Medvedí trh je ideálna príležitosť na investovanie, nepremeškajte ju!

Pojmom medvedí trh označujeme finančný trh v rámci ktorého dochádza k poklesu cien. Tento pojem sa najčastejšie používa v súvislosti s akciovým trhom, a to vtedy, keď sa cena akcií zníži o 20% alebo viac z naposledy dosiahnutých maximálnych hodnôt. Opakom medvedieho trhu je býčí trh.

Vývoj ceny globálnych akcií za posledných 7 rokov reprezentovaný ETF fondom iShares MSCI World

Pokles cien akcií počas medvedieho trhu je zvyčajne sprevádzaný poklesom výkonnosti ekonomík a silným pesimizmom – aktuálne spôsobuje pokles cien pretrvávajúca vojna na Ukrajine, zamrznutie obchodných vzťahov medzi EÚ a Ruskom, ale aj hroziaca energetická kríza.

Prečo investovať aj v čase medvedieho trhu?

Cenové korekcie sú prirodzenou súčasťou finančných trhov. Správny investor sa snaží svoje investície realizovať tak, aby podkladové aktívum (akcie, dlhopisy, komodity,…) nakúpil za čo najnižšiu cenu a neskôr, v budúcnosti, chce podkladové aktívum odpredať za čo najvyššiu cenu. Rozdiel nákupnej a predajnej ceny tvorí zisk investora. Aktuálna cena globálnych akcií predstavuje ideálnu príležitosť na nákup, môžeme pokojne povedať, že globálne akcie sú v zľave.

Nikto nevie s určitosťou povedať, kedy bude medvedí trh vystriedaný býčím, obzvlášť v dnešnej dobe – môže to trvať mesiace, ale pokojne aj roky. Ak však ako investor chcete staviť na istotu, voľte investovanie formou pravidelných vkladov, ktoré budete realizovať s vysokou frekvenciou – napríklad mesačne alebo kvartálne. Takýmto spôsobom budete môcť z medvedieho trhu vyťažiť maximum, a to pri minimálnom riziku. Tento spôsob investovania nazývame nákladové priemerovanie alebo cost averaging.

Ako dlho môže trvať medvedí trh?

Prezradia nám to dáta jedného z najstarších trhových akciových indexov S&P 500, ktorý reprezentuje americký akciový trh. Od roku 1926 do roku 2021 tento trhový index zaznamenal 26 medvedích trhov s rôznou dĺžkou trvania a rôznou výškou prepadu – jednotlivé obdobia medvedích trhov znázorňuje tabuľka nižšie:

Pokles indexu S&P 500 o 20%+ v období od 1929 do 2021

Dátum začiatku a konca Pokles ceny

Trvanie

07.09.1929 – 13.11.1929

-45 %

67 dní

10.04.1930 – 16.12.1930

-44 %

250 dní

24.02.1931 – 02.06.1931

-33 %

98 dní

27.06.1931 – 05.10.1931

-43 % 100 dní
09.11.1931 – 01.06.1932 -62 %

205 dní

07.09.1932 – 27.02.1933

-41 % 173 dní
18.07.1933 – 21.10.1933 -30 %

95 dní

06.02.1934 – 14.03.1935

-32 % 401 dní
06.03.1937 – 31.03.1938 -55 %

390 dní

09.11.1938 – 08.04.1939

-26 % 150 dní
25.10.1939 – 10.06.1940 -32 %

229 dní

09.11.1940 – 28.04.1942

-35 % 535 dní
29.05.1946 – 17.05.1947 -29 %

353 dní

15.06.1948 – 13.06.1949

-21 % 363 dní
02.08.1956 – 22.10.1957 -22 %

446 dní

12.12.1961 – 26.06.1962

-28 % 196 dní
09.02.1966 – 07.10.1966 -22 %

240 dní

29.11.1968 – 26.05.1970

-36 % 543 dní
11.01.1973 – 03.10.1974 -48 %

630 dní

28.11.1980 – 12.08.1982

-27 % 622 dní
25.08.1987 – 04.12.1987 -34 %

101 dní

24.03.2000 – 21.09.2001

-37 % 546 dní
04.01.2002 – 09.10.2002 -34 %

278 dní

09.10.2007 – 20.11.2008

-52 % 408 dní
06.01.2009 – 09.03.2009 -28 %

62 dní

19.02.2020 – 23.03.2020

-34 % 33 dní
Priemer -36 %

289 dní

Rýchle fakty o medveďom a býčom trhu

Najhoršie, čo môže investor so svojou investíciou urobiť, je predať akcie v čase medvedieho trhu. Takto sa oberie o zisk, prípadne zaknihuje stratu. Medvedí trh je z pohľadu investovania ideálny čas na vstup do investície, prípadne ak investor akcie nakúpil už v minulosti musí túto relatívne nepríjemnú fázu trhu nečinne prečkať.

Dobrou správou je fakt, že priemerný medvedí trh trvá necelých 10 mesiacov – presne 289 dní. Oproti tomu priemerný býčí trh, keď akcie rastú na cene, trvá 991 dní, čiže zhruba 2,7 roka. Počas medvedieho trhu je priemerný prepad cien akcií 36%. Počas býčieho trhu je nárast cien akcií v priemere 114%-ný.

Za posledných 92 rokov histórie amerického akciového trhu bolo iba 20,6 rokov v poklese. Medvedí trh môže byť pre niektorých investorov nepríjemný, avšak dobrou správou je fakt, že akciový trh bol až 78 % celkového času v rastovej fáze.


Ak ste posledné mesiace či roky odkladali založenie investičných účtov, je najvyšší čas pustiť sa do investovania. Aktuálna situácia na akciových trhoch a medvedí trh indikuje vhodnú dobu na začatie pravidelných dlhodobých sporení, a to za rôznym účelom:

  • Sporenie pre deti
  • Sporenie na dôchodok
  • Sporenie na predčasné splatenie hypotéky
  • Iné dlhodobé sporenie

Chcete využiť medvedí trh a nakúpiť akcie?

Chcem pravidelne investovať

Facebook Comments