Budúci rok 2024 životné poistenie znova zdražie!

Každý rok sa zvyšuje cena životného poistenia z dôvodu zmeny vo výpočte, keď sa s príchodom nového kalendárneho roka automaticky navyšuje aj vek poistenej osoby v kalkulačke životnej poisťovne. Preto ak uvažujete o životnom poistení, vybavte si ho ešte v starom roku 2023.

Čo je to životné poistenie a kto by ho mal mať?

Životné poistenie je finančný produkt, ktorý by mal slúžiť najmä v prípade vypadnutia príjmu napríklad takzvaného “živiteľa rodiny”. Je to v takom prípade, ak nastane u tohto poisteného úraz, choroba, či nebodaj smrť.

Takéto poistenie v krízovej situácií rodiny vie veľmi dobre pomôcť a pokryť náklady, uľahčiť tak vzniknutú ťažkú životnú situáciu.

Správne nastavenie životného poistenia

Jednoznačný návod ako nastaviť poistenie asi neexistuje, je však dôležité aby sa zohľadnili všetky dôležité potreby klienta. V prevažných prípadoch je limitované finálne riešenie cenou, ktorú je klient ochotný zaplatiť.

Myslíme si ale, že v dobre nastavenom životnom poistení by malo byť zohľadnených niekoľko základných pripoistení, z ktorých každé má svoj význam. Ide najmä o krytie v prípade smrti, invalidity, trvalých následkov úrazu, kritických chorôb a dlhodobej PNky.

Modelový príklad nastavenia životného poistenia 4-člennej rodiny

Časté chyby v životnom poistení

Najčastejšie chyby, s ktorými sa v praxi stretávame pri už uzatvorených zmluvách životného poistenia:

  • (!) Investičné životné poistenie: Klienti využívajú svoje životné poistenie ako sporenie na dôchodok. Je to drahý a neefektívny spôsob vytvárania dôchodkovej rezervy. Tento produkt by nemal slúžiť ako sporenie.
  • (!) Nesprávne nastavené poistenie: krytie drobných rizík ako sú bežné úrazy a nekrytie práve tých najdôležitejších rizík ako kritické choroby, ťažké úrazy či fatálne riziká.

Ako zdražie životné poistenie v novom roku?

Vo výpočte sme počítali so štvorčlennou rodinou – dvaja dospelí a dve deti – ktorej chceme kryť všetky vyššie spomínané riziká. Zároveň berieme do úvahy, že rodina má hypotéku vo výške 100 000 € na 30 rokov, ktorú chceme mať v prípade smrti alebo invalidity vykrytú. Zdravotný stav rodičov a detí je ideálny a nikto z nich nevykonáva žiadny rizikový šport. Prepočet sme robili v štyroch poisťovniach, pričom každá má svoje špecifiká a výsledné nastavenie poistenia sa mierne líšia.

Avšak jediný parameter, ktorý sme vo výpočte zmenili je dátum uzatvorenia poistenia. Odhliadnuc od medziročného nárastu ceny upozorňujeme aj na veľké rozdiely vo výslednej cene poistného za porovnateľné krytie v rôznych poisťovniach.

Cena v roku 2023

Cena v roku 2024 % rozdiel ceny

Ušetrené za 30r.

Poisťovňa 1

117,70 €

124,50 € +5,78 %

2 448 €

Poisťovňa 2

178,96 € 190,05 € +6,20 %

3 992 €

Poisťovňa 3

154,55 €

170,70 € +10,45 %

5 814 €

Poisťovňa 4

142,94 €

151,87 € +6,25 %

3 215 €

Okrem výberu vhodnej poisťovne je teda pri uzatváraní životného poistenia veľmi dôležité aj to, či to stihnete ešte v tomto roku alebo to budete odkladať na budúci rok.

Poistenie uzatvorené s platnosťou od nového roka 2024 je drahšie zhruba o 6 až 10% ako poistenie uzatvorené ešte v starom roku. Preto ak uvažujete o uzatvorení životného poistenia, oplatí sa vám poponáhľať.

Chcete uzatvoriť životné poistenie alebo si chcete nechať prekontrolovať to, ktoré už máte?

CHCEM SA PORADIŤ

Facebook Comments