Výhody a nevýhody investovania v EIC

European Investment Centre je obchodníkom s cennými papiermi, ktorý umožňuje investovanie do viac ako 1400 podielových fondov a ETF rôznych správcovských spoločností. V European Investment Centre je možné investovať do zahraničných podielových fondov a ETF distribuovaných na našom území.

EIC a výber fondov

European Investment Centre o.c.p. spolupracuje s týmito správcami investícii:

 • Aberdeen Global Fund
 • Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ‐ Luxembourg
 • Amundi Funds II (Pioneer)
 • Amundi Luxembourg SA
 • Berkshire Hathaway Inc.
 • BlackRock iShares
 • BNP Paribas Fund
 • BNP Paribas Asset Management (Parvest)
 • BNP Paribas Asset Management (Parworld)
 • BNP Paribas Flexi I
 • BNP Paribas L1
 • BNP Paribas Plan
 • Cambria Funds
 • Conventum Asset Management
 • C‐QUADRAT Kapitalanlage AG
 • Defiance ETFs, LLC
 • DWS Xtrackers
 • Dynamic Beta Investments
 • ETFMG
 • Fidelity Fund Management
 • Fidelity Worldwide Investment
 • First Trust
 • Franklin Templeton Investments
 • Globa X ETFs
 • Invesco Markets II plc
 • JP Morgan Chase
 • Legal & General Investment Management
 • KBM Infond
 • LGT Capotal Partners
 • Lyxor International Asset
 • NN investment partners
 • Pimco Global Advisors
 • Procure Asset Management
 • ProShares
 • PineBridge Investments
 • Pioneer Investment Management
 • Sava Infond
 • State Street Global Advisors
 • Timothy Plan
 • UBS Group
 • Unibail-Rodamco-Westfield
 • U.S. Global Investors
 • VanEck Investments
 • Vanguard Equity Index Group
 • Wisdom Tree Investments

Široká škála fondov – nekonečno možností

Každý z uvedených správcov sprístupňuje investíciu v desiatkach až stovkách podielových fondov, čím sa zabezpečí pre investora široká možnosť výberu. Dostatočný výber fondov je dôležitým predpokladom pre výber riešenia, ktoré klientovi bude vyhovovať. Výber fondov nelimituje finančného poradcu, ktorý ak sa v problematike vyzná, tak sa cíti ako „ryba vo vode“. 🙂

Typy účtov pre bežných investorov

Retailoví investori majú v EIC na výber z viacerých typov účtov:

 • Investičný účet – tento typ účtu sa využíva najmä na nepravidelné (prípadne jednorazové) investície v sume minimálne od 1 000 € a to predovšetkým do aktívne manažovaných podielových fondov.
 • Manažovaný investičný účet – je typom účtu vhodným na nepravidelné (prípadne jednorazové) investície do pasívnych ETF fondov.
 • Cieľový účet – je ideálny typ účtu pre klientov, ktorí si sporia pravidelne mesačne. Tento typ účtu je vhodný na dôchodkové sporenia či iné dlhodobé sporenie najmä do aktívne manažovaných podielových fondov. Prednastavený pokyn na nákup fondov vo vopred určenej váhe sa realizuje 1x do mesiaca. Cieľový účet umožňuje nastaviť akumulačnú ako aj stabilizačnú fázu investície (popísanú v článku nižšie).
 • Manažovaný cieľový účet – podobne ako cieľový účet je manažovaný cieľový účet vhodný na pravidelné (dôchodkové) sporenia, avšak využíva sa predovšetkým na investovanie do pasívnych aktív tzv. ETF fondov
 • Rentový účet – je účet, z ktorého je klientovi vyplácaná mesačná renta. Prostriedky, z ktorých sa vypláca renta sú alokované v investičnom fonde a postupne sa z fondu odpredávajú. Rentový účet má využitie najmä pri skončení akumulačnej a stabilizačnej fázy pravidelného (dôchodkového) sporenia, keď sa prostriedky z cieľového či manaž. cieľ účtu dajú presunúť na rentový účet a z nich sa každý mesiac odpredáva mesačná renta, ktorá sa zasiela klientovi.
  Priemerný vek poberania starobného dôchodku na Slovensku je viac ako 22 rokov. Rentový účet umožňuje investorovi aj počas tejto dlhej výplatnej fázy uchovávať hodnotu investičného majetku (aby nepodliehal inflačnému znehodnoteniu)  prípadne tento majetok naďalej zhodnocovať na kapitálových trhoch a dosahovať reálny výnos (výnos nad mieru inflácie). Rentový účet slúži na zabezpečenie výplatnej fázy – fázy keď investor nechce celú svoju investíciu vybrať naraz, ale chce si prostriedky z nej nechať pravidelne vyplácať dlhšiu dobu.

Akumulačná fáza investície 

Pravidelné investovanie (sporenie) v EIC má dve fázy. Prvou fázou je fáza, keď sa majetok a vklady investora zhodnocujú a majetok vo fondoch sa hromadí – kumuluje. V tejto fáze nie je vhodné majetok z fondov vyberať. V prípade dôchodkového sporenia akumulačná fáza začína začiatkom sporenia a končí 5-10 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku resp. pred dátumom, kedy sa prostriedky z investície budú vyberať.

V závislosti od dĺžky investovania a rizikového profilu investora sa v akumulačnej fáze zvolia vhodné fondy. Ak je sporenie dlhodobé – na dôchodok, tak je vhodnejšie použiť volatilnejšie typy fondov s vyšším zastúpením akcií v nich.

Stabilizačná fáza investície

Mať stabilizačnú fázu investície nie je nutné, avšak pri dôchodkovom sporení je bezpečnejšie túto fázu do portfólia zahrnúť. V stabilizačnej fáze sa majetok investora presúva podľa vopred stanoveného pomeru do menej volatilných (kolísavých) fondov.

Stabilizačnou fázou by sa malo zamedziť znehodnoteniu majetku investície v dôsledku zlého vývoja trhov. V tejto fáze sa odporúča voliť fondy peňažného trhu alebo fondy s vysokým zastúpením štátnych dlhopisov.

investicia-EIC

Akumulačná a stabilizačná fáza investície v EIC

Výhody EIC

 • (+) Na výber viac ako 1400 podielových fondov z rôznych tried a rôznych kútov sveta. Fondy sú ako globálne diverzifikované tak aj úzko zamerané na odvetvie alebo lokalitu. Klient a finančný poradca si naozaj prídu na svoje a vytvoria portfólio na mieru.
 • (+) Možnosť ľubovoľne rozložiť stabilizačnú fázu až na 10 rokov
 • (+) Investícia možná už od 10 eur mesačne
 • (+) Možnosť investovať aj v zahraničných menách ako USD, JPY, CHF, GBP, AUD, CZK, HUF
 • (+) Online rozhranie uľahčuje nastavovanie zmien účtu. Ak chce napríklad klient vybrať prostriedky, tak poradca cez svoje online rozhranie zadá príkaz na výber, ktorý si klient cez svoj prístup potvrdí. Podobne to funguje pri zmene portfólia fondov.
 • (+) Flexibilita – ako pri vytváraní investičného portfólia, tak aj pri vytváraní stabilizačnej fázy. Zmena fondov, výber prostriedkov, presun prostriedkov medzi fondmi, čiastočný odkup z investície, výška a frekvencia vkladu nie je limitovaná a plne flexibilná.
 • (+) Mobilná aplikácia – umožňuje kontrolu investície kedykoľvek z mobilných zariadení s iOS a Androidom
 • (+) Investovať je možné aj cez ETF fondy, ktoré majú pasívnu správu a nízky správcovský (administratívny) poplatok a sú tak vhodné na dlhodobé investovanie
 • (+) Možnosť investovať jednorazovo aj pravidelne
 • (+) Vedenie investičného účtu bez poplatkov a minimálnych zostatkov, online aplikácia zadarmo a online prístup do EIC zadarmo, zasielanie notifikačných emailov o pohyboch na účte tiež bez poplatku
 • (+) Možnosť predkúpiť si cieľový účet s akoukoľvek cieľovou sumou. A tak možnosť získať zľavu zo vstupného poplatku, ktorú si určuje samotný finančný sprostredkovateľ. Možnosť rozložiť vstupný poplatok do viacerých splátok v čase. Možnosť cieľovú sumu po dovŕšení opätovne navýšiť.

Nevýhody EIC

 • (-) Transakčný poplatok až do výšky 0,3% z objemu transakcie. Tento poplatok pri iných typoch investovania (Pioneer Investments, Conseq, AXA Tempo) nie je účtovaný, avšak jeho výška je vzhľadom na výhody v EIC zanedbateľná. Ak napríklad mesačne investujete 50 eur, tak tento poplatok je zaúčtovaný v sume 0,15 eur.
Poplatky-EIC

Transakčné poplatky EIC (cieľový a investičný účet)

Facebook Comments