Investovanie a investičné portfólio nie je vecou len pre najbohatších. Práve naopak. Každý by si mal v rámci svojich možností odkladať nejakú časť výplaty na „horšie časy“. Samozrejme nie je správne si takto peniaze odkladať len tak, niekde doma pod vankúš.

Už aj na Slovensku existuje veľmi veľa možností, ako peniaze zhodnotiť. Pri výbere investičného portfólia vždy zvažujte dve dôležité veci:

  • mieru rizika, akú ste ochotní podstúpiť,
  • výšku poplatkov, ktoré sú s investovaním spojené.

Pri tvorbe investičného portfólia vieme vychádzať z klasických investičných produktov:

  • podielové fondy,
  • dlhopisy,
  • akcie,
  • bankové produkty,
  • garantované investičné schémy.

Investičné portfólio vieme doplniť aj exotickejšími druhmi nástrojov:

  • ETF fondy,
  • forex obchodovanie.