Napísať správu Naspäť

Mať poistené vlastné bývanie nie je nikdy na škodu. Poistiť sa v súčasnosti dajú nie len múry a hrubá stavba ale aj veci, ktoré sa nachádzajú v domácnosti.

Poistné riziká, ktoré poistenie kryje:

  • požiar, výbuch, dym, úder blesku, atmosferické zrážky, búrlivý vietor, víchrica, krupobitie, zemetrasenie, lavína, zosuv pôdy, zrútenie skál,
  • povodeň, záplava, spodná voda, voda uniknutá z vodovodného zariadenia, prasknutého potrubia, akvária, kanalizácie pri povodni
  • krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus, sprejerstvo,
  • náraz vozidla, rozbitie skla, pád stromov, ťarcha snehu alebo námrazy,
  • poškodenie zateplenej fasády hmyzom, vtákmi, hlodavcami,
  • náklady na vyhľadanie a výmenu prasknutého potrubia,
  • náklady na odstránenie alebo odvoz zvyškov poistenej budovy alebo poistených vecí poškodených  alebo zničených poistnou udalosťou,
  • strata zisku z nájmu a iné…