Výhody a nevýhody investovania vo Finaxe

Finax je investičná spoločnosť, ktorá svoju činnosť na Slovensku začala iba pred nedávnom v roku 2017. Finax je plne regulovaným finančným subjektom, ktorý spadá pod dohľad NBS a svoju činnosť vykonáva v medziach zákona. Finax je registrovaný v registri finančných subjektov, podobne ako iní obchodníci s cennými papiermi.

V tomto merítku sa nejedná o žiaden druh alternatívnych investícií, ale o individuálnu správu portfólia, ktoré má plne zákonnú oporu a vo svete tiež siahodlhú históriu.


TIP: Ak si nie ste istí spoločnosťou, ktorá ponúka finančné služby, tak si ju preklepnite v registri NBS: https://subjekty.nbs.sk  Ak sa chcete vyhnúť nepríjemnostiam, tak väčšinu vašich investícii by vám primárne mali spravovať práve subjekty zapísané v registri NBS.


Pasívne investovanie do ETF fondov

Spoločnosť Finax prišla na slovenský trh s relatívne novým konceptom pasívneho investovania, ktorý dotvára aktívny rebalansing. Pasívne investovanie vo Finaxe zabezpečuje 10 vybraných ETF fondov, rôznych tried (dlhopisové, akciové). Ktoré klientom poskytujú širokú diverzifikáciu portfólia naprieč rôznymi odvetviami ekonomiky z rôznych kútov sveta.

Finax má celkovo až 11 portfólií zložených zo 4-10 rôznych ETF. Plne akciové portfólio 100:0 tvorí 6 akciových ETF a plne dlhopisové portfólio 0:100 tvoria 4 dlhopisové ETF.

Investičné portfólia zložené prevažne z akciových ETF

akcie:dlhopisy 100:0 90:10 80:20 70:30 60:40 50:50
Akciové ETF US large 38,5% 34,6% 31,2% 27,3% 23,4% 19,5%
US mid 9,0% 8,1% 7,2% 6,3% 5,4% 4,5%
US small 6,0% 5,4% 4,8% 4,2% 3,6% 3,0%
EU large 19,5% 17,5% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0%
EU small 6,0% 5,4% 4,8% 4,2% 3,6% 3,0%
EM 19,5% 17,5% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0%
Dlhopisové ETF Global 5,0% 7,5% 13,0% 18,0% 24,5%
EU corp 5,0% 5,0% 6,5% 8,5% 12,0%
EU HY 3,0% 4,5% 6,0% 6,0%
EM 3,0% 4,5% 6,0% 6,0%
 Hotovosť 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

V najrizikovejšom profile investície (100:0) tvoria až takmer 1/5 (19,5%) celkového portfólia akciové ETF z oblasti emerging markets (EM) a zhruba 1/5 tvoria akcie firiem s malou a strednou kapitalizáciou pôsobiacich na vyspelých trhoch (Európa, USA). Pri portfóliach so zastúpením od 20% v dlhopisoch sa už začínajú objavovať aj High-Yeld dlhopisové ETF. High-Yeld dlhopisy (HY) sú volatilnejšie ako štátne dlhopisy a ich previazanosť s trhom je vyššia (korelácia je podobná ako u akcií).

Všetky ETF investičná spoločnosť Finax nakupuje od známych správcov ako BlackRock iShares, State Street SPDR, nemeckej Deutsche Bank či švajčiarskej banky UBS.

Investičné portfólia zložené prevažne z dlhopisových ETF

akcie:dlhopisy 40:60 30:70 20:80 10:90 0:100
Akciové ETF US large 17,5% 13,4% 9,8% 5,0%
US mid 3,9% 3,0%
US small
EU large 9,3% 6,8% 5,1% 2,5%
EU small
EM 9,3% 6,8% 5,1% 2,5%
Dlhopisové ETF Global 31,5% 39,5% 49,5% 59,5% 67,5%
EU corp 15,0% 19,0% 21,0% 23,0% 25,0%
EU HY 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0%
EM 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0%
 Hotovosť 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Čo je ETF a ako funguje ozrejmujem v tomto článku: Sporenie na dôchodok prostredníctvom indexových fondov / ETF

Podľa doby a účelu investície sa skladba portfólií klientov líši. V tomto ohľade platí jednoduché a logické pravidlo, že sa s narastajúcou dĺžkou investičného horizontu a nižšou averziou klienta k riziku zastúpenie akciových ETF v portfóliu zvyšuje a naopak dlhopisových ETF ubúda.

Automatizované finančné poradenstvo

To, či je vaše portfólio 100:0 alebo 70:30 alebo… určuje robo-advisor. Robo advisor, je automatizované finančné poradenstvo. Vo Finaxe ho predstavuje algoritmus, ktorý na základe odpovedí klienta na otázky, navolí jednu, optimálnu, z 11-stich možných investičných stratégií.

Robo-advisor ako plne automatizované finančné poradenstvo, je relatívne nový trend, ktorý je v USA a západnej Európe už pomerne rozšírený, no na Slovensku evidujeme zatiaľ iba zopár firiem uberajúcich sa týmto smerom. Automatizovaný systém je navrhnutý tak, aby vedel vypočítať, koľko musí človek pravidelne sporiť, aby sa časom dopracoval k požadovanej cieľovej sume. Počas samotného sporenia algoritmus Finaxu kontroluje, či je klient na dobrej ceste k naplneniu svojho cieľa.

Automatizácia zašla ešte ďalej. Založenie účtu vo Finaxe je možné plne elektronicky bez nutnosti tlačenia papierov, návštevy pošty, či osobného stretávania sa s obchodným zástupcom.

Rebalansing

Spoločnosť od iných foriem pasívneho investovania odlišuje najmä aktívny rebalansing. Ten podľa slov hlavného portfólio manažéra Finaxu má predpoklad zabezpečiť klientom dodatočný výnos 0,4% až 0,6% ročne v závislosti od doby investovania. Aktívny rebalansing je eso v rukáve, ktoré v konkurenčnom boji s inými druhmi investícií práve Finax v dobrom odlišuje. Jeho detailné fungovanie a aplikovanie v praxi je s časti tajným know-how spoločnosti.

Podstata rebalansingu však spočíva v odpredaji aktív, ktoré zarobili v istom časovom horizonte najviac a naopak dokupovaní aktív, ktoré v rovnakom čase stratili na cene. Rebalansing zabezpečuje to, že sa váha aktív (dlhopisových a akciových ETF) v portfóliu kontinuálne nemení a investícia klienta je vždy „držaná“ v rovnakom rizikovom profile.

Výhody investovania vo Finaxe

 • (+) Investovanie do ETF fondov zabezpečuje maximálnu diverzifikáciu portfólia. Nákupom ETF fondov je vaša investícia umiestnená v tisíckach rôznych akcií a dlhopisov z rôznych kútov sveta. Korporátne dlhopisy, štátne dlhopisy, akcie vyspelých trhov, akcie firiem na emerging trhoch. To všetko je súčasťou vášho portfólia.
 • (+) Investícia možná už od 20 eur mesačne
 • (+) Online založenie investičného účtu a Robo-advisor, ktorý vám vyberie optimálne portfólio
 • (+) Flexibilita vkladov a výberov prostriedkov
 • (+) Možnosť investovať jednorázovo ale aj pravidelne
 • (+) Vedenie investičného účtu bez poplatkov a minimálnych zostatkovonline prístup na stav investičného účtu zadarmo, zasielanie notifikačných emailov o stave účtu bez poplatkov
 • (+) Možnosť získať zľavu zo vstupného poplatku, ktorú si určuje samotný finančný sprostredkovateľ. Možnosť rozložiť vstupný poplatok do viacerých splátok v čase
 • (+) Rebalansing (popísaný v článku vyššie)
 • (+) Daňová výhoda ETF fondov

Nevýhody investovania vo Finaxe

Pre novo-vznikajúce spoločnosti sú najmä prvé roky najťažšie. Finax sa najprv potrebuje etablovať na trhu a osloviť široké spektrum investorov. Ak si odmyslíme, že Finax o.c.p. ako spoločnosť vznikla len pred nedávnom (2017) a o jej úspechu pravdepodobne rozhodnú najbližšie roky, tak s Finaxom sú spojené tieto nevýhody:

 • (-) Na pasívne investovanie má Finax ešte relatívne nákladnú správu majetku. Priebežný poplatok 1% p.a. (resp. 1,2% p.a. po tom, čo sa Finax stane platcom DPH) je v porovnaní s podobnými riešeniami (napríklad nákup ETF cez brokerský účet) mierny nadpriemer. Stále však platí, že brokerský účet je určený výlučne profesionálnym investorom a nie bežným klientom, ktorí investovaniu nechcú venovať čas a ich úspory sa pohybujú rádovo v desiatkách či stovkách eur mesačne. Rozdiel v cene by mal tiež vo Finaxe vynahradiť aktívny rebalansing.
 • (-) Chýbajúca stabilizačná fáza, ktorá by ku blížiacemu sa koncu investovania postupne prostriedky presunula do aktív, ktoré si držia stabilnú cenu a to napriek cyklickým výkyvom na trhu
 • (-) Zatiaľ absencia mobilnej aplikácie pre Android a iOS zariadenia
Facebook Comments