Napísať správu Naspäť

Doplnkové dôchodkové sporenie je známe vďaka príspevkom, ktoré môžete ako zamestnanec získať od svojho zamestnávateľa. Zamestnávatelia využívajú doplnkové dôchodkové sporenie ako benefit pre svojich zamestnancov ale je dôležité poznamenať, že nerobia tak všetci zamestnávatelia.

Tretí pilier poskytujú doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré ponúkajú podielové fondy ako dobrovoľnú možnosť zhodnocovania úspor. V porovnaní so zahraničnými investičnými spoločnosťami tie slovenské doplnkové nehospodária ani lacno a ani neponúkajú konkurencieschopné výnosy.

Ak od svojho zamestnávateľa benefit v podobe príspevku nedostávate, tak nemá veľký význam po tomto produkte siahnuť, navyše prostriedky v 3. pilieri sú viazané.

Trh v súčasnosti ponúka aj iné, lepšie alternatívy zhodnotenia prostriedkov na starobu. Prekonzultujte ich s nami.