V roku 2024 si nezabudnite uplatniť všetky výhody finančných produktov

Ak chcete finančné produkty využívať efektívne, nezabudnite si ani v tomto roku uplatniť všetky výhody, na ktoré máte nárok. V niektorých prípadoch vás o výhody môže obrať vaša nečinnosť, preto si dobre prečítajte, na čo všetko môžete mať nárok a nezabudnite si ho aj uplatniť. Výhody sa vás môžu týkať v situáciách, ktoré ozrejmujeme nižšie.

Hypotéka pre mladých – daňový bonus na zaplatené úroky

Ak ste pri požiadaní o hypotéku splnili podmienky na pridelenie daňového bonusu na zaplatené úroky pre mladých, nezabudnite si stiahnuť Potvrdenie o zaplatených úrokoch za rok 2023 na účely uplatnenia daňového bonusu.

Banky svojim klientom toto Potvrdenie o zaplatených úrokoch posielajú buď poštou, emailom, alebo si ho nájdete na stiahnutie v ebankingu či bankovej mobilnej appke. Vydanie tlačiva je bezplatné. Nezabudnite ho potom poslať svojmu účtovníkovi, ktorý má na starosti vaše daňové priznanie, aby vám mohol uplatniť nárok na daňový bonus.

Doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) – zníženie základu dane za vlastné príspevky

V prípade, že ste si do tretieho piliera poslali v minulom roku aj vlastné príspevky (môžu byť aj formou zrážky zo mzdy), tak si pri daňovom priznaní rozhodne nezabudnite uplatniť zníženie základu dane o sumu vlastných príspevkov do tretieho piliera, maximálne však do limitu 180 € ročne. Váš základ dane sa zníži o sumu príspevkov, ktoré ste do doplnkového dôchodkového sporenia v roku 2023 zaslali, čím môžete ušetriť max. 34,2€ na daniach.

Základ dane si môžete znížiť o vlastné príspevky do 3. piliera len v prípade, že ste tretí pilier uzatvorili po roku 2014, alebo ste k tretiemu pilieru podpisovali dodatok, čím ste akceptovali nové podmienky.

Potvrdenie o zaslaných príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2023
je možné si bezplatne stiahnuť na webovom klientskom konte jednotlivých DDS. Nezabudnite ho potom poslať svojmu účtovníkovi, ktorý má na starosti vaše daňové priznanie, aby vám mohol znížiť daňový základ.

Hypotéky so zvýšenou splátkou pri refixácii – štátny príspevok

Vzrástla vám v minulom alebo tomto roku splátka hypotéky v dôsledku refixácie? Určite si overte, či nespĺňate podmienky na štátny príspevok. Ak vám refixácia hypotéky skončila v minulom roku, možno vám vznikol nárok na daňový bonus. Ak vám splátka poskočila nahor tohto roku 2024, možno vám vznikol nárok na poberanie špeciálneho mesačného príspevku od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a je potrebné si oň požiadať.

Táto téma je komplexnejšia, viac o nej sa dočítate v tomto článku: Štátny príspevok k hypotékam, ktorým narástla splátka

Chcete využiť všetky výhody finančných produktov na ktoré máte nárok?

CHCEM SA PORADIŤ

Facebook Comments