Z riaditeľa banky až na komplexného finančného sprostredkovateľa v odbornom tíme Financie v pohode

Byť riaditeľom banky je na Slovensku považované za relatívne lukratívny flek. Zamestnanci banky však majú oproti finančným sprostredkovateľom značnú nevýhodu. Z pohľadu orientácie na zákazníka limitované produktové portfólio poskytované v banke môže znamenať nenaplnenie potrieb klienta. Pracovníci banky, ak sú odborne zdatní, sú

Čítať viac