Napísať správu Naspäť

Príprava daňových priznaní ide ruka v ruku s vedením účtovníctva. Daňové priznanie je už len akýmsi finálnym výstupom účtovníka na konci roka. U nás sa môžete spoľahnúť, že všetky dôležité body budeme riešiť v priebehu roka, tak aby niektoré položky boli vysporiadané už na konci zdaňovacieho obdobia a mohli tak znížiť základ dane.

Okrem daňových priznaní právnickým osobám poskytujeme servis aj pre fyzické osoby.

Pri príprave daňového priznania dôsledne preskúmame všetky položky, ktoré môžu mať vplyv na základ dane. Ak sa niekde bude dať zákonným spôsobom ušetriť, môžete si byť istí, že o tom budete vedieť.