Pravidelné investovanie Amundi – RYTMUS

Amundi Asset Management (predtým Pioneer) má aktuálne k dispozícií až 10 rôznych investičných portfólií v programe pravidelného investovania Rytmus.

pôvodným 6 typom portfólií:

 • P1 – Konzervatívne
 • P2 – Balancované
 • P3 – Dynamické
 • P4 – Extra konzervatívne
 • P5 – Balancované plus
 • P6 – Superdynamické

,aktuálne pribudli ešte 4 nové portfólia s označením:

 • Defenzívne S5+
 • Zmiešané S7+
 • Akciové hodnotové S10+
 • Akciové rastové S15+

Jednotlivé portfólia sa od seba odlišujú podielom v zastúpení konzervatívnych a dynamických investičných fondov:

V Rytmus „S“ portfóliách už komoditné fondy nenájdete:

Skladba portfólií z jednotlivých fondov a ich podiely v portfóliach sa môžu v čase meniť. Tabuľka znázorňuje iba maximálne zastúpenie pre konkrétne typy fondov.

Reálna investícia v Amundi Rytmus P1 – konzervatívne portfólio

Na report zhodnotenia novo vytvorených „S-kových“ portfólií je ešte priskoro,  vznikli len pred nedávnom. O nich budeme písať neskôr. Tento článok však doplníme o report z dlhej, 6 a pol ročnej, pravidelnej investície do konzervatívneho portfólia Rytmus P1.

Parametre investície:

 • začiatok 10/2011
 • mesačný vklad 30 eur
 • vstupný poplatok – priebežne

Investícia je od októbra 2011 a investor so železnou pravidelnosťou vkladal sumu 30 eur mesačne až doteraz a to bez jediného vynechania. Vstupný poplatok sa spláca priebežne a z došlého vkladu sa každý mesiac odráta 0,98 €. Z došlých 30 eur sa zainvestuje suma 29,02 eur.

Sumárny výpis portfólia Rytmus P1 – konzervatívne

Konzervatívne portfólio P1 umožňuje až 40% majetku investovať v akciových fondoch. Amundi využilo túto možnosť v plnom rozsahu. Fondy peňažného trhu a dlhopisové fondy tvoria zvyšných cca 60% majetku a sú zhruba v rovnakom zastúpení 30% ku 30%.

Graf štruktúry majetku – Rytmus konzervatívne portfólio P1

Prehľad majetku v investícii Rytmus P1

Portfólio je po necelých 7-ich rokoch v zisku. Celkový vklad je 2460 € (82 mesiacov po 30 eur). Celkový vstupný poplatok činil 79,38 €. Aktuálny zisk z tejto investície je 349,31 €, čo predstavuje priemerné zhodnotenie +3,86% p.a.

Pri investičnom horizonte 7 rokov mohol klient voliť aj viac rizikové portólio s väčším zastúpením v akciovom fonde a výnos by bol ešte vyšší. Podstatný je fakt, že je s výsledkom spokojný a investovať bude aj naďalej. 🙂

Aj vy investujete v podielových fondoch? Podeľte sa s nami o vaše reporty z investície.

Facebook Comments