Investičné životné poistenie – výhodná investícia alebo drahý špás?

Investičné životné poistenie je bez rozporu najkontroverznejší finančný produkt vôbec. Jeho primárna a podstatná úloha – kryť riziká, sa pri pofiderných predajcoch stráca a naopak vyzdvihuje sa to, na čo tento produkt určený nie je – Investovanie.

Je pravda, že časť zaplateného poistného očesaného poplatkami predsa len zakotví v správcovských spoločnostiach, ktoré ho spravujú a časom snáď aj zhodnocujú, no napriek tomu sa o tomto produkte nesmieme baviť ako o sporiacom, či dôchodkovom.

Facebook Comments