Počuli ste už o Pioneer Investments?

Pioneer Investments je správcovská spoločnosť so siahodlhou históriou. Zaujímavosťou je, že fond od Pioneer vznikol ešte v roku 1928 a funguje dodnes. Tento podielový fond je tak tretím najstarším podielovým fondom na svete. Správcovská spoločnosť samozrejme neposkytuje investovanie iba do jedného podielového fondu, podielových fondov je k dispozícii omnoho viac.

Správcovská spoločnosť Pioneer má bohaté skúsenosti so správou majetku investorov nadobudnuté počas histórie. Dátum vzniku najstaršieho fondu Vám napovie, že najstarší fond prekonal viaceré krízové obdobia či svetové vojny.

Pioneer Rytmus

Pre investorov, ktorí nedisponujú veľkým obnosom prostriedkov a chcú si sporiť pravidelne a len v malých sumách rádovo v desiatkách, či stovkách eur, je k dispozícii v Pioneeri produkt Rytmus. Ten ma preddefinovaných 6 investičných stratégií, ktoré sa líšia skladbou fondov a teda aj rizikovým profilom:

Portfólia Pioneer Rytmus – skladba fondov

Konzervatívnejšie portfólia sú vhodnejšie pre opatrných investorov a naopak agresívnejšie dynamické portfólia sa hodia pre investorov hľadajúcich zaujímavý výnos alebo ktorí sú ochotní investovať v dlhom investičnom horizonte.

Investovanie prostredníctvom Pioneeru je plne dobrovoľné a vedenie investičného účtu nemá poplatky. To znamená, že ak sa rozhodnete do Pioneeru investovať a z nejakého dôvodu nebude možné mesačnú splátku uhradiť, tak ju jednoducho vynecháte, bež žiadnych dodatočných nákladov, pokút či výziev na uhradenie.

Pravidelnosť zasielania vkladov má svoj zmysel. Píšem o tom v 3. časti série o investovaní – Investovanie do podielových fondov časť III. v sekcii Nákladové priemerovanie – Cost averaging.

Reálna investícia v Pioneeri Rytmus P2

Ak chcete mať bližšiu predstavu o tom, ako investovanie v Pioneeri vyzerá, tak nižšie je report z pravidelnej mesačnej investície v sume 30 eur v Pioneer Rytmus Portfólio 2 – balancované. Táto investícia začala v apríli 2015 a za vyše 2 roky je jej priemerné zhodnotenie cez 8% p.a.

report o investícii v Pioneer Rytmus P2

Portfólio bolo vybrané na dlhší časový horizont a momentálne sa investícia nachádza zhruba v 1/4 svojho celkového trvania. Je príliš skoro na vyvodzovanie záverov, no na ilustráciu reálnej investície z praxe takýto report postačí.

Pioneer poskytuje širokú podporu aplikácií, ktoré umožňujú sledovať investíciu a v reálnom čase vytvárať reporty o jej stave. Dokonca investíciu v Pioneeri je možné sledovať aj cez smartfóny.

Amundi – Pioneer Asset Management

Zaujímavosťou je, že spoločnosť Pioneer Investments nedávno prešla akvizíciou so spoločnosťou Amundi, o ktorej sme písali v tomto článku: Akvizícia Pioneer + Amundi a svoje konkurenčné postavenie si tak Pioneer ešte viac vylepšilo. Vďaka tejto transakcii sa novovzniknutá spoločnosť dostane na popredné miesta medzi najväčšími správcami majetku na celom svete.

Investovať do Pioneer fondov v našich končinách je možné tiež prostredníctvom spoločnosti EIC. No a správcovská spoločnosť Amundi má k dispozícii aj poplatkovo nenáročné indexové fondy, avšak tie v portfóliách produktu Rytmus žiaľ nenájdete.

Investovanie v Pioneeri nie je iba o výhodách, detailnejšie informácie o produkte Rytmus sa dozviete v článku: Výhody a nevýhody investovania v Pioneeri

Facebook Comments