Zrazili ste lesnú zver? Ako postupovať?

Srnka, zajac, líška,… aj lesná zver sa občas pripletie do jazdnej dráhy auta a môže spôsobiť škody. Obzvlášť často sa vysoká zver zdržiava pri cestných komunikáciách v zime, keď si hľadá potravu na poliach blízko ciest. Medzi obcami je povolená rýchlosť vozidiel 90 km/h a brzdná dráha vozidla v takejto rýchlosti je často-krát na škodu zveri, ktorá sa zjaví na ceste.

Pred samotným návodom, ako postupovať, je potrebné ozrejmiť 2 pojmy:

 • Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 1,5-násobok väčšej škody podľa Trestného zákona.
 • Škodová udalosť je udalosť, pri ktorej vznikla škoda v priamej súvislosti s cestnou premávkou, no v zmysle zákona nie je považovaná za dopravnú nehodu.

Komu oznámiť zrážku so zverou?

V tomto prípade sú dôležité 2 základné fakty:

 1. Účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi.
 2. Lesná zver je majetkom užívateľa poľovného revíru, v revíri ktorého sa nachádza.

Ako účastník dopravnej nehody ste povinný ohlásiť túto skutočnosť Policajnému zboru a zároveň ste povinný ohlásiť túto skutočnosť správcovi poľovného revíru (ak toto možné vykonať nie je, ohlasujete len Policajnému zboru).

Ako účastník škodovej udalosti ste povinný ohlásiť túto skutočnosť správcovi poľovného revíru. Ak tak neučiníte, vaša škodová udalosť sa považuje za dopravnú nehodu, a teda ste povinný ohlásiť ju Policajnému zboru.


TIP: Oznámiť každú zrážku vozidla s lesnou zverou polícii je odporúčané aj preto, lebo policajt na linke tiesňového volania 158 účastníka stretu so zverou poučí čo má v danej situácii robiť a ako postupovať.

Polícia vie okamžite vyrozumieť zástupcov príslušného užívateľa poľovného revíru a v spolupráci s nimi dokáže zabezpečiť čo najrýchlejšie odstránenie prekážky a obnovenie zjazdnosti cesty.


Časté otázky:

 • Ak som zrazil na ceste zviera, budem automaticky považovaný za vinníka?
  Odpoveď: Nie, zvyčajne sa vinník v takom prípade neurčuje.
 • Mám nárok na náhradu škody vzniknutú na vozidle, keď som zrazil voľne žijúcu zver?
  Odpoveď: Áno, ale len ak máte havarijné poistenie alebo taký typ povinného zmluvného poistenia, ktoré škody spôsobené zrážkou s voľne žijúcou zverou v rámci rozsahu doplnkového krytia kryje.
 • Môžem si zrazenú zver zobrať?
  Odpoveď: Nie, ak tak urobíte, hrozí vám trestný čin pytliactva!

Ak vás téma poistenia motorového vozidla zaujala, pripoistenie zrážky motorových vozidiel s lesnou zverou nájdete v našej kalkulačke, kde si môže prepočítať nezáväzné cenové ponuky PZP a havarijného poistenia.

Facebook Comments