Top 5 najpopulárnejších ETF fondov

Poslednú dobu zažívajú veľký boom najmä pasívne portfólia, kde sú hlavným investičným aktívom fondy obchodované na burze tzv. ETF fondy (Exchange-Traded Funds). ETF sú na Slovensku značne preferovaným a vyhľadávaným investičným inštrumentom a to najmä kvôli oslobodeniu od dane z výnosu. Výnosy ETF fondov navyše v posledných rokoch prekonávajú výnosy podielových fondov vo väčšine prípadov. Z tohto dôvodu sa ETF stávajú jedným z najdôležitejších pasívnych investičných inštrumentov.

Vlastnosti ETF fondov v skratke:

 • (+) Diverzifikácia – nákup jedného ETF vám umožní investovať do niekoľkých rôznych akcií alebo dokonca do celého trhového indexu naraz
 • (+) Extrémne nízke náklady – výrazne nižšie poplatky za správu ako v prípade klasických podielových fondov
 • (+) Transparentnosť – všetky informácie o každom ETF sú ľahko dostupné, takže vždy viete, do čoho investujete
 • (+) Daňová efektivita – podľa poslednej legislatívnej úpravy z roku 2016 je výnos z cenného papiera obchodovaného na regulovanom trhu oslobodený od dane, ak daný cenný papier máte v držbe aspoň 1 rok (uplatňuje sa tzv. časový test).
 • (+) Automatické preskupovanie portfólia – pri väčšine takýchto ETF fondov nastáva pravidelná zmena akciových pozícií, ktoré sú v ňom zahrnuté podľa určitých kritérií. V praxi to znamená, že akcie firiem ktorým sa nedarí sú vo fonde automaticky nehradené akciami firiem, ktoré dosahujú lepšie výsledky.

Toto je 5 najpopulárnejších ETF fondov, ktoré využívame pri zostavovaní investičných portfólií pre našich klientov.

1) iShares Core MSCI World UCITS ETF

 • Výkonnosť za posledných 5 rokov: +15,10 % p.a.
 • ISIN fondu: IE00B4L5Y983
 • Trieda aktív: Akcie
 • Náklady: 0,20 % p.a. (TER)

iShares Core MSCI World UCITS ETF je fond obchodovaný na burze, ktorý sa snaží kopírovať výkonnosť indexu MSCI World. Správcom fondu je spoločnosť BlackRock Asset Management, najväčší správca investičných aktív na svete. Index MSCI World zahŕňa spoločnosti z rozvinutých krajín a nezahŕňa akcie z rozvíjajúcich sa trhov. Firmy z indexu pochádzajú zo všetkých sektorov hospodárstva, pričom najväčší podiel majú akcie zo širokého sektora informačných technológií. V súčasnosti je v ňom zahrnutých 1 597 firiem z celého sveta. Je skvelým základom pre dôchodkové portfólia, preto sú aktíva kopírujúce práve tento index súčasťou 2. piliera, 3. piliera či individuálnych dôchodkových sporení.

To odráža rastúci význam technologického sektora pre svetovú ekonomiku, a najmä ekonomiky vyspelých krajín. iShares Core MSCI World ETF je akumulačné ETF, čo znamená, že výnosy z dividend opätovne reinvestuje. Dôležité je tiež, že tento fond je fyzicky replikovaný, čo znamená, že reálne drží akcie firiem, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Investori sa často rozhodnú investovať do tohto fondu, ak očakávajú dobrú výkonnosť svetovej ekonomiky, alebo ak očakávajú, že rozvinuté trhy budú mať lepšie výsledky ako rozvíjajúce sa trhové ekonomiky.

Geografické rozdelenie iShares Core MSCI World UCITS ETF, Zdroj: iShares.com

2) iShares MSCI World SRI UCITS ETF

 • Výkonnosť za posledné 3 roky (od založenia): +25,56 % p.a.
 • ISIN fondu: IE00BYX2JD69
 • Trieda aktív: Akcie
 • Náklady: 0,20 % p.a. (TER)

V posledných rokoch je populárne takzvané spoločenský zodpovedné investovanie alebo SRI (Socially Responsible Investing), ktorého podstata spočíva v investovaní do spoločností, ktoré podnikajú zodpovedne s ohľadom na životné prostredie a držia sa etických zásad.

Jedným z najvyhľadávanejších fondov pre takýto druh investovania je iShares MSCI World SRI UCITS ETF. Tento fond je taktiež burzovo obchodovaný, kopíruje index MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, je fyzicky replikovaný a zahŕňa celkovo 420 firiem. Čo sa týka zamerania, tento fond obsahuje akcie firiem, ktoré spĺňajú zásadu spoločensky zodpovedné podnikania. Najväčšie zastúpenie tu majú spoločnosti zo Severnej Ameriky, západnej Európy, Japonska a Austrálie. Tento fond je jednou z alternatív, ktorú si môžu vybrať investori, ktorí si zakladajú na spoločenských a environmentálnych hodnotách a v tomto duchu chcú aj investovať.

Osobne považuje myšlienku takéto prístupu k investíciám za ušľachtilú, ale nie som veľkým fanúšikom takto zamareného investovania v podobe, ako je v praxi aplikované dnes. Environmentálne ESG fondy sa však stávajú novým, neodmysliteľným investičným megatrendom.

ESG rating fondu iShares MSCI World SRI UCITS ETF, Zdroj: iShares.com

3) iShares Core S&P 500 UCITS ETF

 • Výkonnosť za posledných 5 rokov: +18,08 % p.a.
 • ISIN fondu: IE00B5BMR087
 • Trieda aktív: Akcie
 • Náklady: 0,07 % p.a. (TER)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF je to burzovo-obchodovaný fond, ktorý sleduje výkonnosť indexu S&P 500. Index S&P 500 je portfólio 500 najväčších amerických spoločností z rôznych sektorov, ktorého cieľom je reprezentovať stav ekonomiky USA. Najväčší podiel v indexe majú technologické akcie, čo odráža meniace sa trendy v rámci ekonomiky USA. iShares Core S&P 500 UCITS ETF je akumulačný fond, čo znamená, že výnosy z dividend sa reinvestujú. Portfólio fondu sa rebalancuje každý štvrťrok, rovnako ako referenčný index S&P 500. Tento fond je pasívnou expozíciou voči americkému akciovému trhu bez pákového efektu a taktiež je fyzický replikovaný.

Rozdelenie fondu iShares Core S&P 500 UCITS ETF podľa odvetví, Zdroj: iShares.com

4) iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

 • Výkonnosť za posledných 5 rokov: +28,03 % p.a.
 • ISIN fondu: IE00B53SZB19
 • Trieda aktív: Akcie
 • Náklady: 0,33 % p.a. (TER)

Technologický ETF fond iShares NASDAQ 100 UCITS ETF kopíruje index NASDAQ-100 a zahŕňa najväčšie technologické firmy v USA. iShares NASDAQ 100 UCITS ETF je fyzicky replikovaný a akumulačný fond, ktorý reinvestuje výnosy z dividend. Portfólio fondu sa rebalancuje raz ročne, kedy sú firmy, ktoré už nespĺňajúc kritéria zaradenia do indexu nahradené novými.  Do tohto fondu nie sú zaraďované finančné a investičné spoločnosti

Najväčšie pozície v iShares NASDAQ 100 UCITS ETF, Zdroj: iShares.com

5) iShares Physical Gold ETC

 • Výkonnosť za posledných 5 rokov: +9,21 % p.a.
 • ISIN fondu: IE00B4ND3602
 • Trieda aktív: Komodity
 • Náklady: 0,12 % p.a. (TER)

iShares Physical Gold ETC je burzový produkt, ktorý sleduje výkonnosť fyzického zlata. Fond je plne krytý fyzickými komoditami, keďže všetky svoje aktíva investuje do zlatých zliatin, ktoré spĺňajú štandardy London Bullion Market Association. Akcie iShares Physical Gold ETC sú kótované v USD a obchodujú sa na londýnskej burze.

Fond je určený najmä pre skúsených investorov očakávajúcich nárast cien vzácnych kovov alebo investorov, ktorí hľadajú vhodný element pre širšiu diverzifikáciu svojho investičného majetku.

Investovanie do komodít prostredníctvom ETC má oproti iným spôsobom investovania do komodít určité výhody. Na rozdiel od investovania do fyzických komodít investovanie do ETC nezaťažuje investorov potrebou nájsť si miesto na uskladnenie produktu. Výhodou takéhoto investovania do komodít je aj vyššia likvidita ako v prípade ich fyzického držania.


Chcete participovať na výkonnosti finančných trhov a zhodnocovať vaše úspory dlhodobo a efektívne?

PORADIŤ SA O INVESTOVANÍ

Facebook Comments