Investovanie do podielových fondov – časť IV.

Neskorší odchod do dôchodku, Sociálna poisťovňa v zlej finančnej situácii, nutnosť dôchodkovej reformy, neudržateľnosť priebežného dôchodkového systému, vlastná zodpovednosť za dôchodok…

Tieto témy sú nám asi každému dobré známe a v posledných rokoch sa opakujú ako stará gramofónová platňa… Ľudia si začali uvedomovať nutnosť tvorenia vlastných úspor, no asi málokto vie, akou cestou sa k vlastnému dôchodku má vydať.

Fondy životného cyklu

Preto vznikli jednoduché investičné produkty – fondy životného cyklu, ktoré výber finančných nástrojov zrealizujú za vás. Pri investovaní vo fondoch životného si klient volí dátum, ktorý bude cieľovým dátumom, čiže dátumom, kedy sa investícia ukončí.

Investičný program je nastavený tak, aby sa plne prispôsoboval zloženiu portfólia podľa životnej fázy, v ktorej sa investícia nachádza. Čím je cieľový dátum bližše, tým je investičná stratégia vo fondoch životného cyklu bezpečnejšia a akciové fondy postupne nahrádzajú konzervatívnejšie fondy.

Cieľom investovania vo fondoch životného cyklu je, aby investované prostriedky na finančných trhoch dosahovali v dlhodobom horizonte maximálne výnosy prostredníctvom akciových fondov a zároveň však aby hodnota investície bola s približujúcim sa cieľovým dátumom ochránená pred prípadným prepadom akciových trhov.

Pár rokov pred odchodom do dôchodku sa portfólio presúva (realokuje) a rezké akciové fondy nahrádzajú kľudnejšie fondy dlhopisové. Realokácia portfólia je v každom produkte nastavená rôzne, napríklad aj takto:

Počet rokov do konca programu  Akcie  Dlhopisy
 Viacej ako 10  100 %  0 %
10 90% 10%
9 80 % 20 %
8 70% 30 %
7 60% 40 %
6 50% 50%
5 40% 60%
4 30% 70%
3 20% 80%
2 10% 90%
1 0% 100%

Hlavné výhody takejto investície sú nasledovné:

  • Jednoduchý produkt
  • Portfólio môže byť dobre diverzifikované vo viacerých fondoch viacerých správcov
  • Automatické skonzervatívnenie investície ku koncu investície

Investovanie takýmto spôsobom má samozrejme aj nevýhody:

  • Nemožnosť zasahovať do portfólia počas investovania
  • Poplatky za správu portfólia môžu byť vyššie

Manažované sporenia

Manažované sporenia fungujú na podobnom princípe ako fondy životného cyklu. Manažované sporenie je rozdelené na dve fázy: akumulačnú a stabilizačnú.

Počas akumulačnej fázy sa investuje prostredníctvom akciových podielových fondov, ktoré predpokladajú vyššie zhodnotenie. V akumulačnej fáze je najdôležitejšie vklady čo najlepšie zhodnotiť.

Zhodnotené vklady je potrebné pred odchodom do dôchodku alebo ku koncu investovania ochrániť voči prípadným nezrovnalostiam na trhu. To sa deje počas fázy stabilizačnej. Výkyvy akciového trhu v stabilizačnej fáze nie sú žiadané, preto sa majetok mesiac čo mesiac presúva do dlhopisových fondov, ktoré nereagujú na prepady trhu tak citlivo a aj v negatívnych fázach trhu si veda udržať svoju pozíciu. Tiež nové vklady počas fázy stabilizácie končia v dlhopisových fondoch.

Výsledkom stabilizačnej fázy manažovaného sporenia je, že sú vaše prostriedky v určenej dobe presunuté do bezpečných aktív. Tým sa zamedzí dopadom kríz a turbulenciám na trhu.

Manažované sporenia sú komplexnejšie produkty ako fondy životného cyklu a vyžadujú si odbornú radu. Zväčša je výber fondov natoľko široký, že si klient nevie zvoliť vhodnú investičnú stratégiu a nastavenie stabilizačnej fázy investície.

Krátka stabilizačná fáza vašu investíciu môže ohroziť a naopak príliš dlhá stabilizačná fáza môže zbytočne tlmiť výnos vašej investície. Manažované sporenia sú plne flexibilné a je možné ich kedykoľvek v priebehu investovania meniť.

Výhody manažovaného sporenia sú:

  • Široké možnosti investovania – stovky podielových fondov – široká diverzifikácia
  • Flexibilná a ľahko meniteľná investičná stratégia umožňuje promptne reagovať na vývoj trhu

Nevýhody manažovaných sporení oproti fondom životného cyklu:

  • Zložitejší produkt – je dôležité sa pri ňom poradiť – ako pri výbere fondov tak pri dĺžke alokačnej a stabilizačnej fázy

Záver

Investovanie do podielových fondov nemá a nesmie byť náročné ako jadrová fyzika. Pri investovaní je nesmierne dôležité dodržať investičný horizont a zvolenú stratégiu, len vtedy investícia môže priniesť vytúžené ovocie. Investovanie v podielových fondoch je produkt určený pre obyčajných ľudí (retail) a fondy životného cyklu sú nastavené tak, aby bežný smrteľník nemusel študovať princípy a zákonitosti trhu. Stačí mu zúčastniť sa na predvolenej investičnej stratégií, ktorú už produkt má vopred navrhnutú.

V prípade manažovaných sporení je výber investičnej stratégie ako aj nastavenie stabilizačnej fázy vyslovene na pleciach odborníka, ktorý produkt navrhuje. Dobre navrhnuté manažované portfólio vie byť lacnejšie ako investícia vo fondoch životného cyklu a umožňuje počas investovania flexibilné zásahy do investície s cieľom vyťažiť z investície čo najviac.


Ak Vás investovanie do podielových fondov nadchlo a hľadáte viac informácií, tak si prečítajte našu sériu o investovaní:

alebo si prečítajte o investícii v Amundi – Rytmus, či našom jedinečnom Profi Sporení:

Facebook Comments