Pravidelné investovanie Amundi – RYTMUS

Amundi Asset Management (predtým Pioneer) má aktuálne k dispozícií až 10 rôznych investičných portfólií v programe pravidelného investovania Rytmus. K pôvodným 6 typom portfólií: P1 – Konzervatívne P2 – Balancované P3 – Dynamické P4 – Extra konzervatívne P5 – Balancované plus P6 –

Čítať viac

Profi Sporenie – exkluzívne dlhodobé investovanie

Profi Sporenie je exkluzívny finančný produkt, ktorý umožňuje pravidelné dlhodobé investovanie do mixu vybraných podielových fondov. Na nastavení investičných stratégií Profi Sporenia sa podieľalo viacero investičných špecialistov. Cieľ dlhodobého investovania? Cieľom tohto projektu je aj jednoduchou formou vysvetliť bežným ľuďom,

Čítať viac

Investície oslobodené od dane

Investičné rozhodnutie sa zakladá na racionálnych a logicky odôvodnených predpokladoch. Každý správny investor hľadá čo najvyšší čistý výnos pri akceptovateľnej miere rizika. Na istý čas sa vzdáva svojich finančných prostriedkov a na oplátku od svojej investície očakáva budúce zhodnotenie vo forme dividendy,

Čítať viac

Private Portfolio 4 od IAD Investments

IAD Investments vyrukovalo s ponukou pre konzervatívnych klientov, ktorí hľadajú stabilné investície alebo inú alternatívu k termínovaným vkladom, či ako náhradu za stavebné sporenie, ktoré čakajú od roku 2019 nepriaznivé zmeny. Produkt s názvom Private Portfolio má za sebou už

Čítať viac

Krátkodobé investovanie

Krátkodobé investovanie ani nie je investovaním v pravom slova zmysle. Ak sa bavíme o horizonte niekoľkých rokov, ide skôr o krátkodobé uloženie voľných peňazí, prípadne dočasné sporenie napríklad na kúpu vlastného bývania. Pri investovaní v horizonte do 5 rokov je najdôležitejšie

Čítať viac

Výhody a nevýhody investovania v EIC

European Investment Centre je obchodníkom s cennými papiermi, ktorý umožňuje investovanie do viac ako 1000 podielových fondov rôznych správcovských spoločností. V European Investment Centre je možné investovať do zahraničných podielových fondov distribuovaných na našom území. EIC a výber fondov European Investment Centre (o.c.p.)

Čítať viac