Napísať správu Naspäť

 • ( ! ) 8/10 sporiteľov v 2. pilieri zhodnocuje svoje investície vo fondoch, ktoré majú z dlhodobého hľadiska najhorší predpokladaný budúci výnos a oberajú sa tak o svoj budúci dôchodok!

Preto pre Vás ponúkame konzultáciu nastavenia vášho 2. piliera:

PORADIŤ SA BEZPLATNE


Vedeli ste, že?

 • ( ! ) Druhý dôchodkový pilier bol v slovenskom dôchodkovom systéme zavedený preto, aby zmiernil dopady zlých demografických prognóz, ktoré Slovensku predpovedajú postupne znižujúcu sa pôrodnosť a starnutie populácie.Dnes podľa štatistík pripadá na 1 dôchodcu 2,6 pracujúcich občanov. No prognóza do roku 2050 predpovedá, že na 1 dôchodcu bude pripadať iba 0,9 pracujúcich občanov. Táto situácia si v budúcnosti určite vyžiada nepopulárne opatrenia ako napríklad:
  • Predĺži sa odchod do dôchodkového veku 
  • Výška starobných dôchodkov sa zníži
  • Odvodové zaťaženie pracujúcich na sociálne poistenie narastie
 • (+) Pri sporení v 2. pilieri sa nespoliehate výlučne na štát ale v dôchodku vás bude čakať príjem z dvoch zdrojov. Tiež platí, že úspory v 2. pilieri sú dedičné.
 • (+) Ak ste účastníkom na starobnom dôchodkovom sporení, tak časť sociálnych odvodov, ktoré za vás odvádza váš zamestnávateľ, končí na vašom osobnom dôchodkovom účte. Úspory sú umiestnené na finančných trhoch prostredníctvom investičných fondov. Tie pri vhodnom nastavení dokážu sporiteľovi priniesť väčší výnos ako valorizácia štátnych dôchodkov.
 • (35 r.) Vstup do druhého dôchodkového piliera je možný do veku 35 rokov, respektíve v čase, keď je vládou druhý pilier otvorený a v tom čase je možné doň vstúpiť ale aj z neho vystúpiť.
 • ( ! ) V roku 2009 bol majetok sporiteľov v 2. pilieri, ktorí neodpovedali na list zaslaný Sociálnou poisťovňou, automaticky presunutý do garantovaných investičných fondov.
 • ( ! ) Garantované investičné fondy ponúkajú veľmi nízke zhodnotenie, ktoré nemá predpoklad sporiteľom ich vklady adekvátne zhodnotiť a pripraviť ich tak na starobu.

Viac info: Výhody a nevýhody 2. piliera