Profi Sporenie ETF – exkluzívne dlhodobé investovanie

Profi Sporenie ETF je exkluzívny finančný produkt, ktorý umožňuje pravidelné dlhodobé investovanie do mixu vybraných ETF fondov. Na nastavení investičných stratégií Profi Sporenia ETF sa podieľalo viacero investičných špecialistov.

Cieľom tohto projektu je aj jednoduchou formou vysvetliť bežným ľuďom, prečo má investovanie pre nich význam a čo môžu očakávať od investície. Odstraňuje bariéry, ktoré bežným ľuďom bránia, aby sa podieľali na výnosoch finančného trhu.

Profi Sporenie ETF vysvetľuje základné princípy investovania na kapitálovom trhu a bežných ľudí učí porozumieť základným pravidlám dlhodobého investovania. Avšak najmä umožňuje ľuďom investovať v pre nich prijateľnej forme.

Rozdelenie finančných rezerv

Finančná rezerva vám umožňuje po finančnej stránke zvládať ťažšie situácie a preklenúť obdobia bez príjmu. Je nevyhnutnou súčasťou zdravého rodinného rozpočtu. Ak to vaša finančná situácia dovoľuje, a na konci mesiaca vám z výplaty niečo ostane, je rozumné tieto prostriedky uložiť niekam, kde sa budú zhodnocovať.

Domácnosti by si mali tvoriť 3 druhy finančných rezerv:

  • Krátkodobá rezerva (do 5 rokov) – tá slúži na splnenie krátkodobých cieľov. Úspory by mali byť uložené na bezpečných miestach s ľahkou a rýchlou dostupnosťou (likviditou). Tieto prostriedky môžu byť uložené na sporiacom účte v banke alebo na termínovanom vklade. Krátkodobá rezerva by nemala tvoriť podstatnú časť vašich úspor a nemala by v nej byť väčšia suma ako 3-6 násobok mesačných výdavkov.
  • Strednodobá rezerva (5-10 rokov) – rezerva na zabezpečenie o niečo dlhodobejších cieľov ako napríklad: kúpa auta, kúpa nábytku, renovácia strechy rodinného domu a pod. Objem peňazí v strednodobej rezerve záleží od cieľa. Odporúčaná výška príspevku do rezervy je aspoň 5-10 % mesačného príjmu. Tu je už možné prostriedky umiestňovať aj na miestach, ktoré nezaručujú rýchlu dostupnosť – ako napríklad realitné fondy, zmiešané ETF portfólio (dlhopisy / akcie / komodity), low-volatility fondy a pod.
  • Dlhodobá rezerva (10+ rokov) – slúži na uspokojenie dlhodobých cieľov ako je sporenie na dôchodok, sporenie na predčasné splatenie hypotéky alebo aj sporenie pre dieťa. Objem peňazí v dlhodobej rezerve záleží od konkrétneho cieľa. Na dôchodok sa odporúča sporiť aspoň 5-10 % mesačného príjmu. Dlhodobé rezervy by sa mali nachádzať na miestach s atraktívnym výnosom. Ideálne aktíva sú v tomto prípade rýdzo akciové ETF portfólio, akciové podielové fondy a pod.

Poznámka: Investičné portfóliá Profi Sporenia ETF sú vhodným riešením na strednodobú a dlhodobú rezervu – čítajte ďalej a dozviete sa viac. 🙂

Sporenie na dôchodok – začnite čo najskôr!

Nízka pôrodnosť, spolu so starnutím populácie, predpovedá dôchodkovú apokalypsu. Budúce dôchodky s vysokou pravdepodobnosťou nebudú až tak štedré ako dnes. Ak sa nechcete na dôchodku uskromňovať, tak si začnite sporiť už dnes. Na dôchodok sa odporúča sporiť aspoň 5-10 % mesačného príjmu. Ak začnete neskôr, tak je dobré sporiť ešte viac.

Jednoduché vysvetlenie efektu zloženého úročenia pri dlhodobom investovaní

Obzvlášť najohrozenejšou skupinou v prípade dôchodku sú živnostníci, ktorí v drvivej väčšine prípadov odvádzajú do povinných dôchodkových sporení len nevyhnutné minimum – mali by si preto sporiť aj individuálne.

Investičné portfólia Profi Sporenia ETF

Profi Sporenie ETF je finančný produkt, ktorý po technickej stránke spravuje spoločnosť European Investment Centre o.c.p., a.s. – prevádzkovateľ fondovej platformy EIC Fund Platform. EIC sprístupňuje investovanie do širokej škály 2000 podielových/ETF fondov od renomovaných svetových správcov.

Z ponuky fondov EIC, sme vytvorili 4 portfóliá Profi sporenia ETF, ktoré sú v EIC vedené na manažovaných cieľových účtoch.

Naše 4 investičné portfólia Profi Sporenia ETF sú rôznym mixom ETF fondov. Odlišujú sa od seba stupňom rizikovosti – ten sa meria pomocou štandardnej odchýlky na škále od 1-7, kde 7 je max. riziko. Ďalej sa líšia odporúčaným investičným horizontom, zložením a minimálnym vkladom. V Profi Sporení ETF viete pravidelne investovať už od sumy 30€ mesačne.

Portfólio

Profil
investora
Riziko
Min. doba
sporenia
Zloženie

Min. vklad

Balanced ETF

Rozvážny

5 5+ rokov 40% dlhopisy,
60% akcie

50 €/mes.

ETF Klasik

Dynamický

6 10+ rokov 100% akcie

30 €/mes.

ETF Dynamik

Dynamický

6 10+ rokov 100% akcie

50 €/mes.

Optimal ETF

Dynamický

6 10+ rokov 100% akcie

100 €/mes.

V prípade investovania sa nikdy neodporúča vkladať „všetky vajíčka do jedného košíka“. Ideálne je investíciu rozložiť na viacero miest – diverzifikovať! Preto sú jednotlivé portfólia Profi Sporenia ETF diverzifikované tak, aby obsiahli:

  • Akciové ETF všetkých dôležitých svetových trhov – americký, európsky a ázijský
  • Dlhopisové ETF vládnych a korporátnych dlhopisov investičného stupňa – emitentom dlhopisov sú štáty alebo firmy s dobrým ratingom

ETF ako moderný investičný nástroj

ETF (Exchange traded fund) je cenný papier, ktorý kopíruje vývoj akciového indexu, komodity alebo iného aktíva. Na rozdiel od podielového fondu je ETF obchodovaný na burze. Vývoj kurzu ETF tak presne kopíruje pohyb akciových indexov, ako napr. S&P 500, Nasdaq alebo Euro Stoxx 50.

ETF majú pasívnu správu – kopírujú trhový index. Takáto pasívna správa si nevyžaduje aktívne zásahy manažéra fondu do portfólia, a preto je investovanie do ETF oproti investovaniu do aktívne spravovaných podielových fondov niekoľkonásobne lacnejšie. Investovaním do ETF ušetríte na priebežných poplatkoch.

Výnos z podielových fondov ponúkaných slovenskými správcovskými spoločnosťami a bankami je zdaňovaný zrážkou pri odpredaji. Vďaka investovaniu cez ETF však ušetríte 19% z výnosu, pretože je od dane oslobodený.

Napríklad: Investujete pravidelne mesačne 100 € do podielových fondov a rovnako ďalších 100 € do ETF. Povedzme, že sa obe investície zhodnotia počas nasledujúcich 15 rokov 8% p.a. a hodnota každej bude na konci 34 000 €. Zisk je teda 16 000 €. Pri investícii do ETF bude výnos 16 000 € celý váš, no pri investícii do podielových fondov budete musieť zaplatiť daň 19%, čo je 3 040 € a váš čistý zisk bude nakoniec len 12 960 €.

EIC Fund Platform

Tak ako to už pri investovaní do ETF fondov býva, investovanie je flexibilné a bez obmedzení. Výšku príspevkov a frekvenciu platieb si určuje každý investor podľa seba. Samozrejme vždy odporúčame investovať so železnou pravidelnosťou a ak je to možné, tak zo stanoveného cieľa nevybočovať.

Avšak život prináša rôzne situácie, ktoré môžu zamedziť možnosť sporiť si – strata zamestnania, vysoké neočakávané výdavky a podobne. Ak je to nevyhnutné, tak sporenie môžete kedykoľvek prerušiť, mesačný vklad znížiť/navýšiť a to bez akejkoľvek sankcie.

  • (+) Odkup z investičného účtu je možný v ktorejkoľvek fáze investovania – prostriedky zainvestované v ETF fondoch nie sú viazané.
  • (+) Vedenie investičného účtu sa v EIC nespoplatňuje, tiež si nevyžaduje minimálne zostatky.

EIC Fund Platform poskytuje vyspelé online služby:

  • Stav vášho investičného portfólia Profi Sporenia ETF si môžete kedykoľvek skontrolovať po prihlásení do online účtu cez PC s pripojením na internet alebo akékoľvek „smart“ zariadenie s operačným systémom iOS alebo Android.
  • Prostredníctvom online rozhrania je možné meniť rozloženie fondov, zadávať pokyn na odpredaj fondu, nastaviť stabilizačnú fázu sporenia či rôzne iné úkony.

Takto, online, zadávanie zmien v investícii šetrí ľuďom námahu, čas a peňaženku. Pre výber prostriedkov z vášho Profi Sporenia ETF preto nemusíte vystávať dlhé rady na pošte. Pri zadávaní zmien a pokynov je však potrebná súčinnosť poradcu – ten vo svojom online rozhraní zmenu pripraví a vy ju cez svoj online EIC prístup iba potvrdíte.

Niektoré zmeny kvôli bezpečnosti stále ostali v klasickej – poštovej forme. Napríklad pre zmenu IBAN bankového účtu alebo pridanie nového disponenta je vždy nutné zaslať poštou aj listovú žiadosť. Bezpečnosť na prvom mieste! A aby sme nezabudli, o každom pohybe na investičnom účte, vám príde notifikačný email.

Ako sa darilo portfóliám v Profi Sporení ETF?

Historickú výkonnosť Profi Sporenia ETF v konkrétnom roku prehľadne znázorňuje nasledujúca tabuľka:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Balanced ETF +4,7% +15,3% -6,8% +17,5% +10,1% +8,8% -15,8% +12,3%
ETF Klasik +7,9% +17,9% -8,3% +29,2% +10,4% +24,8% -15,1% +24,2%
ETF Dynamik +7,0% +26,3% -8,2% +29,3% +22,7% +18,5% -20,3% +27,7%
Optimal ETF +26,5% +13,4% +20,3% -16,1% +19,1%

PDF brožúra Profi Sporenie ETF


Nechajte si zdarma zaslať PDF brožúru Profi Sporenie ETF na Váš email.

Zadaním emailovej adresy sa dobrovoľne zaraďujete medzi odberateľov email-newslettra s možnosťou kedykoľvek sa z odberu odhlásiť.

V platforme od EIC je možné investovať do širokej škály investičných aktív a práve správny výber investičných aktív v portfóliu je devízou dobrého investičného špecialistu. Preto má Profi Sporenie ETF v našom článku prívlastok „exkluzívne“.

Chcete participovať na výkonnosti finančných trhov a zhodnocovať vaše úspory dlhodobo a efektívne?

PORADIŤ SA O INVESTOVANÍ

Facebook Comments