Poistenie zrážky so zverou v PZP

Stret auta so zverou môže skončiť aj totálnym poškodením vozidla. Začiatkom jesene, keď je obdobie jelenej ruje ale najmä v zime je divých zvierat prechádzajúcich cez cesty najviac. Vtedy je pravdepodobnosť stretu auta so zverou na ceste vyššia. Rozbité svetlomety, nárazník, čelné sklo… po zrážke s jeleňom, líškou či diviakom… môžu vyjsť vodiča poriadne draho.

Prečo riskovať dieru v aute a ešte aj v peňaženke, keď niektoré poisťovne v povinnom zmluvnom poistení (PZP) umožňujú dopoistiť aj zrážku auta so zverou?

Toto je aktuálny prehľad poisťovní, kde je možné k PZP pripoistiť aj zrážku zvieraťa s autom:

Poisťovňa Poistná suma Spoluúčasť Územná platnosť
AXA 5.000 € 20 % v 1. roku a v ďalších rokoch 80 € na poistnú udalosť Európa + Turecko
ČSOB 4.000 € 100 € SR
Generali 4.000 € 5%, min. 100 € SR
Kooperativa 2.000 € 10%, min. 200 € SR
Union 2.500€; 5.000€; 7.500€ 10% SR

Rozsah krytia sa v jednotlivých poisťovniach líši. Poisťovne špecifikujú stret motorového vozidla so zverou výlučne na pozemnej komunikácii, pričom niektoré poisťovne vyžadujú, aby bol tento stret so zverou nahlásený a riadne zdokumentovaný príslušným oddelením policajného zboru.

Stret so zverou sa definuje ako poškodenie alebo zničenie idúceho auta v dôsledku náhodného a nepredvídateľného stretu so zverou na pozemnej komunikácii.

No niektoré poisťovne rozsah krytia pripoistenia stretu so zverou rozširujú aj na poškodenie alebo zničenie zaparkovaného vozidla po priamom kontakte so zverou.

A milí vodiči nezabúdajte, že: „Nie jeleň prechádza cez cestu, ale cesta prechádza cez les!“ 🙂

Facebook Comments