Tretí dôchodkový pilier pomôže optimalizovať daňové priznanie

Koniec roka prináša mnohým zamestnancom a živnostníkom aj koniec účtovného obdobia. Je to obdobie, keď sa ich príjmy ale hlavne ich výdavky finalizujú a ostávajú už iba posledné mesiace na to niečo urobiť so základom dane, z ktorého sa vypočítava samotná daň. V roku 2018, už bude na riešenie príspevkov do 3. piliera za rok 2017 totiž neskoro. Preto je dôležité poponáhľať sa a situáciu ohľadom daňového priznania riešiť ešte v starom roku. Okrajová, ale celkom zásadná, zmena sa týka aj živnostníkov, ktorí budú musieť komunikovať s daňovým úradom elektronicky už od leta v roku 2018.

Nezdaniteľná časť pre príspevky do 3. piliera

Ak ste sporiteľom v treťom pilieri od roku 2014, alebo ste podpísal dodatok k zmluve doplnkového dôchodkového sporenia uzatvorenej ešte pred rokom 2014, tak je tu možnosť ako váš základ dane o niečo znížiť.

Každý účastník doplnkového dôchodkového sporenia má možnosť zníženia základu dane o príspevky, ktoré si zaplatil počas príslušného roka na svoje doplnkové dôchodkové sporenie.

Od základu dane si bude môcť odpočítať sumu zaplatených príspevkov, avšak táto suma je limitovaná zhora na 180 eur. Ak ste počas roka 2017 prispieval na svoje doplnkové dôchodkové sporenie, tak sumu svojich príspevkov, maximálne do výšky 180 eur, môžete použiť ako daňovo odpočítateľnú položku, ktorá vám zníži základ dane a tak aj celkovú daňovú povinnosť. Znížením základu dane o 180 eur sa vaša daňová povinnosť zníži o 34,2 eur, čím ušetríte na samotnej dani.

Ak sa na to pozrieme z inej perspektívy, tak tretí dôchodkový pilier ponúka benefit, ktorý vás popri šetrení na vlastnú starobu aj odbremení od zdanenia. Ak bude výška vašich príspevkov do tretieho piliera 15 eur mesačne (súhrnne 180 eur ročne), tak si nielen nasporíte na starobu ale aj každoročne ušetríte na dani 34,2 eur (viac ako 2 mesačné vklady do 3. piliera), ktoré môžete použiť podľa svojho uváženia.

Výhoda doplnkového dôchodkového sporenia – príspevky zamestnávateľa

Tretí dôchodkový pilier je na Slovensku známy tým, že najmä veľkí zamestnávatelia (napríklad Siemens, IBM, T-systems, Faurecia,…) využívajú túto formu prípravy na starobu ako benefit pre svojich zamestnancov. V treťom pilieri je možné získať príspevky od svojho zamestnávateľa, navyše si zamestnávateľ výdaje na príspevky vykompenzuje tým, že si ich zahrnie do daňových výdavkov.

Každý zamestnávateľ si stanovuje podmienky pre príspevky do 3. piliera pre svojich zamestnancov osobitne. Preto v praxi sa môžeme stretnúť s rozličnými formami tohto benefitu. Výška príspevkov zamestnávateľa môže byť daná ako % z hrubej mzdy zamestnanca alebo fixne a výška príspevkov získaných od zamestnávateľa môže byť zhora ohraničená. Tiež sa v praxi môžete stretnúť s tým, že príspevky zamestnávateľa do 3. piliera sú benefitom len pre zamestnancov, ktorí si vo firme odpracujú určitý počet rokov.

3 Príklady z praxe:

  1. Zamestnávateľ nemenovanej spoločnosti svojim zamestnancom prispieva v pomere 1:1 (zamestnávateľ:zamestnanec). Napríklad, ak zamestnanec prispeje čiastkou 20 eur, tak mu zamestnávateľ tiež prispeje rovnakou čiastkou 20 eur.
  2. Iný zamestnávateľ má nastavené fixné príspevky, ktoré má podmienené príspevkom od zamestnanca. Zamestnanec prispeje mesačne 3 eurá a zamestnávateľ mu do tretieho piliera prispeje sumou necelých 15 eur.
  3. Jeden zamestnávateľ na trhu ponúka príspevok 3% z hrubej mzdy, ak zamestnanec prispeje sumou 5€ mesačne. Ak je hrubá mzda zamestnanca 1000 eur, tak si zamestnanec sporí na dôchodok sumou 5 eur mesačne, pričom mu zamestnávateľ prispieva sumou 30 eur mesačne. A to už považujem za skutočný benefit. 🙂

Novela zákona v roku 2014 o doplnkovom dôchodkovom sporení

Daňovo odpočítateľnú položku je možné využiť len na zmluvy 3. piliera uzatvorené po 1.1.2014 alebo na zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred tým, avšak bol k nim podpísaný dodatok. Dodatok znamená, že sa zmluva riadi novými podmienkami.

V niektorých veciach si tak sporiteľ prilepší, jeho príspevky umožňujú znížiť základ dane, sporenie je poplatkovo prijateľnejšie, avšak negatívne zmeny nastávajú najmä v prípade viazanosti prostriedkov v treťom pilieri. Viac o týchto veciach sa môžete dočítať v článku: Výhody a nevýhody 3. piliera

Záver:

Koniec účtovného roka 2017 sa blíži, využite tretí pilier na to, aby sme optimalizovali svoje daňové priznanie a zároveň sa začnite pripravovať na starobu. Pretože demografické zmeny ako nízka miera pôrodnosti, starnutie populácie… nepredpovedajú nič pozitívne, čo sa výšky budúcich dôchodkov týka.

Tretí pilier je obdobným riešením ako investovanie do podielových fondov alebo starobné dôchodkové sporenie. Riešení je veľa, len si vhodne vybrať, ale hlavne začať čím skôr.

Facebook Comments