investovanie

Ako vyzerá reálne investovanie do podielových fondov?

Investovanie prostredníctvom podielových fondov sa čoraz viac dostáva do povedomia Slovákov. Pomaly zisťujú, že na sporenie nie sú vhodné klasické bankové produkty, či životné poistky. Pre tých, ktorí ešte nemajú reálnu skúsenosť s investovaním do podielových fondov, prinášame pre lepšiu predstavu tento článok.

Výber podielového fondu

Správny výber vhodného podielového fondu je kľúčovým predpokladom pre úspech v investovaní. Výber by mal závisieť najmä od dvoch kritérií:

 • cieľ investovania,
 • výška poplatkov.

Ak chcete investovať len krátke obdobie ( 5 rokov) je vhodné zvoliť si bezpečnejšiu formu investície. Takými môžu byť dlhopisové podielové fondy prípadne niektoré garantované investičné schémy.

Investovanie je však väčšinou dlhodobý proces, ktorý by mal trvať ideálne niekoľko desiatok rokov. Vtedy vždy odporúčam investovať do rizikových nástrojov, akými sú predovšetkým akcie. V dlhodobom horizonte by mala táto forma investície priniesť niekoľko násobne vyššie zhodnotenie. Takisto poklesy, ktoré sa pri investovaní do akcií objavujú, by mali byť v dlhodobom horizonte vymazané.

Výška poplatkov je kľúčová

Pri investovaní sa stretávame najčastejšie s dvoma druhmi poplatkov:

 • vstupný poplatok
 • priebežný poplatok

Vyberajte si taký fond, ktorý má nízke priebežné poplatky. Tie sú totiž kľúčové z hľadiska výnosnosti celej investície. Výšku priebežných poplatkov zistíte v dokumente „Kľúčové informácie pre investorov“, ktorý musí byť dostupný ku každému podielovému fondu.


POZOR: Vstupný poplatok býva nesprávne prezentovaný ako jediný poplatok, ktorý zaplatíte pri investovaní.


Priebeh investovania

Po podpise zmluvy o zriadení investičnej služby začína skutočný priebeh investovania. Podpis zmluvy najčastejšie prebieha s finančným sprostredkovateľom, nakoľko väčšina správcovských spoločností funguje na tomto systéme. Finančný sprostredkovateľ by vám mal dať všetky potrebné informácie, akým spôsobom a kam je potrebné posielať peniaze.


TIP: Dávajte si pozor pri zadávaní správneho variabilného symbolu. Zvyčajne sú rozdiely pri jednorazovej investícii a pri pravidelnom investovaní.


Ďalej ostáva už len so železnou pravidelnosťou posielať peniaze. Aj keď sa to nezdá práve tento krok býva tým najťažším. Najmä v období kríz, keď niektoré investičné nástroje vedia zo dňa na deň klesnúť aj o 20 percent, nie je jednoduché pokračovať. Práve v tom je však podstata. Vydržať v ťažkých obdobiach a počkať si opäť na rastové obdobie.

Reálna skúsenosť s investovaním do akciových podielových fondov

V nasledujúcich riadkoch vám prinášam pohľad na moju vlastnú investíciu do dvoch typov podielových fondov. Postupoval som v týchto krokoch:

 1. Zvolil som si investičný horizont:
  – dlhodobé investovanie aspoň 20 rokov
 2. Zvolil som si frekvenciu investovania:
  – pravidelné mesačné investovanie 
 3. Zvážil som svoj vlastný rizikový profil:
  – som pripravený na krátkodobé poklesy v priebehu investovania aj o 40 %
 4. Vybral som si investičný nástroj a správcovskú spoločnosť:
  – akciový fond NN Global Equity (stupeň rizika 6)
  – f
  ond rizikových dlhopisov Templeton Global Bond (stupeň rizika 5 )
 5. Podpísal som zmluvu o zriadení investičnej služby
 6. Zriadil som si trvalý príkaz na zasielanie peňazí na príslušný investičný účet

Takto vyzerá situácia po cca 1 a pol ročnom investovaní:

graf vývoja

Ukážka výkonnosti investície v podielových fondoch

Stav uctu

Aktuálna hodnota ukážkovej investície v podielových fondoch

Poznámka: Obrázok a aj aktuálne stavy na účte predstavujú stav bez započítania vstupného poplatku. Ten je potrebné zahrnúť do celkových nákladov na investovanie. Aj keď sa vstupný poplatok niekedy zdá na začiatku vysoký, predstavuje len zlomok z celej investovanej sumy počas celej doby investovania.

Zatiaľ môžem byť s investíciou spokojný. Samozrejme, že prídu horšie časy, ale som na ne pripravený. 🙂

Záver

Verím, že po prečítaní týchto riadkov máte už bližšiu predstavu, ako investovanie reálne vyzerá. Nie je to žiadna kozmická veda. Treba iba správne vybrať podielový fond a dodržiavať disciplínu pri investovaní. A pri investovaní sa vždy radte s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú.


Ak Vás investovanie do podielových fondov nadchlo a hľadáte viac informácií, tak si prečítajte našu sériu o investovaní:

alebo si prečítajte o investícii v Pioneer Investments:

Facebook Comments