Sporenie pre deti

Narodenie dieťaťa je jedným z najväčších zázrakov prírody. Tento spočiatku drobný prírastok do rodiny tiež prináša obrovský záväzok dobudúcna. Mať dieťa totiž znamená aj mať nové výdavky na jeho potreby. A každý finančne gramotný rodič sa na tieto výdavky chce vopred pripraviť.

Spočiatku dieťa potrebuje len plienky a dupačky, neskôr bicykel nové pastelky, aktovku… až po smartfón, školné či počítač alebo auto… S vekom dieťaťa rastie aj jeho výdavkový „apetít“.

Výdavky dieťaťa sa nedajú na cent a presne vyčísliť. Záleží aj na tom, či je to dieťa Steva Jobsa z Californie alebo Janka Mrkvičku z Novej Sedlice. Mimochodom deti Jobsa nemajú iPhone :).

Ako a kde sporiť deťom?

Budete sa asi čudovať ale naozaj vám odporúčame vyhnúť sa bežným bankovým sporiacim účtom, vkladným knižkám, stavebnému sporeniu či termínovaným vkladom. Všetky tieto produkty nedosahujú ani také zhodnotenie, aby dokázali reálne zhodnocovať vaše vklady.

Sporenia s čistým úrokom do 2% p.a. majú skôr predpoklad vaše peniaze znehodnotiť. Síce sa vaše vklady do sporení v nominálnom vyjadrení o niečo navýšia, no s pribúdajúcimi rokmi si za nich budete môcť kúpiť menej a menej.

Za všetkým stojí inflácia. Inflácia je medziročný nárast cien. Index cien spotrebiteľského koša (tzv. HICP index) hovorí o tom, že v dlhodobom priemere ceny tovarov a služieb zdražejú o 2% ročne. Mimochodom riadené zdražovanie cien je v ekonomike želaný stav a inflácia ako taká je aj v základných cieľoch monetárnej politiky Európskej centrálnej banky.

Ak má byť sporenie pre dieťa efektívne, musí vám priniesť čistý zisk nad úroveň inflácie a teda aspoň 2+% ročne. Takéto zhodnotenie dnes dokážu vykazovať iba investičné produkty.

Akciové podielové a ETF fondy

V regulovaných a licencovaných investičných produktoch sa investuje do finančných nástrojov. Za vložené peniaze investorov sa nakupujú rôzne aktíva ako: podielové listy, akcie, dlhopisy, pokladničné poukážky, zmenky a všeličo iné.

Sporenie pre dieťa nie je nič iné ako tvorba dlhodobej rezervy s pravidelným zasielaním vkladov. Takéto sporenie trvá zhruba dve desaťročia. A to je dostatočne dlhá doba na to, aby sa v sporení použili rovnaké investičné metódy ako napríklad v slovenských dôchodkových pilieroch. Máme na mysli akciové podielové fondy a akciové ETF fondy. Je viacero pádnych dôvodov, prečo použiť na sporenie dieťaťu práve tie:

  • (+) Výkonnosť nad mieru inflácie v dlhodobom horizonte
  • (+) Dobrá dostupnosť k prostriedkom (tzv. vysoká likvidita)
  • (+) Diverzifikácia rizika
  • (+) Nízke poplatky a daňové výhody

Porovnanie sporení pre deti

Trh ponúka naozaj širokú škálu rôznych investičných produktov. Porovnať všetky ani nie je možné. Vyberáme iba tie, ktoré vám vieme aj sprostredkovať a ktoré sa na váš zámer – sporiť dieťaťu, aj relatívne hodia:

Inv. aktíva Min. vklad
Across Global Equity ETF ETF fondy od 50€/mes.
Amundi Rytmus ETF ETF fondy od 30€/mes.
AXA Tempo Akciový profil Podielové fondy od 25€/mes.
Conseq 3D Invest Podielové fondy od 20€/mes.
WEM Save for Tomorrow ETF fondy od 50€/mes.
Profi Sporenie ETF Dynamik ETF fondy od 50€/mes.

CHCEM SA PORADIŤ