Akvizícia Pioneer + Amundi

Medzi spoločnosťou UniCredit, ktorá je materskou spoločnosťou skupiny Pioneer, a spoločnosťou Amundi, ktorá je poprednou európskou spoločnosťou zaoberajúcou sa správou aktív, bola podpísaná právne záväzná dohoda o akvizícii skupiny Pioneer.

Vďaka tejto transakcii sa novovzniknutá spoločnosť dostane na 8. miesto medzi najväčšími správcami majetku na celom svete a bude spravovať aktíva v hodnote takmer 1,3 bilióna eur. Bude mať zastúpenie vo viac ako 30 krajinách a bude pôsobiť vo všetkých hlavných investičných segmentoch s rozmanitou ponukou investičných produktov a riešení. Akvizícia má byť dokončená v prvej polovici roka 2017.

Krátko o Amundi

Amundi je najväčším európskym správcom aktív, celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac ako jedného bilióna eur a v novembri 2015 boli jej akcie kótované na burze. Amundi má sídlo v Paríži vo Francúzsku a šesť investičných centrál v hlavných svetových finančných centrách. Ponúka inovatívne produkty s vysokou výkonnosťou a služby retailovým, inštitucionálnym klientom, ako aj distribútorom z radov tretích strán po celom svete.

A ja len dodám, že je to dobrá správa pre investorov hľadajúcich stabilnú spoločnosť, ktorá disponuje širokou škálou investičných fondov.

Facebook Comments