Štátny príspevok k hypotékam, ktorým narástla splátka

Až zhruba 300 tisíc slovenským domácnostiam v najbližších troch rokoch skončí fixácia hypotéky čo bude mať za následok celkom výrazný nárast mesačnej splátky úveru. Vláda si preto pripravila pomoc, ktorá by mala výrazný nárast mesačných splátok tlmiť.

Pomoc k hypotékam za rok 2023 (do 31.12.2023)

Štát si pre ľudí, ktorým v roku 2023 skončila fixácia na hypotéke, pripravil pomoc. Jedná sa o tých dlžníkov, ktorým narástla mesačná splátka za hypotéku. Ministerstvo financií preplatí 75% z nárastu splátky, maximálne však do 150 EUR mesačne a 1800 EUR ročne.

O túto pomoc je potrebné žiadať. Musíte však spĺňať nasledovné podmienky:

  • Príjem môžete mať maximálne vo výške 1,6 násobku priemernej mzdy. Jedná sa o takzvanú nominálnu sumu hrubého príjmu maximálne 2086,40 EUR a to za rok 2022.
  • Ak sa na úverovej zmluve nachádzate so spoludlžníkom, tak sa táto hranica zdvojnásobuje. Váš spoločný príjem v hrubom, nesmie presiahnuť 4172,80 EUR.
  • Túto finančnú pomoc je možné uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a len na jednu nehnuteľnosť.
  • Ak je nehnuteľnosť zaúverovaná viacerými úvermi, je možné túto pomoc uplatniť len na jednu z nich.
  • Nehnuteľnosť, na ktorú požadujete pomoc, nesmie slúžiť na prenájom ale iba na bývanie.
  • POZOR! Ak sa rozhodnete refinancovať svoju hypotéku v inej banke, na to sa táto pomoc nevzťahuje. A ak ste refinancovali v roku 2023, tiež ste prišli o nárok na pomoc.

Táto pomoc bude poskytnutá formou daňového bonusu. Daňový bonus si je potrebné uplatniť v daňovom priznaní alebo u zamestnávateľa v ročnom zúčtovaní. Osoba, ktorá si ho chce uplatniť za rok 2023, bude dané daňové priznanie podávať v roku 2024.

Zamestnanec si bonus uplatní u zamestnávateľa, ktorý zaňho podáva ročné zúčtovanie za rok 2023 rovnako v roku 2024, kde doloží potvrdenie z banky.

Pomoc k hypotékam od 1.1.2024

Tým ľuďom, ktorým po refixácii počas roka 2024 narastú úroky a splátka hypotéky, pomôže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Rovnako im preplatí 75% z nárastu splátky, maximálne do 150 EUR mesačne a 1800 EUR ročne. Táto kompenzácia však nebude vyplácaná formou daňového bonusu, ale priamo pravidelným mesačným príspevkom.

Aj o túto formu pomoci je potrebné žiadať a zároveň spĺňať rovnaké podmienky ako v predchádzajúcom prípade. Vyplácaná bude formou špeciálneho príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadať o pomoc bude možné na hociktorom úrade práce. Ten následne spolu s finančnou správou preverí výšku príjmu a posúdi priznanie príspevku.

Dostanem príspevok aj na nový úver, ktorý si plánujem zobrať?

  • POZOR! Príspevok platí pre úvery, ktoré dlžník splácal v roku 2023 a budú po prvom refixe. Nebude sa týkať nových úverov poskytnutých od začiatku roka 2024 pri prípadnom ďalšom zdražovaní.

Ako by mala vyzerať pomoc v praxi?

Príklad: Jano spolu s manželkou spĺňajú všetky podmienky na získanie pomoci k hypotéke od štátu. Majú hypotéku, ktorú čerpali pred troma rokmi a v priebehu roka 2023 im skončila fixácia. Pôvodne brali úver pri 1% sadzbe na 30 rokov, o tri roky neskôr im sadzba vystrelila na 5%, ostáva im ešte 27 rokov splatnosti.

Nižšie je tabuľka, ktorá zohľadňuje aký je nárast mesačnej splátky po započítaní štátnej pomoci, výšku príspevku k hypotéke ako aj ilustratívny prepočet úrokovej sadzby úveru po započítaní pomoci od štátu. Uvažujeme o úveroch vždy v rôznej výške – klienti si požičali pred troma rokmi 50 tis. €, 100 tis. €, atď.

Objem úveru Pôvodná splátka
(1% p.a.)
Nová splátka
(5% p.a.)
Štátna pomoc Splátka
po pomoci
Úr. sadzba
po pomoci
50 000 € 160,82 € 257,01 € 72,14 € 184,87 € 2,10% p.a.*
100 000 € 321,64 € 514,02 € 144,29 € 369,74 € 2,10% p.a.*
150 000 € 482,46 € 771,04 € 150,00 € 621,04 € 3,06% p.a.*
200 000 € 643,28 € 1 028,05 € 150,00 € 878,05 € 3,56% p.a.*

* predstavuje úrokovú sadzbu, ktorá platí iba za predpokladu, že štátnu pomoc dlžník použije na mimoriadnu splátku hypotéky, čím si zníži istinu úveru

Potrebujete poradiť s hypotékou? Kontaktujte nás, služby poskytujeme na celom Slovensku.

POTREBUJEM PORADIŤ

Facebook Comments