Ako na efektívne sporenie?

1) ETF fondy a pasívne investovanie – ako to funguje? Pasívne investovanie je založené na pasívnom kopírovaní vybraných trhových indexov. Index je akýsi barometer trhu, ktorým meriame výkonnosť určitej časti ekonomiky alebo odvetvia. Napríklad Index DAX (nem. Deutscher Aktienindex) je

Čítať viac

Výhody a nevýhody IAD Sporenia

IAD Investments je slovenská investičná spoločnosť, ktorá investorom spravuje takmer 1 miliardu EUR. Ako správca investícii pôsobiaci v regióne strednej Európy už takmer tri desaťročia dnes poskytuje širokú paletu rôznych investičných produktov, služieb ale aj časovo limitovaných investičných benefitov (niektoré už neaktívne):

Čítať viac