Pravidelné investovanie Amundi – RYTMUS

Pravidelné sporenie Amundi Rytmus je na Slovensku hádam najčastejšie distribuovaný retailový investičný produkt. Predaj tohto finančného produktu zabezpečujú nie len externé predajné siete (Partners Group, OVB Allfinanz, Finportal, Fincentrum,…) ale aj pracovníci na pobočkách bánk (UniCredit,…).

Recenzia investičného produktu Amundi Rytmus

Značka Amundi

Ak hľadáte dlhodobé sporenie na dôchodok alebo pre dieťa tak týmto investičným produktom rozhodne nešliapnete vedľa. Upozorňujem, že ešte aj dnes si ľudia snažia sporiť v poistných produktoch cez investičné/kapitálové životné poistenie, ktoré sú nákladovo omnoho drahšie ako Amundi Rytmus a jemu podobné sporiace schémy.

Ak svoje peniaze chcete zveriť investičnej spoločnosti s dobrou reputáciou, tak s Amundi Asset Management rozhodne neťaháte za kratší koniec. Spoločnosť Amundi sa v roku 2015 zlúčila so spoločnosťou Pioneer (Viac v článku: Akvizícia Pioneer + Amundi). Spojením oboch spoločností vznikol 8. najväčší investičný gigant na svete. Akvizíciou sa preplietla veľkosť so skúsenosťou pretože Amundi je najväčší investičný správca majetku v Európe zatiaľ čo spoločnosť Pioneer poskytuje svoje služby na trhu už od začiatku minulého storočia.

Aktívne manažované podielové fondy a dane z kapitálových výnosov

Amundi Rytmus poskytuje investorom preddefinované investičné portfólia, ktoré aktuálne (05/2020) pozostávajú iba z aktívne manažovaných podielových fondov. Zisk dosiahnutý z aktívne manažovaných podielových fondov, ktoré nie sú kótované na burze, podlieha dani z kapitálových výnosov.

Ak do Amundi Rytmus investujete na Slovensku, tak investičnú zmluvu uzatvárate s českou pobočkou Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. Táto skutočnosť so sebou prináša jednu nevýhodu :Spoločnosť vám pri vyplatení investície (tzv. redemácia) posiela na účet výnos brutto. Z brutto výnosu by ste však podľa aktuálne platnej legislatívy mali uhradiť daň z kapitálových výnosov.  Dosiahnutý zisk z investície teda musíte priznať v daňovom priznaní, čo znamená dodatočne účtovné úkony navyše.

Portfólio a fondy

Amundi Rytmus radikálne produkt zjednodušil a sprehľadnil. Pôvodné „P“ portfólia sa už nedistribuujú a ostali len portfólia s názvom „S+“. Ponuka sa teda z pôvodných 10 portfólií zúžila na 4. „S+“ portfóliá majú vcelku vtipný názov, kde názov fondu zároveň predstavuje odporúčaný investičný horizont (doba na ktorú chcete investovať). Napríklad: Odporúčaný investičný horizont pre portfólio S10+ Akciové hodnotové je 10 a viac rokov.

Dosť zamrzí, že sa z ponuky „S+“ portfólií vytratil hádam najznámejší a legendárny akciový fond AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND zameraný predovšetkým na hodnotové investovanie. Jeho vznik sa totiž datuje až do roku 1928 a patrí medzi najstaršie podielové fondy na svete.

Portfólio Amundi Rytmus Váha fondov v portóliu
S5+ Defenzívne 60% Amundi Funds Pioneer Strategic Income
20% Amundi Funds Strategic Bond
20% Amundi Funds Pioneer Global Equity
S7+ Vyvážené 40% Amundi Funds Pioneer Strategic Income
20% Amundi Funds Strategic Bond
20% Amundi Funds Pioneer Global Equity
20% Amundi Funds European Equity Value
S10+ Akciové hodnotové 34% Amundi Funds Pioneer Global Equity
34% Amundi Funds European Equity Value
33% Amundi Funds Euroland Equity
S15+ Akciové rastové 25% Amundi Funds Pioneer Global Equity
25% Amundi Funds Euroland Equity
25% Amundi Funds European Equity Small Cap
25% Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth

Veľmi logické usporiadanie portfólií s vysokým zastúpením dlhopisových fondov pre krátkodobý investičný horizont. Netreba opomenúť fakt, že dlhopisové fondy nie sú úzko vyhranené pre Európsky trh a v prípade potreby vedia svoje aktíva alokovať do dlhopisov aj iných krajín (Dôležité pre výkonnosť – nakoľko záporné úrokové sadzby aktuálne trápia najmä Eurozónu).

Zhrnutie recenzie – výhody a nevýhody investičného produktu Amundi Rytmus:

 • (+) Dobrá reputácia a meno spoločnosti – Amundi Asset Managament má významné postavenie v Európe a zlúčením so spoločnosťou Pioneer aj potrebné skúseností na aktívne spravovanie majetku investorov
 • (+) Jednoduchosť produktu a logické usporiadanie portfólií – produkt Amundi Rytmus je primárne určený pre retailový segment a tomu zodpovedá zloženie jeho portfólií z akciových a dlhopisových fondov, ktoré sú pri dlhom investičnom horizonte okorenené Small Cap fondom (Pozn: Spoločností s malou trhovou kapitalizáciou majú dobrý predpoklad na dosahovanie nadpriemerných výnosov z dlhodobého hľadiska).
 • (-) Dane z kapitálových výnosov – výnos, ktorý vám spoločnosť vyplatí je brutto (nezdanený) a vám prináleží povinnosť zisk z investície uviesť v daňovom priznaní. S každou redemáciou podielových listov tak musíte vyriešiť aj túto záležitosť. (Pozn.: Na trhu je možné investovať aj do daňovo zvýhodnených ETF fondov).
 • (-) Nemennosť portfólií – ako investor nerozhodujete o tom, do ktorého fondu budete investovať. Váhy vo fondoch a samotné fondy meniť nemôžete. Jediné čo ako investor môžete zmeniť je portfólio. Napríklad si zmeníte portfólio S7+ za S10+ a podobne…
 • (-) Aktívne manažované fondy sa vyznačujú väčšími priebežnými poplatkami (management fee) ako pasívne indexové a ETF fondy

BONUS: Porovnanie ETF sporení od spoločností Accross Private Investments, Swell Financial Club, Finax a Partners Investments nájdete v našom prémiovom obsahu: Porovnanie sporení do ETF fondov.


Amundi Asset Management (predtým Pioneer) malo k dispozícií až 10 rôznych investičných portfólií v programe pravidelného investovania Rytmus.

pôvodným 6 typom portfólií:

 • P1 – Konzervatívne
 • P2 – Balancované
 • P3 – Dynamické
 • P4 – Extra konzervatívne
 • P5 – Balancované plus
 • P6 – Superdynamické

,pribudli ešte 4 nové portfólia s označením:

 • Defenzívne S5+
 • Zmiešané S7+
 • Akciové hodnotové S10+
 • Akciové rastové S15+

Jednotlivé portfólia sa od seba odlišujú podielom v zastúpení konzervatívnych a dynamických investičných fondov:

Zloženie „P“ portfólií produktu Amundi Rytmus

V Rytmus „S+“ portfóliách už komoditné fondy nenájdete:

Zloženie „S+“ portfólií produktu Amundi Rytmus

Skladba portfólií z jednotlivých fondov a ich podiely v portfóliach sa môžu v čase meniť. Tabuľka znázorňuje iba maximálne zastúpenie pre konkrétne typy fondov.

Reálna investícia v Amundi Rytmus P1 – konzervatívne portfólio

Na report zhodnotenia novo vytvorených „S-kových“ portfólií je ešte priskoro,  vznikli len pred nedávnom. O nich budeme písať neskôr. Tento článok však doplníme o report z 6 a pol ročnej, pravidelnej investície do konzervatívneho portfólia Rytmus P1.

Parametre investície:

 • začiatok 10/2011
 • mesačný vklad 30 eur
 • vstupný poplatok – priebežne

Investícia je od októbra 2011 a investor so železnou pravidelnosťou vkladal sumu 30 eur mesačne až doteraz a to bez jediného vynechania. Vstupný poplatok sa spláca priebežne a z došlého vkladu sa každý mesiac odráta 0,98 €. Z došlých 30 eur sa zainvestuje suma 29,02 eur.

Sumárny výpis portfólia Rytmus P1 – konzervatívne

Konzervatívne portfólio P1 umožňuje až 40% majetku investovať v akciových fondoch. Amundi využilo túto možnosť v plnom rozsahu. Fondy peňažného trhu a dlhopisové fondy tvoria zvyšných cca 60% majetku a sú zhruba v rovnakom zastúpení 30% ku 30%.

Graf štruktúry majetku – Rytmus konzervatívne portfólio P1

Prehľad majetku v investícii Rytmus P1

Portfólio je po necelých 7-ich rokoch v zisku. Celkový vklad je 2460 € (82 mesiacov po 30 eur). Celkový vstupný poplatok činil 79,38 €. Aktuálny zisk z tejto investície je 349,31 €, čo predstavuje priemerné zhodnotenie +3,86% p.a.

Pri investičnom horizonte 7 rokov mohol klient voliť aj viac rizikové portfólio s väčším zastúpením v akciovom fonde a výnos by bol ešte vyšší. Podstatný je fakt, že je s výsledkom spokojný a investovať bude aj naďalej. 🙂

Facebook Comments