Letné búrky, víchrice či tornáda – nezabudnite si poistiť majetok aj na živelné riziká!

Tornádo, ktoré zasiahlo južnú Moravu, nemá obdobu. Ide o jedno z vôbec najväčších tornád, aké sa vyskytli v Európe. Silná živelná smršť sa vyskytla len pár kilometrov od Slovenských hraníc, a to máme ešte len začiatok leta.

Kde a ako poistiť majetok?

Poistenie bývania

Škody na budovách poisťovne kryjú z poistenia nehnuteľnosti. Škody na zariadení, nábytku, spotrebičoch, elektronike či oblečení zase z poistenia domácnosti. Poisťovne kryjú živelnú udalosť už v základných balíkoch krytia nehnuteľnosti a domácnosti.

Napríklad poisťovňa Uniqa definuje živelnú udalosť ako udalosť, ktorú na vašom dome či byte spôsobí: víchrica, krupobitie, úder blesku, požiar, výbuch, dym, náraz vozidla, rázová vlna, pád lietadla, zemetrasenie, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, ťarcha snehu alebo námrazy, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, záplava alebo povodeň.

Pozor na podhodnotenie majetku!

Aj v dôsledku nárastu cien nehnuteľností je bežným javom podpoistenie / podhodnotenie majetku. Ak máte napríklad nehnuteľnosť kúpenú v roku 2010 za 100.000 € v Bratislave, dnes môže byť trhová hodnota tejto nehnuteľnosti kľudne aj o 50.000 € vyššia (v závislosti od lokality a stavu). Pri fatálnom poškodení vašej nehnuteľnosti vám poisťovňa vyplatí len plnenie maximálne do výšky poistnej sumy 100.000 €. Za tieto peniaze si však nebudete môcť v prípade zničenia kúpiť podobnú nehnuteľnosť v rovnakej lokalite, rovnakej veľkosti a kvality. Poistné zmluvy je preto nevyhnutné pravidelne kontrolovať a poistnú sumu navýšiť podľa toho, ako sa mení trhová hodnota nehnuteľnosti.

Obdobným prípadom sú poistné zmluvy uzatvárané pred desiatkami rokov. Ak je cena na poistnej zmluve uvádzaná ešte v slovenských korunách alebo nebodaj v československých korunách, vedzte, že poistná suma bude výrazne nižšia ako aktuálna trhová hodnota vášho bývania.

Riešením je aj dojednanie indexácie poistnej sumy, čo znamená, že poistná suma sa každoročne navyšuje aspoň o inflačný index. Vďaka nej aj po niekoľkých rokoch suma zodpovedá novej cene, za akú sa dá poistená nehnuteľnosť znovu postaviť.

Poistenie auta

Ak máte lepšie auto, ktoré ešte nie je na odpis, dobre urobíte, ak si živelné riziká poistíte v rámci havarijného poistenia. Napríklad poisťovňa Generali živelnú udalosť definuje ako udalosť, ktorú na vašom aute spôsobí:

 • Požiar
 • Výbuch
 • Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín
 • Zosuv alebo zrútenie lavín
 • Zosuv alebo zrútenie lietadla s posádkou
 • Zemetrasenie
 • Hlodavec – napr. prehryzenie elektroinštalácie a pod.
 • Povodeň
 • Úder blesku – prechod blesku (atmosférického výboja) poistenou vecou alebo pôsobenie energie blesku (atmosférického výboja) alebo teploty jeho výboja na poistenú vec, alebo pôsobenie atmosférického prepätia na poistenú vec, alebo vplyv elektromagnetických účinkov blesku na poistenú vec;
 • Záplava – vytvorenie súvislej vodnej plochy na zemskom povrchu, ktorá po istý čas stojí alebo prúdi v mieste poistenia alebo jeho okolí;
 • Víchrica Dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou 75 km/h a viac. Ak nie je táto rýchlosť pre miesto škody zistiteľná, musí poistený preukázať, že pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia škody na riadne udržiavaných nehnuteľnostiach alebo vedľajších stavbách, alebo rovnako odolných iných veciach alebo že škoda pri bezchybnom stave poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby, v ktorej sa nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť iba v dôsledku víchrice;
 • Krupobitie – jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, hmotnosti a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú na poistenú vec;
 • Pád stromov, stožiarov a iných predmetov – nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená vec,

Záver

Príroda je silnejšia ako my, čo však môžeme urobiť je:

 • (!) Overiť si, či máte poistenú nehnuteľnosť a domácnosť v akej poistnej sume – či to náhodou nie je stará zažltnutá zmluva z čias Československa, ktorá poisťuje váš dom či byt na 1/10 hodnoty.
 • (!) Poistiť si živelné riziká na vašom vozidle. Tie sa poisťujú v rámci havarijného poistenia.

Dúfame, že podobné veterné smršte odteraz nebudú bežnou súčasťou horúcich liet už aj v strednej Európe. S poistením majetku vám pomôže náš odborný tím.

CHCEM POISTIŤ MAJETOK

Facebook Comments