Články, ktoré tvoria obsah webstránky financievpohode.sk majú výlučne informatívny charakter.

Každý užívateľ používa stránky financievpohode.sk na vlastné riziko. Autor nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu na týchto stránkach. Autor nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a užívaním týchto stránok a ďalej za škody vzniknuté z dôvodu ich čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti.

Informácie uvedené na týchto stránkach nie sú právnym, daňovým ani investičným poradenstvom, odporúčaním alebo analýzou. Všetky informácie majú informatívny charakter, nemožno ich považovať za návrh na uzatvorenie zmluvy alebo iný návrh. Vzhľadom k tomu, že informácie majú slúžiť predovšetkým k získaniu všeobecného a základného pohľadu na danú tému, môžu byť informácie zjednodušené.

Kopírovanie časti alebo celého obsahu a zverejňovanie na iných webových stránkach je možné len s písomným súhlasom autora.

Pri výbere vhodného finančného produktu môžu návštevníkom webstránky informácie v článkoch poslúžiť ako inšpirácia. Ale bez zistenia finančnej situácie klienta, posúdenia jeho skúseností s finančnými produktmi alebo konzultácie základných charakteristík finančného produktu môže dojsť k prípadom, keď finančný produkt nesplní ich očakávania.

Preto ponúkame možnosť finančné produkty osobne prediskutovať, optimalizovať a nastaviť tak, aby plne vyhovovali vaším požiadavkám a splnili vaše očakávania.

Konzultovať vlastnosti finančných produktov je možné ako elektronicky – emailom, prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo aj osobne v kancelárskych priestoroch, či na individuálne dohodnutom mieste.

Autori publikujúci články, ktoré môžte nájsť na webstránke financievpohode.sk, majú absolvované vzdelávanie strednej odbornej spôsobilosti a na základe úspešného absolvovania odborných skúšok majú tiež platný zápis v registri NBS pre vykonávanie finančného sprostredkovania.

Každého aktívneho finančného sprostredkovateľa si môžte overiť v oficialnom registri NBS pod číslom, ktoré uvádzame v detailoch ich profilu.