Výhody a nevýhody pravidelného investovania v Pioneeri

Nízke trhové úrokové sadzby klasických vkladových produktov, sporení a termínovaných vkladov nútia ľudí obzerať sa aj po iných riešeniach. Dnes nie je výnimkou, že váš sporiaci účet v banke ponúka zhodnotenie do 0,5% alebo ešte nižšie. Atraktivita sporení je teda na bode mrazu.

Produkty kapitálového trhu ponúkajú nové možnosti

Do popredia sa dostávajú produkty kapitálového trhu, zhodnotenie aktív v nich je v dlhodobom horizonte výrazne štedrejšie ako zhodnotenie klasických konzervatívnych sporení. Ak vás teda omrzelo dostávať od banky pár centové úroky a pri slove „podielový fond“ sa vám neroztrasú kolená, je načase vyskúšať nové, efektívnejšie spôsoby zhodnotenia majetku. Kolektívne investovanie nie je žiaden novodobý vynález.

Podielové fondy nie sú novodobý fenomén

Najstaršie fondy na trhu existujú desiatky rokov, dokonca svoju činnosť aktívne viedli aj počas období svetových vojen. Niektoré podielové fondy môžu byť staršie ako banka. Dnes sa pozrieme na investovanie v programe pravidelného investovania od Pioneer Investments.

Mimochodom najstarší fond od Pioneer – U.S. Pioneer Fund bol založený v USA roku 1928 a v súčasnosti ide o 3. najstarší podielový fond na svete. Fond investuje predovšetkým do akcií najväčších amerických spoločností – tzv. „blue chips“ a využíva metódy vyvíjané investičnými manažérmi ešte z pôvodného obdobia. Pre istotu si vygooglite rok založenia banky v ktorej máte účet, je dosť možné, že tento fond vznikol skôr ako vaša banka.

Investovanie v Pioneeri – program pravidelného investovania Rytmus

Ak chcete pravidelne investovať so správcovskou spoločnosťou Pioneer Investments, tak Pioneer ponúka program pravidelného investovania s príznačným „hip-hopovým“ názvom Rytmus. 😉

Program Rytmus je investičná stratégia, ktorá ponúka investorom 6 portfólií:

 • P1 – Konzervatívne
 • P2 – Balancované
 • P3 – Dynamické
 • P4 – Extra konzervatívne
 • P5 – Balancované plus
 • P6 – Superdynamické

Portfólia tvoria fondy, ktorých súčasné rozloženie znázorňuje tabuľka nižšie:

Názov fondu P1 P2 P3 P4 P5 P6
Euro Corporate Short-Term 33,3% 34%
Euro Aggregate Bond 33,3% 33,40% 10%
Global Select 33,4% 33,30% 30% 7% 25% 34%
Emerging Markets Equity 33,30% 30% 33%
U.S. Pioneer Fund 20%
Euro Short-Term 34%
Euro Bond 25% 30%
Emerging Markets Bond Local Currencies 20%
EUR Commodities 15%
Global Ecology 18%
Commodity Alpha 15%
European Equity Optimal Volatility 20%

Všetky tieto portfólia sú zložené z 12 fondov. Skladba portfólií z jednotlivých fondov a ich podiely v portfóliach sa môžu meniť.

Výkonnosť podielových fondov Pioneer

Historickú výkonnosť fondov, ktoré tvoria jednotlivé portfólia Rytmus znázorňuje nasledujúca tabuľka. Rizikovejšie fondy vykazujú lepšie čísla v období konjunktúry, keď je už krízové obdobie zažehnané a ekonomiky opätovne naberajú „nový dych“. Preto fondy s výrazným zastúpením akcií v roku 2009 a 2010 výkonnosťou jasne vedú.

Minca sa otočí práve v krízových obdobiach (2008), kedy je lepšie portfólio preskupiť do menej rizikových – dlhopisových fondov. Pri dlhodobom investovaní formou pravidelných mesačných vkladov v úvodných fázach vašu investíciu ochráni efekt priemerovania ceny, a nemusíte sa tak obávať globálnej krízy.

Názov fondu Manag. fee Riziko 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Euro Corporate Short-Term 0,99% ** 1,7% -9,7% 15,4% 2,2% -0,5% 7,7% 2,0% -0,1% -0,4% -0,6%
Euro Aggregate Bond 0,82% *** 8,4% 2,9% 4,2% 11,2% 2,8% 9,4% 0,0% 1,7%
Global Select 1,85% *** ** -42,8% 29,1% 15,4% -7,9% 11,3% 21,5% 19,1% 8,7% 5,4%
Emerging Markets Equity 2,11% *** *** 32,0% -59,2% 68,8% 22,8% -21,1% 6,8% -6,3% 2,1% -3,9% 11,7%
U.S. Pioneer Fund 1,68% *** ** -6,6% -32,1% 19,6% 21,8% -2,8% 7,4% 25,3% 24,8% 9,8% 11,4%
Euro Short-Term 0,74% ** 2,5% 1,4% 3,1% 0,3% 1,6% 2,6% 0,3% -0,6% -0,5% -1,3%
Euro Bond 0,91% *** 0,2% 6,7% 6,2% 2,3% 4,1% 11,8% 2,3% 11,9% 0,3% 1,7%
Emerging Markets Bond Local Currencies 1,76% *** * 20,3% -2,0% 11,4% -13,0% 6,5% -5,3% 13,1%
EUR Commodities 1,10% *** ** -41,8% 22,9% 12,6% -10,1% -2,9% -9,6% -17,5% -27,2% 11,0%
Global Ecology 2,01% *** *** -38,6% 20,8% 7,7% -12,4% 16,6% 29,7% 1,7% 13,3% -0,1%
Commodity Alpha 1,77% *** ** 33,7% 13,6% -13,9% -0,9% -14,1% -5,3% -17,8% 6,9%
European Equity Optimal Volatility 1,69% *** **

Historická výkonnosť fondov nepredpokladá aj budúce zhodnotenie, preto je potrebné tieto údaje vnímať s rezervou. Pri výbere akéhokoľvek portfólia je podstatnejšie, kde sa prostriedky investujú, aký je rizikový profil fondu a tiež lokálna, či odvetvová pôsobnosť fondu.

Management fee označuje správcovský poplatok. Výkonnosť fondov má už tento správcovský poplatok odpočítaný, avšak výkonnosť nezahŕňa vstupné a výstupné poplatky fondu.

Podielové fondy nie sú vhodné na krátkodobé investovanie

Dobrý finančný poradca je schopný navoliť fondy tak, aby ich výber šiel ruka v ruke s rizikovým profilom klienta. Vo všeobecnosti platí jednoduché pravidlo, investovanie do podielových fondov má byť dlhodobá záležitosť. Ak chcete investovať na obdobie kratšie ako 5 rokov, je vždy lepšie siahnuť po klasických vkladových produktoch, fondy sú vhodné na investovanie v horizonte viac ako 5 rokov.

Aké sú výhody a nevýhody investovania v Pioneeri Rytmus?

Výhody:

 • (+) Investovanie možné už od 30 eur mesačne
 • (+) Vedenie investičného účtu bez poplatkov
 • (+) Možnosť kedykoľvek v priebehu investovania investíciu pozastaviť
 • (+) Možnosť kedykoľvek prostriedky z investičného účtu odkúpiť
 • (+) Nie je ohraničený horný limit vkladov
 • (+) Frekvencia vkladov nemusí byť mesačná
 • (+) Online kontrola stavu účtu – cez internet ale aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Nemo
 • (+) Možnosť získať zľavy zo vstupného poplatku – výška vstupného poplatku je odvodená od cieľovej sumy investície a spôsobu splatenia vstupného poplatku:
  • poplatok hradený vopred „EXPRES“– tento spôsob je najlacnejší avšak vyžaduje si najviac prostriedkov na začiatku
  • poplatok hradený vopred „ŠTANDARD“ – vstupný poplatok tvorí 50% došlého mesačného vkladu, až kým sa úplne nesplatí
  • Priebežne platený vstupný poplatok počas celej doby investovania
 • (+) Prijateľná výška správcovských poplatkov
 • (+) Nulový výstupný poplatok
amundi-pioneer-poplatok

Sadzobník vstupných (nákupných) poplatkov pravidelného investovania Pionner Rytmus

Nevýhody:

 • (-) Fondy všetkých portfólií Rytmus P1-P6 tvoria výlučne iba fondy z rodiny Pioneer. Čo pri výbere portfólia zväzuje ruky poradcovi, ktorý nemôže kombinovať portfólio aj s inými fondmi iných správcovských spoločností a investíciu tak širšie diverzifikovať.
 • (-) Portfólio fondov nie je možné svojvoľne upravovať. Je možné zvoliť si iba vopred šablónovito predvolené portfólio fondov z ponuky P1-P6. O rozložení portfólia rozhoduje správca.
 • (-) Chýba stabilizačná fáza. Posledné roky sporenia je možné voči nepriaznivým prepadom ochrániť iba zámenou portfólia za konzervatívne (P1) alebo extra konzervatívne (P4) s väčším zastúpením dlhopisových fondov.
 • (-) Chýbajúce indexové fondy v ponuke – tie sú oproti aktívne spravovaným akciovým fondom lacnejšie. Indexové fondy sú vhodným nástrojom pre dlhodobé – dôchodkové sporenie a ich ponuku nájdeme napríklad v 2. dôchodkovom pilieri.

Posledný nedostatok môže byť už čoskoro vyriešený indexovými fondmi od Amundi. Spoločnosť Pioneer totiž prešla v lete roku 2017 akvizíciou so spoločnosťou Amundi, ktorá disponuje širokou škálou indexových fondov, ktoré sa možno objavia aj v programe Rytmus. Nechajme sa prekvapiť. 🙂

Program pravidelného investovania Rytmus je jednou, avšak nie jedinou alternatívou, ako investovať pravidelne napríklad so snahou zabezpečiť sa na dôchodok, alebo si vytvoriť rezervu na horšie časy v budúcnosti. Ak vás pravidelné investovanie nadchlo, môžete si prečítať článok, ktorý popisuje skúsenosti s investovaním v Pionner.

Facebook Comments