseq Active Invest Progressive. Vyššie popisujeme jeho vlastnosti.

Výhody Investovania v Conseq Investment Management

 • (+) Dostupnosť pre retailový segment klientov – fondová platforma od Consequ umožňuje investovanie do aktívne manažovaných podielových fondov zahraničných správcov už od 20€ mesačne alebo 400€ jednorázovo
 • (+) Žiaden transakčný poplatok – nákup a predaj fondu je realizovaný bez poplatku
 • (+) Možnosť využiť Life Cycle investičnú stratégiu
 • (+) Investičná platforma od Conseq ponúka všetky štandardné výhody investovania do otvorených podielových fondov – možnosť vybrať prostriedky z investície kedykoľvek, možnosť sporenie pozastaviť, zmeniť výšku vkladu a podobne
 • (+) Široká ponuka vyše 500 fondov od známych zahraničných správcov

Neýhody Investovania v Conseq Investment Management

 • (-) Relatívne nákladná odplata za správu investície vo fonde Conseq Active Invest Dynamický. V tomto fonde sa realizuje podstatná časť dlhodobých investícii v produkte 3D Invest a Easy Invest
 • (-) Investičná platforma od Conseq nemá v ponuke ETF fondy
 • (!) Investičná platforma neumožňuje zadávať žiadosti o výber peňazí alebo zmenu fondov on-line. Tieto úkony je vždy nutné robiť v súčinnosti so svojim poradcom a papierové žiadosť zasielať na adresu spoločnosti poštou.
Facebook Comments