Z riaditeľa banky až na komplexného finančného sprostredkovateľa v odbornom tíme Financie v pohode

Byť riaditeľom banky je na Slovensku považované za relatívne lukratívny flek. Zamestnanci banky však majú oproti finančným sprostredkovateľom značnú nevýhodu. Z pohľadu orientácie na zákazníka limitované produktové portfólio poskytované v banke môže znamenať nenaplnenie potrieb klienta. Pracovníci banky, ak sú odborne zdatní, sú

Čítať viac

Čo prinesie nový rok 2022 vo financiách?

Na úvod dovoľte rekapituláciu vrcholiaceho roka 2021. Uplynulý rok sa niesol v inflačnom besnení, kde markantné nárasty cien na Slovensku zaznamenali najmä pohonné hmoty a nehnuteľnosti. Jedinou bezpečnou ochranou úspor voči inflačnému znehodnoteniu v roku 2021 boli okrem nehnuteľností, najmä tých v krajských mestách,

Čítať viac