Napísať správu Naspäť

Asi najznámejšie sporenie na Slovensku. Touto službou na slovenskom trhu disponujú celkovo tri stavebné sporiteľne.

Sporenie v stavebnom sporení je odmenené štátnou prémiou, ktorá sa udeľuje pravidelne na začiatku roka. Výška štátnej prémie sa každým rokom mení a preto je dôležité pri sporení poznať aktuálne parametre jej prideľovania.

Stavebné sporenie predpokladá, že vkladmi, štátnou prémiou a úrokmi nasporíte časť prostriedkov, ktoré potrebujete na zlepšenie svojho bývania a zvyšnú časť dofinancujete stavebným úverom. Prostriedky zo stavebného sporenia je možné využiť na výstavbu alebo rekonštrukciu bývania.