O projekte

Poskytujeme neskreslené informácie

Pri vzniku tejto webstránky nás inšpirovala myšlienka poskytovania neskreslených informácii, ktoré aj laickému čitateľovi pomôžu zorientovať sa v oblasti jeho osobných financií.

Zvyšujeme finančnú gramotnosť

Byť informovaný v oblasti osobných financií je voda na mlynské koleso, ktoré vám pomôže profitovať z dobre nastavených finančných produktov.

Radíme tomu, kto si o radu požiada

Ako finanční sprostredkovatelia radíme v oblasti financií každému, kto našu radu potrebuje a ocení. Aj takto sa snažíme prinavrátiť punc dôveryhodnosti remeslu finančného poradcu.