Nové investičné trendy s potenciálom dosahovať nadpriemerný výnos

Pred pár rokmi by vám ani vo sne nenapadlo, že mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom ako ultras vagabundi, bude raz úplne bežné. Niet pochýb, že sa svet za posledné roky mení, a menia sa aj preferencie či trendy v oblasti investovania.

ESG alebo SRI fondy

Ak vám viac ako na výnosoch záleží na tom, aby vaše investované peniaze podporovali správny podnikateľský zámer, tak ste sa so skratkou ESG alebo aj SRI už určite stretli. ESG fondy sú z roka na rok atraktívnejšie, a to predovšetkým preto, lebo sa investor podieľa na tzv. spoločensky zodpovednom investovaní (SRI = socially responsible investing).

Ak investujete do ESG fondov (skratka je odvodená od anglických slov Environmental, Social, Governance), vaše peniaze podporujú firmy, ktoré pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti dbajú aj na:

 • Environmentálne hľadisko – predovšetkým ochranu prírodného prostredia, minimalizáciu výrobných emisií znižujúcich kvalitu ovzdušia, spotrebu a úsporu energie, využívanie predovšetkým obnoviteľných prírodných zdrojov, recykláciu odpadov atď.
 • Spoločenské hľadisko – dodržiavanie pracovných noriem, kvalitné a bezpečné výrobky, prospešné služby zdravotnej starostlivosti, vzdelávania či bývania.
 • Verejne akceptovateľné hľadisko – daňovo a účtovne transparentné spoločnosti, s riadnou organizačnou štruktúrou, hlasovacími právami a etickými obchodnými praktikami či pôsobnosťou v chudobnejších – rozvíjajúcich sa štátoch sveta.

ESG fondy teda neinvestujú do tabakového a alkoholového priemyslu, či firiem podporujúcich výrobu zbraní, hazard, fastfoody a pod.

Záujem o ESG fondy rastie aj v USA. Za posledných 10 rokov sa objem spravovaného majetku v ESG fondoch takmer strojnásobil. Zdroj: Morningstar

Investičné príležitosti:

 • iShares MSCI World SRI UCITS ETF
 • iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF
 • Amundi Funds Global Ecology ESG
 • L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Electric & Battery Tech fondy

Poslednú dobu sa čoraz viac objavujú na našich cestách vozidlá poháňané elektromotormi. Už nie je vzácnosťou, že automobilky zavádzajú do sériovej výroby plne elektrické automobily alebo aspoň plug-in hybridy či full hybridy. Rastúci dopyt po elektromotoroch sekundárne podporuje dopyt po výrobných zdrojoch batérií – ide predovšetkým o kovy ako napríklad lítium.

Zvyšovanie predaja elektromobilov v nemalej miere podporuje aj štát prostredníctvom dotácií, či inou formou výhod – nižšie dane, nižšie poplatky pri obstaraní vozidla, lacnejšie PZP, povolená jazda vo vyhradených jazdných pruhoch a podobne. Investorov preto logicky láka aj tento rastúci trend elektromobility a chcú ho využiť vo svoj prospech.

Investičné príležitosti:

 • iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF

Healthcare & Genome Engineering fondy

Covid obdobie posúva tieto medicínske disciplíny míľovými krokmi dopredu. Aktuálne zaznamenávame masívny záujem o tieto odvetvia, najmä v záujme zachovania zdravia populácie. Do vedeckých medicínskych centier z rôznych kútov sveta prúdia masívne investície. Vyriešenie celosvetovej pandémie, ktorá aktuálne brzdí iné odvetvia ekonomiky ako turizmus či gastropriemysel,  je prioritou č.1 za ostatný rok. Zvýšený záujem o produkty a know-how medicínskych firiem posúva ceny akcií týchto firiem smerom nahor. Aj v tomto odvetví je badať výrazný rastúci trend.

Investičné príležitosti:

 • iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
 • Franklin Templeton – Franklin Biotechnology Discovery Fund
 • iShares Nasdaq Biotechnology ETF
 • BlackRock World Healthscience Fund
 • Fidelity Funds – Global Health Care Fund

Technology & Cybersecurity fondy

Cloud computing, robotika, automatizácia, internet či umelá inteligencia, prináša nové obchodné modely spoločností. Vplyv týchto prevratných technológií nie je obmedzený na technologický sektor, ale ovplyvňuje mnohé ďalšie odvetvia, ako je priemysel, financie, zdravotníctvo alebo energetika. Tieto nové technológie umožňujú spoločnostiam zvýšiť efektivitu a ponúknuť nové výrobky či služby.

Zároveň používanie online technológií so sebou nesie aj riziko hackerských útokov, zneužitia osobných údajov a podobne. Aj preto vznikajú investičné príležitosti, zameriavajúce sa na špecifickú oblasť, ktorá má za úlohu zabraňovať cyber-kriminalite alebo ju v čo najväčšej možnej miere minimalizovať. Ak investujete do tzv. cybersecurity fondov, tak sa svojím majetkom spolupodieľate na výnosoch a stratách spoločností pôsobiacich v oblasti kybernetickej bezpečnosti a technológie vyrábajúcich ako hardvér tak aj softvér, či poskytujúcich služby ktoré prispievajú ku kybernetickej bezpečnosti.

Investičné príležitosti:

 • iShares Digital Security UCITS ETF
 • BNP Paribas Funds Disruptive Technology
 • Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF
 • Franklin Templeton – Franklin Technology Fund
 • iShares Automation & Robotics UCITS ETF
 • iShares Digitalisation UCITS ETF
 • Fidelity Funds – Global Technology Fund

Stále platí, že zdravé jadro dlhodobého investičného portfólia majú tvoriť akciové podielové fondy alebo akciové ETF fondy kopírujúce rozvinuté svetové trhy. No marginálna časť investičného portfólia môže byť alokovaná aj do aktív, ktoré majú dobrý potenciál rastu.

Ak patríte medzi skúsenejších investorov, môžete svoje investičné portfólio ozvláštniť aj o úzko špecializované fondy s nadpriemerným potenciálom na zhodnotenie. Avšak robte to iba za predpokladu, že ste ochotný akceptovať aj výrazne vyššiu volatilitu ceny a len vtedy, ak investujete dlhodobo (10+ rokov).

Tento článok je do značnej miery zhrnutím nami zaznamenaného zvýšeného dopytu klientov (investorov) po špecifických investičných aktívach. Tiež je doplnený o konkrétne investičné aktíva, ktoré vieme klientom sprostredkovať. Článok rozhodne nie je priamym investičným odporúčaním, ale má skôr slúžiť ako inšpirácia.


Chcete participovať na výkonnosti finančných trhov a zhodnocovať vaše úspory dlhodobo a efektívne?

PORADIŤ SA O INVESTOVANÍ

Facebook Comments