Top 5 najpopulárnejších ETF fondov

Poslednú dobu zažívajú veľký boom najmä pasívne portfólia, kde sú hlavným investičným aktívom fondy obchodované na burze tzv. ETF fondy (Exchange-Traded Funds). ETF sú na Slovensku značne preferovaným a vyhľadávaným investičným inštrumentom a to najmä kvôli oslobodeniu od dane z výnosu. Výnosy ETF

Čítať viac

Čo prinesie nový rok 2022 vo financiách?

Na úvod dovoľte rekapituláciu vrcholiaceho roka 2021. Uplynulý rok sa niesol v inflačnom besnení, kde markantné nárasty cien na Slovensku zaznamenali najmä pohonné hmoty a nehnuteľnosti. Jedinou bezpečnou ochranou úspor voči inflačnému znehodnoteniu v roku 2021 boli okrem nehnuteľností, najmä tých v krajských mestách,

Čítať viac