Slováci sa výnosov z druhého dôchodkového piliera boja!

Reakciou na demografickú krízu spojenú s nízkou pôrodnosťou, neefektívnym hospodárením Sociálnej poisťovne, či navyšovaním dôchodkového veku pre nárok na starobný dôchodok bol vznik druhého dôchodkového piliera.

Facebook Comments