Investovať do tematických alebo širokospektrálnych ETF?

Investovanie je samostatná finančná „disciplína“, kde to, či investor mal alebo nemal pravdu, preverí iba čas. Dnes sa pozrieme na to, či je v pasívnom investovaní do ETF fondov výhodnejšie skúšať triafať trendy, ktoré sú potenciálne na vzostupe, alebo sa skôr vybrať overenou cestou investovania do širokospektrálnych ETF fondov.

Ako vytvárať pasívne investičné portfólio?

V pasívnych investičných portfóliách by širokospektrálne ETF fondy mali tvoriť základný stavebný kameň, akúsi kostru alebo jadro, na ktorú by sa potom mali nabaľovať ďalšie investičné nástroje. Širokospektrálne akciové ETF predstavujú kôš alebo balíček akcií spoločností z viacerých odvetví.

Ak chcete namodelovať jednoduché ale zároveň dobre diverzifikované dlhodobé pasívne investičné portfólio v podstate by ste si mali vystačiť s 2 ETF fondmi:

  • jeden ETF fond by mal zastupovať akciové spoločnosti pôsobiace na vyspelých trhoch (developed markets)
  • druhý, doplnkový ETF fond by mali dopĺňať firmy z rozvíjajúcich sa krajín (emerging markets)

Použite napríklad MSCI World ETF v kombinácii s MSCI EM IMI ETF napríklad v pomere 80:20. Týmito dvoma investičnými fondmi pokryjete prakticky celý akciový trh, ktorý zahŕňa tie navýznamnejšie akciové spoločnosti s veľkou trhovou kapitalizáciou.

Širokospektrálne ETF fondy

Názov ETF fondu

Kľúčové atribúty

Kumulatívna výkonnosť v %

TER

AUM v mil. Pozície 3r. 5r. 10r.

od zal.

iShares Core S&P 500 ETF

0,07 %

57 991 503 +65,4 +67,3 +206,2

+351,4

iShares Core MSCI World ETF

0,20 %

51 477 1 509 +58,2 +47,6 +135,6

+221,2

iShares Core MSCI EM IMI ETF

0,18 %

17 460 3 103 +30,2 -2,7

+19,8

Ak ste investor s väčším obnosom peňazí a máte nižšiu averziu voči riziku, môžete jadro zložené zo širokospektrálnych ETF potom ozvláštniť tematickými (trendovými) ETF fondami. Nenastavujte však týmto trendovým fondom vyššiu váhu ako je váha samotného jadra, rizikovosť portfólia by významne narástla.

Tematické (trendové) ETF fondy

Názov ETF fondu

Kľúčové atribúty

Kumulatívna výkonnosť v %

TER

AUM v mil. Pozície 3r. 5r. 10r.

od zal.

iShares Digital Entertainm. & Education ETF

0,40 %

17 87

iShares MSCI EM Consumer Growth ETF

0,60 %

92 362 +19,0 -5,5

+22,7

iShares Global Clean Energy ETF

0,65 %

5 773 97

+12,8

iShares Digital Security ETF

0,40 %

1 746 109 +43,1

+30,5

iShares Blockchain Technology ETF

0,50 %

13 35

iShares Global Water ETF

0,65 %

2 162 43

-14,1

iShares Smart City Infrastructure ETF

0,40 %

348 148 +56,3

+24,8

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity ETF

0,25 %

67 96 +59,6

+37,5

iShares Healthcare Innovation ETF

0,40 %

1 351 207 +23,7 +8,6

+45,5

iShares Digitalisation ETF

0,40 %

952 208 +30,3 +13,4

+44,0

iShares Ageing Population ETF

0,40 %

787 372 +39,7 +5,6

+27,9

iShares Automation & Robotics ETF

0,40 %

3 157 156 +69,5 +40,7

+122,7

iShares Agribusiness ETF

0,55 %

785 67 +86,7 +48,6 +75,2

+96,3

iShares Metaverse ETF

0,50 %

23 67

iShares Electric Vehicles & Driving Tech. ETF

0,40 % 721 104 +103,4

+43,0

Diverzifikovať investíciu môžete aj z hľadiska trhovej kapitalizácie firiem. Spoločnosti s veľkou trhovou kapitalizáciou môžu byť doplnené aj o firmy s malou alebo strednou trhovou kapitalizáciou.

Aj na tento druh firiem investičné spoločnosti vedú „mid cap“ či „small cap“ ETF. Štatisticky tieto spoločnosti z dlhodobého hľadiska môžu vášmu investičnému portfóliu pomôcť dosahovať vyšší priemerný výnos. Ruka v ruke s výnosom však ide riziko, preto by tieto malé a stredné firmy nemali tvoriť príliš veľkú časť vašej celkovej investície.

No a pri kratšom investičnom horizonte môžete akciové jadro „skonzervatívniť“ dlhopisovými ETF. Nešliapnete vedľa, ak do portfólia navolíte ETF na dlhopisy investičného stupňa, čiže tie s dobrým ratingom.

Aké sú základné rozdiely medzi širokospektrálnymi a tematickými ETF?

Diverzifikácia a počet pozícií fondu

Najzásadnejší rozdiel je v diverzifikácii. Ak sa bavíme o akciových ETF, tak širokospektrálne ETF obsahujú stovky či dokonca tisícky rôznych akcií spoločností, ktoré pôsobia vo viacerých rôznych odvetviach – bankovníctvo, IT, priemysel, energetika, potravinárstvo, zdravotníctvo, atď. Napríklad iShares Core MSCI World ETF investuje do celkovo 1 509 najväčších akciových spoločností po celom svete.

Naproti tomu tematické ETF sledujú firmy, ktoré reprezentujú isté odvetvie alebo tému. Napríklad v ETF fonde iShares Electric Vehicles and Driving Technology sú zastúpené spoločnosti ako Tesla, KIA, Hyundai, Nvidia, Continental, Renault, Ford, Samsung, Honda, BMW. Konkrétne tento ETF fond alokuje prostriedky do celkovo 104 akciových spoločností, prevažne z odvetvia automotive, ktoré sa zameriavajú na elektrické vozidlá a jazdné technológie k ním prináležiace. Zameranie fondu je jasne tematicky vymedzené.

Nákladovosť a AUM

Skratka AUM (assets under management) označuje veľkosť fondu. Tematické fondy sú spravidla menšie pretože predstavujú nejaký výsek ekonomiky, kde nespadá každá jedná firma a takéto fondy potom nie sú zaujímavé pre každého investora.

Ak správca vytvára ETF a pracuje s nižším objemom majetku investorov, nákladovosť na tvorbu a manažovanie takéhoto cenného papiera je vyššia. Tematické ETF majú preto rádovo vyššie poplatky (TER – total expense ratio) ako širokospektrálne.

Výkonnosť a rizikovosť

Porovnanie kumulatívnej výkonnosti znázorňujú tabuľky vyššie. Tematické fondy môžu v istých obdobiach ďaleko prevýšiť výkonnosť širokospektrálnych akciových fondov. Vnútorná skladba fondu však predstavuje pre investora aj vyššie riziko v prípade, že sa jeho investičné očakávanie nenaplní.

Chcete zhodnocovať svoje úspory? Kontaktujte ma 😉

Chcem investovať

Facebook Comments