Pravidlo 25/4 zaručí nekonečný pasívny príjem

Predstavte si, že by ste do konca svojho života čerpali peniaze zo svojich úspor a peniaze by sa vám nikdy neminuli. Je to vôbec možné? Ak chcete bližšie pochopiť tento matematicko-finančný model, mali by ste poznať pravidlo 25/4.

Ako funguje pravidlo 25/4?

Pravidlo 25/4 je teória, ktorá vychádza z niekoľkých výskumov, založených na historických dátach vývoja kapitálových trhov počas minulého storočia. Pre čerpanie pasívneho príjmu je potrebné najprv vybudovať finančný majetok, ktorý vám tento pravidelný mesačný pasívny príjem zabezpečí.

  • Číslo 25 v pravidle 25/4 označuje 25-násobok vášho ročného príjmu. Aspoň takáto suma vám zabezpečí možnosť čerpať pasívny príjem bez toho, aby sa objem majetku v ňom zmenšoval. Napríklad: Ak chcete pasívny príjem 1000€ mesačne, čiže 12 000 € ročne, tak potrebujete mať nasporený majetok v hodnote 25-násobku sumy 12 000 € a teda potrebujete sumu aspoň 300 000 €.
  • Číslo 4 z pravidla 25/4 potom označuje sumu, ktorú ročne odčerpávate z vašich úspor. Presnejšie sú to 4%. Ak si teda zo sumy 300 000 € nechávate vyplácať 4% ročne, vyjde vás to presne na 12 000 € ročne, čiže zabezpečíte si pasívny príjem 1000 € mesačne.

Podstata spočíva v tom, že vaše úspory, z ktorých každoročne vyberáte 4%, nenechávate na bezúročných miestach, ale investujete ich na kapitálových trhoch. Takýmto spôsobom si zabezpečíte to, že sa vám hodnota úspor nebude znižovať a aj po rokoch ostane zachovaná.

Počuli ste už o pojme FIRE?

FIRE (z ang. Financial independence, retire early) je pojem, ktorý sa spája s finančnou nezávislosťou. Dosiahnutie stavu FIRE znamená, že človek nie je nútený pracovať a žije iba zo svojich úspor. Ak sa chcete dostať do stavu FIRE, musíte sa usilovať o nakumulovanie dostatočného množstva finančných prostriedkov, a to najprv vďaka práci.

Ak budete schopní zo svojho príjmu každý mesiac niečo odložiť a peniaze budete systematicky investovať, môžete si vytvoriť taký objem úspor, ktoré vám zabezpečia pasívny príjem v budúcnosti. Pravidlo 25/4 vám po odchode zo zamestnania umožní čerpať nekonečnú rentu a žiť výlučne z nasporených prostriedkov, pričom objem vašich úspor nebude klesať.

Vývoj budúcej hodnoty investičného sporenia – suma 400 € mes., výnos 8% p.a., 25 ročný horizont; Zdroj: investičná kalkulačka

Výška pravidelného mesačného príjmu, s ktorým si vystačíte na pohodlný život, je pre každého človeka individuálna. Rovnako tak je individuálne aj množstvo peňazí, ktoré ste schopní, ale aj ochotní ušetriť. Stav FIRE samozrejme nedosiahne každý a pre niekoho to nie je ani prioritou. Každá ušetrená suma peňazí však umožňuje žiť menej stresujúci život. Vedzte, že s veľkou zásobou peňazí sa vám ľahšie realizujú vaše ciele, skôr zmeníte nevyhovujúce zamestnanie a budete môcť hladšie preklenúť nepríjemné životné situácie…

Aj keď je pravidlo 25/4 len akousi teoretickou štúdiou, je možné ho aplikovať aj do praxe. Praktické uplatnenie si však vyžaduje znalosť základných princípov fungovania finančných trhov, efektívnych možností investovania, rebalansingu či princípu troch účtov.

Ak ťa pravidlo 25/4 a možnosti tvorby pasívneho príjmu zaujali, viac sa o ňom dočítaš v tomto článku: Nekonečná renta – pasívny príjem, ktorý sa nikdy neminie

Facebook Comments