Napísať správu Naspäť

V prípade úveru nikdy nesiahajte po prvej ponuke ale realizujte prieskum trhu. Porovnajte si výšku mesačnej splátky, možnosti predčasného splatenia úveru, úrokovú sadzbu, dobu fixácie úrokovej sadzby, rýchlosť klesania istiny úveru, … vo viacerých bankách, nie len v tej, kde máte vedený bežný účet.

Rôzne ponuky úverov sú aktuálne aj v čase, ak už úver splácate. Nízke úrokové sadzby úverov predpokladajú možnosti konsolidácie a optimalizácie vašej mesačnej splátky.

Či už si brúsite zuby na nový úver, alebo sa chystáte ten starý úver preniesť do inej banky, tak to robte premyslene a riešenie rozhodne nešijte horúcou ihlou.

Konzultácia s nami vám pomôže úverové ponuky sprehľadniť a nový úver zazmluvniť.