Investíciu nečasujte ale doprajte jej čas!

Snom každého investora je zainvestovať v čase krízy a peniaze z investície vybrať tesne pred prepuknutím tej ďalšej. Ukázať prstom na retrospektívnom grafe dve miesta a povedať „Aha, však tu by som nakúpil a presne tu by som už predal!“ je jednoduché. Omnoho ťažšie, ba priam nereálne, je tie miesta rozpoznať a trafiť v okamihu, keď sa dejú!

A rozumný investor by sa tieto miesta ani nemal pokúšať triafať, lebo riskuje, že svojimi nepremyslenými zásahmi do portfólia, zmešká tie najziskovejšie dni. To, čo sa s vašou investíciou môže stať, ak zmeškáte tie najziskovejšie dni na akciovom trhu znázorňuje obrázok nižšie:

Vklad

Hodnota investície

Priemerný výnos

Investujem celé obdobie

10 000 $

64 844 $

+9,8% p.a.

Zmeškal som 10 najziskovejších dní

10 000 $

29 708 $

+5,6% p.a.

Zmeškal som 20 najziskovejších dní

10 000 $

17 826 $

+2,9% p.a.

Zmeškal som 30 najziskovejších dní

10 000 $

11 701 $

+0,8% p.a.

Zmeškal som 40 najziskovejších dní

10 000 $

8 048 $

-1,1% p.a.

Zmeškal som 50 najziskovejších dní

10 000 $

5 746 $

-2,7% p.a.

Vymeškanie tých najziskovejších dní na akciovom trhu má výrazný vplyv ako na konečnú hodnotu vašej investície, tak aj na priemernú výkonnosť vášho investičného portfólia. Stačí že vymeškáte 10 najziskovejších dní a konečná hodnota vašej investície je len zhruba polovičná.

Pričom dáta naznačujú, že ak by ste do portfólia 20 rokov vôbec nezasahovali, a do akcií z S&P 500 by ste investovali jednoduchou stratégiou „buy and hold“, dosiahnete celkom zaujímavý priemerný ročný výnos +9,8%. To je celkom zaujímavá investičná odmena za „ničnerobenie“.

10 najziskovejších dní S&P 500 v období 2003 – 2022

Poradie

Dátum

Výnos

1.

13.10.2008

+12%

2.

28.10.2008

+11%

3.

24.03.2020 +9%
4. 13.03.2020

+9%

5.

23.03.2009 +7%
6. 06.04.2020

+7%

7.

13.11.2008 +7%
8. 24.11.2008

+7%

9.

10.03.2009 +6%
10. 21.11.2008

+6%

Zaujímavosťou je, že v roku 2020 sa druhý najziskovejší deň odohral bezprostredne po druhom najstratovejšom dni, toto by predpokladal len málokto. A až sedem z 10 najziskovejších dní sa odohralo počas medvedieho trhu, čiže počas trhu, ktorý je v poklese.

Stratégia „buy and hold“ prináša výhody pre investorov

Ako ukazujú historické údaje, najlepšie dni sa dejú počas trhových turbulencií a období zvýšenej trhovej volatility. Pri premeškaní najlepších dní na trhu investor riskuje stratu, ktorá môže citeľne znížiť priemerný ročný výnos jeho portfólia z dlhodobého hľadiska.

Ak by existovali jasné signály toho, kedy vstupovať do investícii a kedy je posledný deň pred vypuknutím krízy, verte, že by ich používali všetci investori. Ale takto jednoduché to pri investovaní nie je a nikdy ani nebolo.


Chcete participovať na výkonnosti finančných trhov a zhodnocovať vaše úspory dlhodobo a efektívne?

PORADIŤ SA O INVESTOVANÍ

Facebook Comments