Búrková sezóna 2022 začala! Prekontrolujte si poistenie bývania – kvôli zdražovaniu môže byť už neaktuálne

Včera (24.apríla) sa prehnala východným Slovenskom silná búrka. Na Zemplíne hlásia polámané stromy a poškodené strechy. Veterná smršť sprevádzaná početnými bleskami sa na Slovensko presunula z maďarského Miškovca, kde vyčíňala supercelárna búrka, ktorá pravdepodobne vyústila v tornádo v dedinke Ónod. Ceny nehnuteľností rapídne

Čítať viac

Poistenie zrážky so zverou v PZP

Stret auta so zverou môže skončiť aj totálnym poškodením vozidla. Začiatkom jesene, keď je obdobie jelenej ruje ale najmä v zime je divých zvierat prechádzajúcich cez cesty najviac. Vtedy je pravdepodobnosť stretu auta so zverou na ceste vyššia. Rozbité svetlomety, nárazník,

Čítať viac

Poistenie nehnuteľnosti a vecí v domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti by sa malo týkať každého, kto vlastní nejakú nehnuteľnosť. Dalo by sa tak predpokladať, že väčšina nehnuteľného majetku na Slovensku bude poistená. Opak je však pravdou. Na Slovensku existuje stále veľké množstvo nehnuteľností nepoistených. Pritom, vo väčšine prípadov

Čítať viac

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca

Zamestnanec v pracovnom pomere zodpovedá svojmu zamestnávateľovi za škodu, ktorú pri výkone svojej práce spôsobí. Zamestnávateľ má právo vymáhať si od zamestnanca škody, ktoré mu zamestnanec spôsobil zavineným porušením pracovných povinností, a to až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Čítať viac