Výhody a nevýhody ETF Sporenia od IAD Investments

IAD Investments, ako slovenský správca investícii, prichádza po uvedení IAD Sporenia na trh z rozšírením ponuky aj o nové ETF Sporenie. Investovanie do ETF fondov je v našich podmienkach pre investorov mimoriadne lákavé, nakoľko je výnos dosiahnutý z držby cenných papierov obchodovaných na burze po splnení určitých podmienok oslobodený od dane.

ETF fondy sú aktuálne jedny z najvyhľadávanejších a najefektívnejších foriem investovania pretože ich osobitný daňový režim zvýhodňuje a to najmä v porovnaní s investovaním do klasických podielových fondov. IAD Investments preto celkom logicky svojim investorom sprístupnila aj tento pre nich nový investičný „segment“.

ETF Sporenie od IAD Investments

Základné charakteristiky produktu ETF Sporenie od IAD Investments

 • Zloženie portfólia: V ETF Sporení sú použité ETF fondy troch celosvetovo známych správcov fondov a to BlackRock Asset Management Ireland Ltd.; Vanguard Group (Ireland) Ltd.; DWS Investment S.A.. Použité dlhopisové ETF nevyplácajú dividendu a reinvestujú prichádzajúce kupóny a splatené istiny dlhopisov. Akciové ETF zase nevyplácajú dividendu a akumulujú prichádzajúce výnosy od jednotlivých spoločností.
 • Minimálna investícia: pravidelne mesačne od 20 € alebo jednorazovo od 1 200 €
 • Odporúčaný investičný horizont: 5+ rokov
 • Doba sporenia: 5 až 40 rokov, max. do 75. roku života klienta

Investičné stratégie ETF Sporenia od IAD Investments

Klient si v ETF Sporení bude môcť vybrať z troch investičných stratégií, ktoré sú tvorené ETF fondami. Stratégie s názvom MIX1, MIX2 a MIX3 sa od sebou navzájom líšia v zastúpení dlhopisových a akciových ETF fondov. Tabuľky nižšie prehľadne znázorňuje skladbu investičných stratégii a tiež ktoré ETF a v akej váhe ich tvoria:

Pomer dlhopisovej a akciovej zložky
MIX1 MIX2 MIX3
Dlhopisy : Akcie 75 : 25 50 : 50 0 : 100

 

Zloženie investičných portfólií ETF Sporenia
ETF Fond MIX1 MIX2 MIX3
BlackRock iShares Core MSCI World UCITS ETF 25% 30% 40%
BlackRock iShares Core S&P 500 UCITS ETF x 10% 20%
BlackRock iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF x 10% 20%
BlackRock  iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF x x 20%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF 25% 25% x
DWS Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 25% 25% x
DWS Xtrackers II Global Inflation Linked Bond UCITS ETF 25% x x

Poplatky ETF Sporenia od IAD

 • Vstupný poplatok: do 4% z cieľovej sumy sporenia
  (Cieľová suma sporenia = počet rokov sporenia x 12 mesiacov x pravidelný mesačný vklad)
  Klient zaplatí celý vstupný poplatok naraz pri jednorazovom vklade a pri mimoriadnom vklade alebo vstupný poplatok splatí postupne, po častiach, pri pravidelných vkladoch:
Predplatený prioritný
vstupný poplatok
vstupný poplatok sa postupne celkom predpláca z
potrebného počtu celých pravidelných vkladov
zaplatených klientom (v pomere 100:0)
Predplatený vstupný
poplatok
sa postupne čiastočne predpláca z častí
potrebného počtu pravidelných vkladov
zaplatených klientom (v pomere 70:30)
Pravidelný vstupný
poplatok
klient platí z každého pravidelného vkladu počas
celej doby sporenia
 • Poplatok za riadenie portfólia (vrátane DPH): 0,95% p.a. z priemernej hodnoty portfólia
 • Výkonnostný poplatok (vrátane DPH): 12 % z výnosu portfólia
 • Výstupný poplatok: 0%

Výhody ETF Sporenia od IAD Investments

 • (+) Maximálna doba sporenia je 40 rokov, avšak maximálne do 75. roku života klienta – dostatočne dlhá doba umožňujúca aj sporenie na starobný dôchodok
 • (+) Minimálna výška investície do sporenia je už od 20 EUR mesačne – sporenie je dostupné aj pre klientov s malými mesačnými úsporami
 • (+) Online prístup a prehľad o aktuálnom stave investície
 • (+) Logicky diverzifikované portfóliá s automatickým rebalancingom. Rebalancing spoločnosť realizuje tak, že citlivo prihliada na celkové daňové zaťaženie investície a rebalancuje iba tú časť portfólia, ktorá pri presunoch nenavýši celkovú daňovú povinnosť investora.
 • (+) Dostupnosť finančných prostriedkov a 0% výstupný poplatok
 • (+) Daňové výhody ETF fondov

Nevýhody ETF Sporenia od IAD Investments

 • (-) Podľa obchodných podmienok nie je sporenie dobrovoľné ako klasické investovanie do otvorených podielových fondov ale klient je povinný dohodnutú čiastku pravidelne posielať. Ak klient neuhradí 6 vkladov, tak IAD má právo zmluvu zrušiť. Klientovi bude v čase nečinnosti zaslaná upomienka.
 • (-) Relatívne vysoký výkonnostný poplatok

Záver

ETF Sporenie od slovenského správcu IAD Investments je svojim spôsobom štandardné sporenie, ktoré v porovnaní s konkurenciou nijako neurazí ale na druhú stranu ani neohúri.

Rýdzo akciové investičné portfólio MIX3 je z geografického hľadiska veľmi logicky a rozumne diverzifikované. Obsahuje ako akcie firiem pôsobiacich vo vyspelých častiach sveta, tak aj v rozvíjajúcich sa „emerging“ trhoch a mohlo by záujemcov o investovanie osloviť najviac.

IAD Investments ako slovenský správca investícií zavedením tohto typu investičného produktu celkom prekvapilo. Stávkou na overené akumulačné ETF fondy známych správcov s vynikajúcou likviditou, extrémne nízkymi nákladmi a štandardom UCITS však ponúka investorom produkt, ktorý kvalitatívne nijako nevybočuje zo štandardov, ktoré aktuálne ponúkajú viacerí konkurenti.

V IAD sa snažia logicky uspokojiť dopyt potenciálnych investorov po daňovo zvýhodnených ETF fondoch, otázka je len to, ako zareagujú investori na výkonnostný poplatok (success fee), ktorý sa pri pasívnych formách investícii s jednoduchým rebalancingom zase až tak veľmi často nevidí…


Chcete participovať na výkonnosti finančných trhov a zhodnocovať vaše úspory dlhodobo a efektívne?

PORADIŤ SA O INVESTOVANÍ

Facebook Comments