Výhody a nevýhody investovania vo fondoch AXA

Či si už chcete pravidelne sporiť, alebo dlhodobo investovať, možností na trhu máte viacero. Možno vás niektorý z finančných žralokov pri cross-sellingu oslovil s ponukou investovania v AXE a vy sa rozhodujete, či to bude rozumné.

AXA nie je iba poisťovňa, je to aj správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca 2. dôchodkový pilier a doplnková dôchodková spoločnosť poskytujúca 3. dôchodkový pilier. Je pravda, že všetky z opomenutých inštitúcii používajú rovnaké modré štvorcové logo s červeným priečnym pruhom ale ich právna forma je odlišná. Takže nie je AXA ako AXA 🙂

Ak v tom nemáte celkom jasno, tak rozdiel zistíte podľa názvu spoločnosti:

 • AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu – ako inak životná poisťovňa
 • AXA pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko – ponúka produkty neživotného poistenia
 • AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko – správcovská spoločnosť poskytujúca investovanie do podielových fondov
 • AXA d.s.s., a.s. – dôchodková správcovská spoločnosť poskytujúca 2. dôchodkový pilier
 • AXA d.d.s., a.s. – doplnková dôchodková spoločnosť poskytujúca 3. dôchodkový pilier

Ak ak si nebudete istý, či vám niekto ponúka licencovaný a regulovaný investičný produkt, tak si ho jednoducho overte na stránke NBS. Nereálnych investícii s premršteným výnosom je na trhu viac, ako húb po daždi.

Ako investovať do podielových fondov AXA?

Investovať do podielových fondov vo všeobecnosti môžete dvoma spôsobmi:

 • Za účelom investovania si zakúpite investičné životné poistenie. Tým sa vaše peniaze najprv ocitnú v poisťovni a až potom sa investujú v podielových fondoch. Asi už tušíte, že tento spôsob „investovania“ bude prehnane drahý a pre vás nevýhodný. Ako inak, namiesto jedného hladného krku (správcovská spoločnosť), kŕmite rovno krky dva (poisťovňa + správcovská spoločnosť).
 • Investujete do otvorených podielových fondov na priamo. AXA ma pri tejto príležitosti zriadenú škálu podielových fondov ale aj investičných schém vhodných na dlhodobé pravidelné investovanie.

Fondy investičnej spoločnosti AXA

Investičná spoločnosť AXA ponúka na výber celkovo 10 podielových fondov, do ktorých je možné investovať buď jednorázovo alebo pravidelnými vkladmi. Špeciálne pre pravidelné investovanie, má AXA vytvorené 3 programy pravidelného investovania, ktoré sú vyskladané zo spomínaných fondov a ich zastúpenie sa v závislosti od profilu investora mení.

Zoznam fondov investičnej spoločnosti AXA, do ktorých je možné na Slovensku investovať, znázorňuje nasledujúca tabuľka. Informácie pochádzajú z oficiálnych reportov spoločnosti AXA k Augustu 2017. Kumulatívna výkonnosť znázorňuje zmenu ceny podielového listu fondu od vzniku fondu. Priemernú ročnú výkonnosť od vzniku fondu reporty neuvádzajú, no priblížiť sa k nej môžte tak, že kumulatívny výnos vydelíte počtom rokov od kedy fond funguje (pozn.: takýto výpočet nie je matematicky presný).

Názov fondu Typ fondu Riziko Dátum založenia Poplatok za správu Kumulatívna výkonnosť od založenia
AXA EUR Konto Zmiešaný konzervatívny ** 26.3.2007 0,25% p.a. 14,69 %
AXA CZK Konto Konzervatívny ** 26.3.2007 0,50% p.a. 7,04 %
AXA Eurobond Dlhopisový *** 28.2.2012 1,00% p.a. 6,53 %
AXA CEE Dluhopisový fond Dlhopisový *** 26.3.2007 1,25% p.a. 29,11 %
AXA CEE Akciový fond Akciový *** *** * 26.3.2007 2,00% p.a. -6,96 %
AXA Realitní fond Akciový *** *** 4.2.2008 1,50% p.a. -10,79 %
AXA Selection Global Equity Akciový Fond Fondov *** *** 4.2.2008 1,50% p.a.

32,38

%

AXA Selection Emerging Equity Akciový Fond Fondov *** *** 4.2.2008 1,50% p.a. -1,46 %
AXA Selection Opportunities Zmiešaný Fond Fondov *** ** 4.2.2008 1,50% p.a. -10,24 %
AXA Small Cap Portfolio Akciový fond fondov *** *** * 20.1.2015 1,50% p.a. 19,58 %

AXA ma 3 programy pravidelného investovania, ktoré sú zložené z fondov uvedených vyššie.

 • Tempo
 • Generation X
 • Progress

No a každý z programov má viacero profilov, ktoré sa líšia zastúpením fondov v ňom.

Program pravidelného investovania AXA Tempo

Tento program pravidelného investovania má 4 profily, ktoré sú zložené rôznym zastúpením konkrétnych 4-6 AXA fondov v tomto zastúpení:

Profil TEMPO
Názov fondu Defenzívny Progresívny Agresívny Rastový
AXA EUR Konto 40% 15%
AXA CZK Konto
AXA Eurobond
AXA CEE Dluhopisový fond 30% 20%
AXA CEE Akciový fond 15% 25%
AXA Realitní fond 10% 5%
AXA Selection Global Equity 10% 15% 30% 35%
AXA Selection Emerging Equity 10% 25% 20%
AXA Selection Opportunities 20% 25% 10% 10%
AXA Small Cap Portfolio 30%
Dátum uvedenia: 04.02.2008 04.02.2008 04.02.2008 01.10.2015
Kumulatívna výkonnosť od uvedenia: 13,10 % 9,60 % 8,97 % 14,13 %

Ako si môžete všimnúť, agresívny a rastový profil AXA TEMPO nemá zastúpenie dlhopisových fondov v portfóliu. Najmladším profilom je TEMPO Rastový, ktorý vznikol koncom roka 2015 a ten za posledné 2 roky vykazuje zaujímavé zhodnotenie (aj preto, že je trh v ekonomickej expanzii).

Poplatky pravidelnej investície AXA TEMPO

Ak sa rozhodnete pravidelne investovať prostredníctvom programu AXA TEMPO, tak sa vstupnému poplatku nevyhnete. Vstupný poplatok je možné splatiť dvoma spôsobmi. Buď ho splatíte jednorázovo vopred, čím získate zľavu 10% alebo ho budete splácať postupne a bude sa vám strhávať z došlých vkladov až kým sa nevyplatí celý.

Profil TEMPO
  Defenzívny Progresívny Agresívny Rastový
Základný vstupný poplatok: 2,5% 4% 5% 5%

Zo základného vstupného poplatku je možné získať zľavy. Tie sú stanovené podľa výšky vkladu ako aj dĺžky investovania. Výšku zliav prehľadne znázorňuje nasledujúca tabuľka:

Výška mesačnej investície v EUR
Investičný horizont do 99,99€ do 199,99€ do 299,99€ do 399,99€ 400€ a viac
5 rokov 10% 15% 20% 25% 30%
10 rokov 15% 20% 25% 30% 35%
15 rokov 20% 25% 30% 35% 40%
20 rokov 25% 30% 35% 40% 45%
25 rokov 30% 35% 40% 45% 50%

Výhody a nevýhody programu pravidelného investovania AXA TEMPO

Aby tento článok nevyznel marketingovo, pokúsim sa triezvo zhodnotiť pozitíva ale aj negatíva tohto spôsobu pravidelného investovania.

Výhody:

 • (+) Investícia v AXA TEMPO možná už od 25 eur mesačne – dostupné pre drobných investorov, bežných ľudí.
 • (+) Primeraná výška správcovských poplatkov k typu fondu – trh ponúka rôzne formy investovania, ktorých priemerný ročný správcovský poplatok (management fee) prevyšuje aj 4% p.a. Takéto investície považujem za drahý špás. Naproti tomu, najdrahší, aktívne spravovaný akciový fond AXA CEE je ešte v únosnej miere 2% p.a.

Výšku priebežných poplatkov pre všetky profily AXA TEMPO znázorňuje nasledujúci obrázok:

Správcovský poplatok investičného produktu AXA TEMPO (platný k 31.12.2017)

Nevýhody:

 • (-) Nedostatočný výber fondov – 10 AXA podielových fondov je jednoducho úzka ponuka. Pre širokú škálu diverzifikácie by to chcelo pridať akciové fondy z oblasti emerging a frontier markets.
 • (-) Zľava zo vstupného poplatku podmienená výškou mesačného vkladu a dobou – nemyslím si, že tento spôsob predplácania vstupného poplatku naozaj funguje. Pri pravidelnom investovaní máte väčšinou obmedzený rozpočet a kvôli dosiahnutiu zľavy z poplatku asi nebudete investovať viac. Ak máte na investovanie voľne prostriedky 50 eur mesačne, tak jednoducho nebudete investovať viac ak nie je z čoho. Dodatočné zľavy z poplatku začínajú až na 4-násobku minimálneho vkladu (25€ x 4 = 100€). Tiež mi nepríde logické podmieňovať zľavu dĺžkou investičného horizontu, ale budiž.
 • (-) Chýbajúce indexové fondy v ponuke – indexové fondy sú oproti aktívne spravovaným akciovým fondom nízko-nákladové. Indexové fondy sú vhodným nástrojom pre dlhodobé – dôchodkové sporenie. Nájdeme ich napríklad aj v slovenskom 2. a 3. dôchodkovom pilieri.
Facebook Comments