Výhody a nevýhody investovania v EIC

European Investment Centre je obchodníkom s cennými papiermi, ktorý umožňuje investovanie do viac ako 1000 podielových fondov a ETF rôznych správcovských spoločností. V European Investment Centre je možné investovať do zahraničných podielových fondov a ETF distribuovaných na našom území.

EIC a výber fondov

European Investment Centre (o.c.p.) spolupracuje s týmito správcami investícii:

 • Aberdeen Global Fund
 • Allianz Global Investors Ireland Ltd. ‐ Dublin
 • Allianz Global Investors KAG ‐ Frankfurt
 • Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ‐ Luxembourg
 • Amundi Luxembourg SA
 • BlackRock iShares
 • BNP Paribas Asset Management (Parvest)
 • BNP Paribas Asset Management (Parworld)
 • BNP Paribas L1
 • BNP Paribas Plan
 • C‐QUADRAT Kapitalanlage AG
 • ČP INVEST Investiční společnost
 • Fidelity Worldwide Investment
 • Franklin Templeton Investments
 • Generali CEE Invest plc
 • KBM Infond
 • NN investment partners
 • PineBridge Investments
 • Pioneer Investment Management
 • Raiffeisen Capital Management
 • World Investment Opportunities Funds

Široká škála fondov – nekonečno možností

Každý z uvedených správcov sprístupňuje investíciu v desiatkach až stovkách podielových fondov, čím sa zabezpečí pre investora široká možnosť výberu. Dostatočný výber fondov je dôležitým predpokladom pre výber riešenia, ktoré klientovi bude vyhovovať. Výber fondov nelimituje finančného poradcu, ktorý ak sa v problematike vyzná, tak sa cíti ako „ryba vo vode“. 🙂

Akumulačná fáza investície 

Pravidelné investovanie (sporenie) v EIC má dve fázy. Prvou fázou je fáza, keď sa majetok a vklady investora zhodnocujú a majetok vo fondoch sa hromadí – kumuluje. V tejto fáze nie je vhodné majetok z fondov vyberať. V prípade dôchodkového sporenia akumulačná fáza začína začiatkom sporenia a končí 5-10 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku resp. pred dátumom, kedy sa prostriedky z investície budú vyberať.

V závislosti od dĺžky investovania a rizikového profilu investora sa v akumulačnej fáze zvolia vhodné fondy. Ak je sporenie dlhodobé – na dôchodok, tak je vhodnejšie použiť volatilnejšie typy fondov s vyšším zastúpením akcií v nich.

Stabilizačná fáza investície

Mať stabilizačnú fázu investície nie je nutné, avšak pri dôchodkovom sporení je bezpečnejšie túto fázu do portfólia zahrnúť. V stabilizačnej fáze sa majetok investora presúva podľa vopred stanoveného pomeru do menej volatilných (kolísavých) fondov.

Stabilizačnou fázou by sa malo zamedziť znehodnoteniu majetku investície v dôsledku zlého vývoja trhov. V tejto fáze sa odporúča voliť fondy peňažného trhu alebo fondy s vysokým zastúpením štátnych dlhopisov.

investicia-EIC

Akumulačná a stabilizačná fáza investície v EIC

Výhody EIC

 • (+) Na výber viac ako 1000 podielových fondov z rôznych tried a rôznych kútov sveta. Fondy sú ako globálne diverzifikované tak aj úzko zamerané na odvetvie alebo lokalitu. Klient a finančný poradca si naozaj prídu na svoje a vytvoria portfólio na mieru.
 • (+) Možnosť ľubovoľne rozložiť stabilizačnú fázu až na 10 rokov
 • (+) Investícia možná už od 10 eur mesačne
 • (+) Možnosť investovať aj v zahraničných menách ako USD, JPY, CHF, GBP, AUD, CZK, HUF
 • (+) Online rozhranie uľahčuje nastavovanie zmien účtu. Ak chce napríklad klient vybrať prostriedky, tak poradca cez svoje online rozhranie zadá príkaz na výber, ktorý si klient cez svoj prístup potvrdí. Podobne to funguje pri zmene portfólia fondov.
 • (+) Flexibilita – ako pri vytváraní investičného portfólia, tak aj pri vytváraní stabilizačnej fázy. Zmena fondov, výber prostriedkov, presun prostriedkov medzi fondmi, čiastočný odkup z investície, výška a frekvencia vkladu nie je limitovaná a plne flexibilná.
 • (+) Mobilná aplikácia – umožňuje kontrolu investície kedykoľvek z mobilných zariadení s iOS a Androidom
 • (+) Investovať je možné aj cez indexové fondy, ktoré majú pasívnu správu a nízky správcovský (administratívny) poplatok a sú tak vhodné na dlhodobé investovanie
 • (+) Možnosť investovať jednorázovo aj pravidelne
 • (+) Vedenie investičného účtu bez poplatkov a minimálnych zostatkov, online aplikácia zadarmo a online prístup do EIC zadarmo, zasielanie notifikačných emailov o pohyboch na účte tiež bez poplatku
 • (+) Možnosť predkúpiť si cieľový účet s akoukoľvek cieľovou sumou. A tak možnosť získať zľavu zo vstupného poplatku, ktorú si určuje samotný finančný sprostredkovateľ. Možnosť rozložiť vstupný poplatok do viacerých splátok v čase. Možnosť cieľovú sumu po dovŕšení opätovne navýšiť.

Nevýhody EIC

 • (-) Transakčný poplatok až do výšky 0,3% z objemu transakcie. Tento poplatok pri iných typoch investovania (Pioneer Investments, Conseq, AXA Tempo) nie je účtovaný, avšak jeho výška je vzhľadom na výhody v EIC zanedbateľná. Ak napríklad mesačne investujete 50 eur, tak tento poplatok je zaúčtovaný v sume 0,15 eur.
Poplatky-EIC

Transakčné poplatky EIC (cieľový a investičný účet)


BONUS: Porovnanie ETF sporení od spoločností Accross Private Investments, Finax, Partners Investments a Swell Financial Club nájdete v našom prémiovom obsahu: Porovnanie sporení do ETF fondov.

Facebook Comments