Profi Sporenie – exkluzívne dlhodobé investovanie

Profi Sporenie je exkluzívny finančný produkt, ktorý umožňuje pravidelné dlhodobé investovanie do mixu vybraných ETF fondov. Na nastavení investičných stratégií Profi Sporenia sa podieľalo viacero investičných špecialistov.

Cieľ dlhodobého investovania?

Cieľom tohto projektu je aj jednoduchou formou vysvetliť bežným ľuďom, prečo má investovanie pre nich význam a čo môžu očakávať od investície. Odstraňuje bariéry, ktoré bežným ľuďom bránia, aby sa podieľali na výnosoch finančného trhu.

Profi Sporenie vysvetľuje základné princípy investovania na kapitálovom trhu a bežných ľudí učí porozumieť základným pravidlám dlhodobého investovania. Avšak najmä umožňuje ľuďom investovať v pre nich prijateľnej forme.

Dôvody na dlhodobé investovanie?

Tvoriť rezervu na horšie časy je jednou zo základných podmienok zdravého rodinného rozpočtu. Ťažšie situácie sa zvládajú po finančnej stránke lepšie vtedy, ak viete, že máte k dispozícii rezervný vankúš na nepredvídané udalosti. Ak to finančná situácia dovoľuje, a na konci mesiaca vám z výplaty ešte niečo ostane, je rozumné tieto prostriedky presunúť niekam, kde sa z nich bude tvoriť výnos.

Vo všeobecnosti môžeme tvorbu finančných rezerv rozdeliť na 3 základné skupiny:

  • Krátkodobá rezerva (do 5 rokov) – tá slúži na splnenie krátkodobých cieľov. Úspory by mali byť uložené na bezpečných miestach s ľahkou a rýchlou dostupnosťou (likviditou). Tieto prostriedky môžu byť uložené na sporiacom účte v banke alebo na termínovanom vklade. Nemali by však tvoriť podstatnú časť vašich úspor. Na správne nastavenie rodinných financií neexistuje ideálna šablóna, ale podľa slov viacerých odborníkov by krátkodobé rezervy nemali byť väčšie ako 3-6 násobok mesačných výdavkov.
  • Strednodobá rezerva (5-10 rokov) – rezerva na zabezpečenie dlhodobejších cieľov ako napríklad kúpa auta, nábytku, renovácie strechy rodinného domu a podobne. Objem peňazí v rezerve záleží od cieľa. Tu je už možné prostriedky umiestňovať aj na miestach, ktoré nezaručujú rýchlu dostupnosť – ako napríklad stavebné sporenie. Tiež sa prostriedky môžu investovať v podielových fondoch, ktoré majú nižšiu mieru výkyvov (volatility) – napríklad realitné fondy alebo fondy nakupujúce dlhopisy.
  • Dlhodobá rezerva (10+ rokov) – práve ňou sa zaoberá Profi Sporenie. Slúži na uspokojenie dlhodobých cieľov ako je sporenie na dôchodok, sporenie na predčasné splatenie hypotéky alebo aj sporenie pre dieťa. Dlhodobé rezervy by sa mali nachádzať na miestach s atraktívnym výnosom. Ideálne aktíva sú v tomto prípade akciové a indexové/ETF fondy.

Sporenie na dôchodok

Nízka pôrodnosť, spolu so starnutím populácie, predpovedá dôchodkovú apokalypsu. Budúce dôchodky s vysokou pravdepodobnosťou nebudú až tak štedré ako dnes. Ak sa nechcete na dôchodku uskromňovať, tak si začnite sporiť už dnes. Odporúča sa 5-10% z čistého mesačného príjmu odložiť na sporenie na dôchodok. Ak začnete neskôr, tak je dobré sporiť ešte viac.

Jednoduché vysvetlenie efektu zloženého úročenia pri dlhodobom investovaní

Sporenie na splatenie úveru

Ak máte hypotéku, ktorej celkový zostatok je viacnásobne vyšší ako váš ročný príjem, tak bez rezervy riskujete stratu strechy nad hlavou. Polročný či ročný výpadok príjmu, z akejkoľvek príčiny, môže znamenať neschopnosť úver načas a riadne splatiť. Preto si úver natiahnite na čo najdlhšiu dobu a rozdiel nižšej splátky investujte:

Princíp dlhodobého sporenia popri hypotéke

Ako sa zbaviť hypotéky predčasne vysvetľujem aj v článku: Chcete sa zbaviť hypotéky čo najskôr? – Investujte popri nej

Sporenie pre deti

Asi neexistuje rodič, ktorý by nechcel pre svoje dieťa len to najlepšie. Finančný balíček určený na hladký štart do dospeláckeho života venovaný dieťaťu k dovŕšeniu 18-25 roku života si vyžaduje pravidelné, permanentné a dlhodobé sporenie. A aj na to poslúži investovanie v nami vybraných investičných portfóliách.

Modelácia ročných a kumulatívnych výdavkov na dieťa

Ako funguje Profi Sporenie?

Profi Sporenie funguje na platforme od European Investment Centre. EIC je platforma, ktorá umožňuje a sprístupňuje investovanie do širokej škály až stoviek rôznych aktív zahraničných správcov. Z ponuky investičných aktív, ktorou investičná platforma od EIC o.c.p. disponuje, naši investiční špecialisti vytvorili viacero portfólií fondov.

Portfólia Profi Sporenia

Profi Sporenie umožňuje investovať do viacerých portfólií v sume už od 20 eur mesačne:

Investičné portfólia Profi Sporenia sú mixom ETF fondov, prípadne klasických podielových fondov či samostatných verejne obchodovaných akciových titulov konkrétnych firiem.

Diverzifikácia – dôležitá pre zníženie rizika

Neodporúča sa vkladať „všetky vajíčka do jedného košíka“. Ideálne je investíciu rozložiť na viacej kôpok. Preto sú jednotlivé portfólia Profi Sporenia rozložené tak, aby obsiahli akcie všetkých dôležitých svetových trhov. Klasické portfólia uprednostňujú vyspelé európske a americké akciové trhy. Dynamické portfólia časť prostriedkov investorov alokujú aj na menej vyspelých ázijských a afrických trhoch (tzv. emerging markets a frontier markets). Práve tie majú predpoklady investorom v dlhodobom horizonte priniesť najzaujímavejšie výnosy.

Geografická diverzifikácia portfólia ETF Klasik a ETF Dynamik

Stabilizácia – nech to pri konci sporenia nekolíše

Asi by ste nejasali šťastím, ak by sa zopakoval rok 2008 a váš investičný účet by sa po dlhých desaťročiach razom prepadol o tretinu. Takýto prepad v našom sporení neprichádza do úvahy, preto je váš majetok na konci sporenia automaticky presúvaný do fondov, ktoré si držia cenu aj pri negatívnom vývoji finančných trhov.

Stabilizačná fáza v Profi Sporení

Dlhopisové fondy a fondy peňažného trhu zamedzia prudkým výkyvom cien podielov fondov. Tým sa objem vášho investičného účtu v čase, keď budete prostriedky z investície potrebovať, nebude rapídne meniť. Stabilizačná fáza sa začína posledných 4-6 rokov pred dovŕšením doby, na ktorú chcete investovať. Presun aktív z akciových fondov do fondov dlhopisových a peňažných má za úlohu ochrániť váš majetok z investície pred poklesom.

Akcie – základ úspechu pri dlhodobom investovaní

Prvotná, tzv. akumulačná fáza nášho Profi Sporenia pozostáva z akciových a indexových (ETF) fondov. Fondy obsahujúce akcie majú tie správne predpoklady na dlhodobé zhodnocovanie vašich úspor nad mieru inflácie.

Nie, nemáme na mysli akcie na „grécky týždeň v lídli“ ale cenné papiere, ktoré vydávajú akciové spoločnosti. Tieto cenné papiere majú najlepšie predpoklady zhodnotenia pri dlhodobom investovaní, čo potvrdzujú aj nasledujúce historické štatistiky:

Priemerná ročná výkonnosť rôznych druhov cenných papierov od roku 1900 do roku 2014 a zohľadnenie rizika indexu S&P 500

Ak si myslíte, že riziko pri investícii do akcií je vysoké, mýlite sa. Vysoké je iba vtedy, ak sa investuje krátkodobo. S nárastom dĺžky doby investovania (investičného horizontu) klesá riziko z nedosiahnutia výnosu. Po 25-ich rokoch je pravdepodobnosť, že vaša investícia nebude v „zelených číslach“, blízka nule, čo prehľadne znázorňuje štatistika amerického akciového indexu S&P 500 na obrázku vyššie.

ETF ako moderný investičný nástroj

ETF (Exchange traded fund) je cenný papier, ktorý kopíruje vývoj akciového indexu, komodity alebo iného aktíva. Na rozdiel od podielového fondu je ETF obchodovaný na burze. Vývoj kurzu ETF tak presne kopíruje pohyb akciových indexov ako napr. S&P 500, Nasdaq alebo Euro Stoxx 50. Primárnou výhodou ETF je hlavne daňový aspekt, keďže z dosiahnutých výnosov sa neplatia dane, pokiaľ ETF držíte dlhšie ako rok.

ETF majú pasívnu správu – kopírujú vybraný index. Takáto pasívna správa si nevyžaduje aktívne zásahy manažéra fondu do portfólia, a preto je investovanie do ETF oproti investovaniu do klasických aktívne spravovaných podielových fondov niekoľkonásobne lacnejšie. Investovaním do ETF teda ušetríte aj na priebežných poplatkoch.

Výnos z podielových fondov ponúkaných slovenskými správcovskými spoločnosťami a bankami je zdaňovaný zrážkou pri odpredaji. Vďaka investovaniu cez ETF však ušetríte 19% z výnosu, pretože je od dane oslobodený.

Služby platformy EIC

Profi Sporenie vás nijako nelimituje a neukracuje, pretože zriadením investičného účtu máte tiež aj prístup k všetkým investičným aktívam, ktorými platforma EIC disponuje. Môžete investovať do širokej škály vyše 1600 investičných aktív rôzneho typu.

Tak ako to už pri investovaní do podielových fondov býva, investovanie je dobrovoľné a bez obmedzení. Flexibilita je základnou vlastnosťou investovania v otvorených podielových fondoch. Oproti iným finančným produktom (napríklad investičné životné poistenie) je investovanie do ETF fondov plne dobrovoľné.

Výšku príspevkov a frekvenciu platieb si určuje každý investor podľa seba. Samozrejme vždy odporúčame investovať so železnou pravidelnosťou a zo stanoveného cieľa nijako nevybočovať, avšak sú situácie, ktoré môžu tento cieľ negatívne ovplyvniť – strata zamestnania, vysoké neočakávané výdavky a podobne. Dôležité je to, že sporenie môžete kedykoľvek prerušiť, mesačný vklad znížiť/navýšiť a to bez akejkoľvek sankcie.

  • (+) Odkup z investičného účtu je možný v ktorejkoľvek fáze investovania – prostriedky zainvestované v ETF fondoch nie sú viazané
  • (+) Vedenie investičného účtu sa v EIC nespoplatňuje, tiež si nevyžaduje minimálne zostatky

Vyspelé online služby

Platforma EIC v porovnaní s konkurenciou najviac vyniká online službami.

Stav vášho investičného účtu si môžete kedykoľvek kontrolovať po prihlásení do online účtu cez PC s pripojením na internete alebo akékoľvek „smart“ zariadenie podporujúce iOS alebo Android aplikácie:

 

Prostredníctvom online rozhrania je tiež možné meniť rozloženie fondov, zadávať pokyn na odkup z fondu, nastaviť stabilizačnú fázu a rôzne iné úkony.

Takto, online, zadávanie zmien v investícii šetrí ľuďom námahu, čas a peňaženku. Pre výber prostriedkov z vášho Profi Sporenia preto nemusíte vystávať dlhé rady na pošte. Pri zadávaní zmien a pokynov je však potrebná súčinnosť poradcu – ten vo svojom online rozhraní zmenu pripraví a vy ju cez svoj online EIC prístup iba potvrdíte.

Niektoré zmeny kvôli bezpečnosti stále ostali v klasickej – poštovej forme. Napríklad pre zmenu IBAN bankového účtu alebo pridanie nového disponenta je vždy nutné zaslať poštou aj listovú žiadosť. Bezpečnosť na prvom mieste! A aby sme nezabudli, o každom pohybe na investičnom účte, vám príde notifikačný email.

Ako sa darilo portfóliám v Profi Sporení ETF?

Historickú výkonnosť našich najpopulárnejších portfólií Profi Sporenia ETF v konkrétnom roku prehľadne znázorňuje nasledujúca tabuľka:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ETF Klasik 7,9% 17,9% -8,3% 29,2% 10,4% 24,8% -15,1%
ETF Dynamik 7,0% 26,3% -8,2% 29,3% 22,7% 18,5% -20,3%
Optimal ETF 26,5% 13,4% 20,3% -16,1%

V platforme od EIC je možné investovať do širokej škály investičných aktív a práve správny výber investičných aktív v portfóliu je devízou dobrého investičného špecialistu. Preto ma Profi Sporenie v našom článku prívlastok „exkluzívne“.


Chcete participovať na výkonnosti finančných trhov a zhodnocovať vaše úspory dlhodobo a efektívne?

PORADIŤ SA O INVESTOVANÍ

Facebook Comments