Znie to až príliš dobre? Pozor, môže ísť o investičný podvod!

V dnešnej dobe môže byť skutočne náročné rozoznať sofistikovaný podvod od relevantnej investičnej príležitosti.

Možno ste sa na sociálnych sieťach alebo pri surfovaní internetom stretli s reklamami sľubujúcimi vysokú návratnosť investícií, ako napríklad: „Garantovaná investícia s výnosom 4% mesačne“ a „Zbohatnite s kryptomenami ešte dnes!“.

S prísľubom rýchlych výnosov, vás nabádajú, aby ste investovali. Tieto reklamy zvyčajne zahŕňajú recenzie iných investorov a svedectvá o tom, koľko peňazí už zarobili a aký majetok si vďaka tomu zaobstarali.

Odhaliť potenciálny podvod môže byť pre niekoho ťažké, preto som napísal tento návod, ktorý by vám mohol pomôcť.

Návod, ako rozpoznať investičné podvody

Overte si správcu investície v NBS registri subjektov finančného trhu

Predtým ako niekde zainvestujete svoje ťažko zarobené peniaze, si daný investičný subjekt, ktorý vám má vašu investíciu spravovať, vyhľadajte v zozname subjektov na oficiálnej webstránke NBS.

Na to, aby sa vám niekto mohol starať o investíciu, musí mať oprávnenie na poskytovanie investičných služieb. Štandardné regulované investičné subjekty s bankovým dohľadom sú napríklad:

  • Obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
  • Správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti
  • Banky a pobočky zahraničných bánk
  • Dôchodkové správcovské spoločnosti
  • Doplnkové dôchodkové spoločnosti

Napríklad: Mnou často sprostredkované investičné riešenia pre mojich klientov sú realizované prostredníctvom investičnej platformy, ktorú prevádzkuje slovenský obchodník s cennými papiermi – European Investment Centre, o.c.p., a.s.

Zápis spoločnosti European Investment Centre, o.c.p., a.s. v registri dohliadaných subjektov NBS, Zdroj: NBS

Je dobré, ak je investičný subjekt členom Garančného fondu investícií

Ak chcete mať najvyššiu možnú mieru ochrany vašej investície, tak ideálne, ak správca vašej investície bude aj členom Garančného fondu investícií. Vtedy je vaša investícia až do výšky 50 000 € chránená voči neoprávnenému nakladaniu.

Ukážka zoznamu subjektov zúčastnených na Garančnom fonde investícií, Zdroj: Garančný Fond

Overte si, kto vám investíciu sprostredkuje

Investičný produkt si nechajte sprostredkovať od niekoho, kto sa nachádza v registri finančných sprostredkovateľov. Finančný agent v tomto registri môže byť zapísaný ako:

  • fyzická osoba – v registri je dohliadateľný pod svojim menom a priezviskom
  • právnická osoba – v registri je vedený pod názvom spoločnosti, ktorú vlastní

Napríklad: Ja (Marcel Onufer), ako vlastník a konateľ spoločnosti Financie v pohode, s.r.o. som v tomto registri finančných sprostredkovateľov vedený pod registračným číslom 243085.

Spoločnosť Financie v pohode, s.r.o. je podľa legislatívy Podriadený finančný agent (PFA), ktorého zastrešuje Samostatný finančný agent (SFA) alebo ak chcete „maklérsky dom“ Finportal, a.s. Finportal je v registri subjektov vedený pod registračným číslom 119713.

A na to, aby som mohol sprostredkovať investičné produkty, musím mať absolvované odborné skúšky a povinné vzdelávanie pre sektor kapitálového trhu, čiže musím mať platný zápis v podregistri kapitálového trhu.

Sledujte upozornenia na podvody na oficiálnej stránke NBS

Tie najrozsiahlejšie podvody neuniknú očiam regulátora a zvyknú sa objaviť v upozorneniach na oficiálnej webstránke NBS. Niekedy stačí pred investovaním len trocha googliť a môžete sa dopátrať k investičnému subjektu, ktorý ponúka možnosť investovať a to napriek tomu, že na výkon tejto činnosti nemá oprávnenie.

Upozornenie NBS na spoločnosť Crypton Digital, Zdroj: NBS

Záver

Ak máte o investičnej príležitosti pochybnosti, poraďte sa s členom rodiny alebo priateľom, ktorému dôverujete, pomôže vám posúdiť jej legitímnosť. Ideálne ak má osoba, s ktorou sa radíte, ekonomické vzdelanie.

Ak nemáte istotu, či je pre vás investícia vhodná vzhľadom na vašu konkrétnu situáciu, pred investovaním vyhľadajte odborné poradenstvo u nezávislého autorizovaného finančného sprostredkovateľa.

Stále platí, že ak niečomu nerozumiete, nebojte sa opýtať, ja spolu s celým odborným tímom sme tu pre vás. Investujte zodpovedne! 😉

Chcem investovať

Facebook Comments