Poistenie pre deti

Poistiť dieťa je dôležité až vtedy, keď sú dobre poistení živitelia rodiny. Dieťa, ako nový člen rodiny, však môže v prípade úrazu alebo choroby spôsobiť výpadok príjmu. Situácie, keď je potrebné s dieťaťom pobudnúť v nemocnici alebo aj časté výjazdy k lekárovi odpútavajú vašu prítomnosť v zamestnaní. Čo sa prejaví dvojako – výdavkami na lieky, zdravotné pomôcky, pohonné hmoty ale zároveň aj zníženým príjmom z absencie v zamestnaní.

U detí je najdôležitejšie poistiť najmä tie zdravotné riziká, ktoré sú z finančného hľadiska najdrahšie. Nižšie je informatívny prepočet detských poistení. V porovnaní s poisteniami pre dospelých sú detské poistenia omnoho lacnejšou záležitosťou a často-krát umožňujú poisťovne poistiť na jednej poistnej zmluve ako rodičov, tak aj deti.

Najdôležitejšie riziká pri poistení dieťaťa?

Základ, ktorý by pri poistení dieťaťa nemal chýbať je poistenie trvalých následkov úrazu, kritických ochorení a pobytu v nemocnici z dôvodu úrazu alebo choroby dieťaťa. Tieto riziká je dôležité poistiť v dostatočne vysokej sume.

Doplnkovou voľbou sú všetky ostatné pripoistenia ako denné odškodné pri drobných úrazoch, chirurgický zákrok, sirotský dôchodok a iné.

Nižšie je prehľadné porovnanie 3 individuálne vyskladaných detských rizikových životných poistení. Názov poisťovní zámerne nezverejňujeme.

Vstupné parametre výpočtu: Vek dieťaťa 6 týždňov a poistenie trvá po dobu 22 rokov.

Basic Standard Optimal
Trvalé následky úrazu s progresiou 20.000€ 20.000€ 20.000€
Detské kritické ochorenia 20.000€ 20.000€ 20.000€
Denné odškodné pri hospitalizácii 10€ 10€ 10€
Doba nevyhnutného liečenia úrazu  – 10€ 10€
Sirotský dôchodok  –  – 150€
Cena mesačne od 9€ od 16€ od 25€

Lepšie je deťom sporiť

Ak nasporíte dostatočne vysokú sumu, nepotrebujete dieťaťu uzatvárať aj poistenie, nakoľko vytvorená rezerva poslúži ako finančná zábezpeka v prípade zlého zdravotného stavu dieťaťa. Čítajte viac: Sporenie pre deti


Pozor: Častým problémom je nepochopenie poistných produktov pre deti. Keď si rodičia zvolia životné poistenie za účelom sporenia. Pritom sporenie cez životnú poisťovňu je poplatkovo vysoko nákladná záležitosť, ktorá znižuje efektivitu sporenia. Lepšie je sporiť deťom mimo životnú poisťovňu – priamo v podielových fondoch alebo v akciách a ETF.


CHCEM SA PORADIŤ