Poistenie skiel a poistenie stretu so zverou v PZP

Povinné zmluvné poistenie v každej poisťovni už v štandarde kryje škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla:

  • škody na zdraví alebo náklady pri usmrtení – horný limit poistnej sumy je cca 5.000.000€
  • vecné škody a ušlý zisk – horný limit poistnej sumy je cca 1.000.000€

No v produkte PZP existuje viacero doplnkových pripoistení, ktoré je možné k základnému krytiu dopoistiť. A v ponuke pripoistení sa jednotlivé poisťovne od seba výrazne líšia.

Poistenie skiel v povinnom zmluvnom poistení

Zimný posyp cestnej komunikácie zvyšuje riziko poškodenia vášho čelného skla auta. Už malý kamienok, ktorý vám odskočí do čelného skla z auta idúceho pred vami, môže vynútiť kompletnú výmenu čelného skla, čo vôbec nie je lacná záležitosť. Aj preto poisťovne, v snahe vyniknúť voči konkurencii, ponúkajú v PZP pripoistenie skiel:

Poisťovňa Špecifikácia Limity Spoluúčasť
AXA Kryté zasklenie vozidla 400€, 800€, 1.600€  20 % v 1.roku. V ďalších rokoch 80€/každá poistná udalosť (ak je dodaná fotodokumentácia). Spoluúčasť sa znižuje o 40€, ak bude motorové vozidlo opravené v zmluvnom servise.
ČSOB Kryté čelné, bočné, zadné sklo vozidla 150€, 300€, 500€, 1.000€ 10%
Generali Kryté čelné sklo vozidla 120€, 300€, 500€, 750€, 1.000€ 10%
Uniqa Kryté čelné sklo vozidla 250€, 350€, 500€, 1.000€ 10%
Union Kryté čelné, bočné, zadné sklo vozidla 200€, 300€, 550€ 10%
Wüstenrot Kryté čelné, bočné, zadné sklo vozidla 200€, 500€, 800€ 10%

Stret so zverou v povinnom zmluvnom poistení

Mrazy nútia lesnú zver schádzať z hôr nižšie do dolín, kde si hľadajú potravu. Srny, jelene, diviaky či líšky sa tak v zimných mesiacoch promenádujú okolo cestných komunikácií častejšie ako v iných ročných obdobiach. Riziko stretu auta so zverou preto dramaticky rastie. Silný náraz dokáže zničiť auto aj na totálku, mať poistené riziko zrážky so zverou preto dáva zmysel, a vedia to aj poisťovne.

Prinášame vám porovnanie pripoistenia stretu so zverov v produkte PZP jednotlivých poisťovní:

Poisťovňa Špecifikácia Limity Spoluúčasť
AXA ako pripoistenie 5.000€  20 % v 1.roku. V ďalších rokoch 80€/každá poistná udalosť (ak je dodaná fotodokumentácia). Spoluúčasť sa znižuje o 40€, ak bude motorové vozidlo opravené v zmluvnom servise.
ČSOB ako pripoistenie 4.000€ 100€
Generali v balíku XL 4.000€ 5%, min 100€
Kooperativa ako verejný prísľub 250€ 10%
Union ako pripoistenie 2.500€ 100€, 200€ alebo 300€
Wüstenrot ako pripoistenie 4.000€ 10%, min 150€

Zdroj: Slovenská Akadémia Poisťovníctva

Facebook Comments